5 nycklar för ett starkt psykologiskt immunförsvar

Ta hand om ditt psykologiska immunförsvar varje dag och börja fylla dig med positiva tankar, självvärde, nya mål och lämpliga strategier som förbättrar din självkänsla. Det är värt det.
5 nycklar för ett starkt psykologiskt immunförsvar

Senaste uppdateringen: 03 september, 2019

I våra artiklar talar vi ofta om hur du kan ta hand om ditt immunförsvar varje dag för att handskas med virus, infektioner och olika sjukdomar. Men tänk om vi sade att vi alla även har ett psykologiskt immunförsvar?

Experter i beteende- och hälsovetenskap, såsom Daniel Gilbert vid Harvard University, har påpekat detta. Det är dock viktigt att klargöra några saker.

Ditt psykologiska immunförsvar skickar ut en serie försvarsmekanismer och strategier som om det vore immunceller. Det gör det för att kroppen bättre ska kunna hantera stress, ångest, rädslor, orosmoln och så vidare.

Om det finns en sak vi alla vet är det att vissa tacklar livets svårigheter och problem avsevärt bättre än andra.

De konfronterar faktiskt livets problem så bra att vi ibland undrar: hur kan du alltid vara så optimistisk, och varför blir du inte “utbränd”?

Ja, det finns personer som är naturligt mer motståndskraftiga och skickliga på att hantera motgångar. Men du måste veta att vi alla kan lära oss det.

Detta eftersom det finns vissa mekanismer och strategier som kan hjälpa oss att utveckla ett friskt, starkt och värdigt “psykologiskt immunförsvar”.

Så här gör man.

Enkla strategier för att få ett bättre psykologiskt immunförsvar

Alla har vi rätt att vara lyckliga. Vi har även förpliktelsen att ta hand om varandra. Det är något vi måste vara på det klara med redan från början.

Vi har kontrollen över vårt eget välmående. Därför måste ett starkt psykologiskt immunförsvar alltid stödjas av personligt ansvar, förmågan att ta beslut och en tydlig vilja att investera tid och resurser i följande aspekter.

1. Hög självkänsla är inte ett tecken på själviskhet

Har starkt psykologiskt immunförsvar

Visst drar vi oss ofta från att sätta vårt eget välmående före andra saker, och framförallt andra människor.

Att utöva det dagligen är utmattande och destruktivt, och det kommer bränna ut såväl som ta ifrån oss vår integritet.

Var inte rädd för att älska dig själv så mycket som du förtjänar, för att älska dig själv är inte en självisk handling. Istället är det ett sätt att främja psykologiskt välmående.

2. Tänk positivt: det kostar inget och kan ge många resultat

Att tänka positivt betyder inte att man ska ha blint självförtroende eller hindra sig själv från att vara realistisk.

Att tänka positivt är att utforska dina förmågor så att du litar på dem. Med andra ord kan detta sätt att tänka få oss att säga till oss själva att vi förtjänar bra saker och att vi kan nå våra mål.

Alla som ger vika för defaitism utvecklar ett svagt känslomässigt immunförsvar. Detta resulterar i hjälplöshet, modfälldhet, dåligt humör och tron att man aldrig kommer att få kontroll över sitt liv.

3. Ge livet mening

Blommig hatt

Livet har inte bara en mening. Vi kan faktiskt se det på många olika sätt, och allt beror på vilken mening vi vill ge det.

Att finna denna mening är väldigt viktigt; det vägleder oss. I grund och botten tjänar det som en daglig inspiration.

Du kanske vill lyckas på jobbet, känna dig självständig eller kanske ge det bästa till dina barn eller sträva efter att ha ett bekvämt och tyst liv med din partner.

Tänk på det och ge livet din egen mening.

4. Få starkare psykologiskt immunförsvar genom att koppla bort dig

Att koppla bort dig betyder inte att du ska skärma av dig från allt och alla. Istället innebär bortkoppling att vi inte ska vara beroende av eller slavar under något eller någon, och inte heller glömma bort vårt välmående.

Bortkoppling är att förstå att inget tillhör oss och att vi själva inte tillhör någon eller något.

Våra förpliktelser är att främja välmåendet och lyckan hos alla, både oss själva och andra.

5. Förstå vad som är prioritet och sekundärt i ditt liv

Drömmande kvinna

Kom ihåg att vad andra tycker om dig är sekundärt. Vad du tycker om dig själv är en prioritet och vad andra förväntar sig av dig är inte viktigt, men vad du förväntar dig av dig själv är vitalt. Vad andra säger att du behöver för att vara lycklig saknar vikt, men vad du känner att du saknar är viktigt.

Avslutningsvis kan vi säga att du kanske redan känner till dessa viktiga koncept. Men du måste även förstå att om någon av dessa strategier misslyckas kommer de andra kollapsa.

Detta eftersom brist på självkänsla gör dig ohälsosamt beroende av andra. Du förväntar dig att de ska fylla in dina tomrum och stärka dina svagheter.

Det är inte rätt sak att göra. Ta hand om ditt psykologiska immunförsvar varje dag och börja fylla dig själv med positiva tankar, självvärde, nya mål och rätt strategier för att förbättra din självkänsla.

Det är värt det.

Bilder från Kelsey Beckett


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Wilson, T. D., & Gilbert, D. T. (2005). Affective forecasting: Knowing what to want. Current directions in psychological science, 14(3), 131-134.
  • Wilson, T. D., & Gilbert, D. T. (2008). Explaining away: A model of affective adaptation. Perspectives on Psychological Science, 3(5), 370-386.
  • Gilbert, D. T., Pinel, E. C., Wilson, T. D., Blumberg, S. J., & Wheatley, T. P. (1998). Immune neglect: a source of durability bias in affective forecasting. Journal of personality and social psychology, 75(3), 617.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.