Sex emotionella sår från barndomen

Människor påverkas ofta av sina barndomsupplevelser. Läs den här artikeln för att upptäcka hur du skyddar dina barn mot smärtsamma upplevelser.
Sex emotionella sår från barndomen

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Har du emotionella sår från barndomen som påverkar dig än idag? Negativa barndomsupplevelser kan påverka den mentala hälsan under tonåren och vuxenlivet. Barndomens erfarenheter har en inverkan på vuxnas personlighetsutveckling. I barndomen definierar du delvis vem du är och hur du möter livet.

Emotionella sår från barndomen är resultatet av dåliga erfarenheter som ärrade dig under åren du formades. Trots att de här händelserna inträffade för länge sedan lämnar de märken på människors liv. Det är därför du fortfarande har olösta barndomsrädslor som vuxen.

Det är mycket viktigt att hjälpa dina barn att hantera sina känslor och övervinna sina rädslor. Som förälder måste du förstå att barnuppfostran handlar om lagarbete.

Den här artikeln kan intressera dig: Mobbning ledde till 11-årings tragiska självmord

Vad är emotionella sår från barndomen?

De flesta psykologiska problem är rotade i emotionellt trauma under barndomen. Dina barndomsupplevelser påverkar din personlighet och inställning till olika situationer i livet.

Upprört barn

Om dessa erfarenheter var traumatiska och orsakade mycket lidande är risken att rädslorna kommer finnas kvar inom dig i vuxen ålder. På samma sätt kan du reagera som ett barn när du möter vissa stressiga situationer.

Om du genomlevde traumatiska upplevelser under barndomen kommer ditt inre barn som förödmjukades, förrådes eller hade lågt självförtroende att komma ut och avslöja dina djupaste rädslor. Därför är det normalt att emotionella sår från barndomen fortfarande lever inom dig och påverkar dig än idag.

1. Förnedring

Om klasskamrater, familjemedlemmar eller släktingar gjorde sig lustiga över vissa av dina personlighetsdrag eller attityder under din barndom kan det ha gett upphov till en introvert personlighet med många problem. Offer för destruktiv kritik kan bli hänsynslösa människor som vill att andra ska lida som de gjorde.

2. Rädsla för att överges

Övergivna barn har en tendens att leta efter sätt att fylla sin tomhet som vuxna. Därför lämnar de ofta sina partners eller backar från att göra saker av rädsla för att överges först. De säger saker som: “Jag kommer lämna dig innan du lämnar mig”, “Om du går är det ingen idé att du kommer tillbaka” eller “Varför ska jag tolerera det här om ingen stöttar mig?”.

Barn kramar sin mamma

Människor som är rädda för att bli övergivna måste arbeta med sin rädsla för avvisning, individuella murar, ensamhet och speciellt fysisk kontakt.

3. Problem med självkänslan

Bra självkänsla utvecklas under barndomen, särskilt i hemmet. Om du inte accepterar dina barn och älskar dem som de är kommer de känna att de måste ändra på sig för att uppfylla dina förväntningar.

Alla barn har flera egenskaper och förmågor som gör dem unika och annorlunda. När dina barn berättar om prestationer som gjorde dem stolta över sig själva, uttryck din glädje med en tillgiven gest. På det sättet kommer dina barn veta att du älskar och månar om dem. Det kommer att öka deras självkänsla och få dem att må bra i sig själva.

Personer med låg självkänsla är typiskt obeslutsamma, lata, avskräckta, pessimistiska och lättgenerade. Det är därför oerhört viktigt att främja en god självkänsla hos våra barn medan de är små.

4. Orättvisa

När barn ständigt bestraffas orättvist eller överdrivet på grund av sina brister växer de upp till att bli osäkra personer. Orättvisa öppnar upp ett emotionellt sår som kan göra dig till en person med en mycket negativ syn på livet. Dessutom kritiserar de som inte behandlades rättvist under sin barndom allting omkring sig.

5. Separationsångest

Barn med separationsångest

Under barndomen formar rädslan för att vara ensam eller borta från föräldrarna behövande vuxna som skulle göra vad som helst för att få lite kärlek. Människor med separationsångest är vanligtvis blyga, osäkra och undergivna.

6. Svek

Om föräldrar inte håller de löften de gett till sina barn kan det sluta med att de blir misstänksamma och osociala som vuxna. Respekt och lojalitet gör dem mycket mer övertygade i framtiden. Att lura barn berövar dem på deras naivitet och ersätter det med ondska.

Slutsats

Emotionella sår från barndomen bestämmer hur du ser på och möter livet. Om du inte vill att dina barn ska växa upp med emotionellt trauma måste du vara mycket försiktig under deras uppväxt. Det är viktigt att spela en aktiv roll i deras barndom och inte delegera ansvaret till en tredje part.

Du måste komma ihåg att varje barn är unikt och utvecklar sina färdigheter i sin egen takt. Således borde du aldrig jämföra dina barn med deras vänner eller klasskamrater. Om du vill att de ska ändra på något bör du uppmana dem att reflektera över sitt beteende utan att bestraffa dem otillbörligt.

Slutligen är det varje förälders plikt att upprätthålla öppna kommunikationslinjer med sina barn. På det sättet kommer de att känna sig trygga med att diskutera sina rädslor eller bekymmer med dig, så att du kan lösa deras problem snabbare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ellis, P. (2018). Emotional resilience. Wounds UK. https://doi.org/10.1136/adc.2004.068163
  • Spinazzola, J., Hodgdon, H., Liang, L.-J., Ford, J. D., Layne, C. M., Pynoos, R., … Kisiel, C. (2014). Unseen wounds: The contribution of psychological maltreatment to child and adolescent mental health and risk outcomes. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. https://doi.org/10.1037/a0037766
  • Stebnicki, M. A. (2007). Empathy fatigue: Healing the mind, body, and spirit of professional counselors. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. https://doi.org/10.1080/15487760701680570
  • McCauley, J. (1997). Clinical characteristics of women with a history of childhood abuse: unhealed wounds. JAMA: The Journal of the American Medical Association. https://doi.org/10.1210/endo.142.10.8416

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.