Självkänsla: Nyckeln till lycka i ditt liv

Om du inte tar hand om din självkänsla kommer du inte bli lycklig varken själv eller med någon annan. För att uppnå en balans måste du först älska och respektera dig själv.
Självkänsla: Nyckeln till lycka i ditt liv

Senaste uppdateringen: 02 december, 2019

Självkänslan är den uppskattning vi har för oss själva och nyckeln till lycka. En familjemedlems död. Ett krossat hjärta. Eller någon annan situation som påverkar oss hårt kan resultera i att vår självkänsla hamnar i obalans. Men bara för att den gör det betyder inte det att den är helt förstörd, som i vissa situationer där vi inte kan påverka något.

Beslutsångest, olösta problem och ackumuleringen av känslor är alla faktorer som leder till olycka, som har sin grund i dålig självkänsla.

Höj din självkänsla för att bli lycklig

kvinna som gör ett hjärta med händerna

Att hitta nyckeln till lycka innebär inte bara att man känner inre frid efter att man insett allt det bra runt omkring sig, som får en att känna sig bra inombords. Utan man är också i harmoni med allt och alla omkring sig. Motsättningsvis kan tyvärr e ns uppfattningar, problem sedan barndomen och de stötar man fått i livet istället få ens självkänsla att fallera. Det som gör att självkänslan sjunker är att man ibland antar en offerroll där man klagar och omedvetet letar efter hjälp.

Helt plötsligt har man pausat sitt liv. Man lever på så sätt inte sitt liv till fullo, och man är omgiven av rädsla och osäkerhet. Tiden passerar som om den inte var värd något alls. Men de som inte uppskattar sig själva kommer bara skada sig och tro att det är sant på ett sätt som skadar välmåendet.

Hur många gånger har du varit i en giftig relation som du inte visste hur du skulle avsluta? Hur många gånger har folk förödmjukat dig och du bara stod där och visste inte vad du skulle göra? Rädsla, tvivel, skam och tankar som “är det verkligen lämpligt?”, “hur kommer hon/han ta det?”, “vad kommer hända med mitt liv?” eller “jag kan inte leva utan…” är sådana som saboterar ens självkänsla och som resultat får en att känna sig dålig inombords.

Gör dig själv till en prioritet, alla andra kommer på andra plats

kvinna som funnit nyckeln till lycka

Om det finns något som påverkar din självkänsla är det att tro att du inte är tillräcklig. Att inte veta ditt värde får dig att tänka på andra innan du tänker på dig själv. Andra förtjänar allt, men inte du; du älskar andra, men du förtjänar inte att bli älskad… dessa tankar får dig att vänta på att andra ska ge dig något som du inte ger dig själv.

När du inte gör dig själv till en prioritet och knuffar dig själv åt sidan lider du bara. Din självkänsla når botten och det gör även din attityd, och du kan inte ta dig upp. Du kanske tror att du är egoistisk om du gör dig själv till en prioritet, om du tänker på ditt eget välmående före andras.

Men om du inte känner dig ok, hur ska du då kunna hjälpa andra att känna sig ok? Ska det kosta dig din egen lycka? Ska du offra dig själv? Vad vinner du på det?

Ingen kommer att se efter dig, älska dig eller uppskatta dig om du inte gör det själv först. Du kan heller inte ge dig själv vad du inte har. Varje gång du älskar kommer du känna dig tom, för du kan inte ge något som du inte ger dig själv. Hur skulle det fungera när inte ens du har det?

Nyckeln till lycka, kommer du hitta den?

person kramar ett hjärta

Majoriteten av relationsproblem, de som blir en ond cirkel som man inte kan se en väg ut från, har ibland att göra med ens självkänslaFörsök att uppmärksamma det. För om du mår dåligt innebär det att det finns något inom dig som du måste fixa. Du kan inte vänta på att andra ska göra det åt dig eller ignorera att du ger andra mycket av det som du inte ger dig själv.

Det är självmord. Du göder bara din ledsamhet och tömmer dig själv, samt blir ett svart hål som absorberar all negativitet omkring dig.

Din självkänsla är nyckeln till lycka. Men du måste göra dig själv till en prioritet, uppskatta dig själv och frigöra dig från allt som gör dig illa. Det finns ingen mening med att ge åt andra det som du inte ger dig själv. Du är den viktigaste personen som du kommer spendera resten av ditt liv med.

Ta hand om dig själv, för om du inte gör detta kommer ingen annan göra det åt dig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Baumeister, R. F., Vohs, K. D., Aaker, J. L., & Garbinsky, E. N. (2013). Some key differences between a happy life and a meaningful life. Journal of Positive Psychology. https://doi.org/10.1080/17439760.2013.830764

  • Clark, A. E., Flèche, S., Layard, R., Powdthavee, N., & Ward, G. (2017). The key determinants of happiness and misery. World Happiness Report 2017.

  • Oerlemans, W. G. M., Bakker, A. B., & Veenhoven, R. (2011). Finding the key to happy aging: A day reconstruction study of happiness. Journals of Gerontology – Series B Psychological Sciences and Social Sciences. https://doi.org/10.1093/geronb/gbr040


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.