5 tips för att utveckla förmågan till aktivt lyssnande

5 tips för att utveckla förmågan till aktivt lyssnande
Maria Fatima Seppi Vinuales

Skriven och verifierad av psykolog Maria Fatima Seppi Vinuales.

Senaste uppdateringen: 22 oktober, 2023

Aktivt lyssnande är en av de viktigaste sociala och kommunikationsmässiga färdigheterna för alla relationer. Det handlar om respekt och intresse. Dessutom handlar det om att vara uppmärksam, försöka förstå och ge feedback.

Nu för tiden är det många människor som har svårt att omsätta det i praktiken på grund av distraktioner som mobiltelefoner och andra enheter. Lyckligtvis går det att utveckla och stärka denna förmåga för att mer medvetet bearbeta samtal i alla sammanhang. I nedan artikel beskriver vi 5 viktiga tips.

5 riktlinjer för att utveckla förmågan till aktivt lyssnande

Du berättar något för någon och plötsligt tar de upp sin mobiltelefon och börjar svara på meddelanden samtidigt som de nickar och säger “aha”. Låter den här situationen bekant för dig? Säkert är något som händer dagligen.

Mer än en gång, i samtal med dina bekanta, är det något som bryter in och avbryter samtalet. Du lämnas i ett tillstånd av förvirring där du inte vet om du blir lyssnad på, om du ska pausa eller om du ska fortsätta med berättelsen. Denna situation är motsatsen till aktivt lyssnande.

De som vet hur man utövar denna form av lyssnande har förmågan att lyssna på sig själva. Det är en färdighet kopplad till empati, vilket gör att de kan värdera alla komponenter i ett budskap. Med detta är det möjligt att förbättra alla typer av band, och därutöver stärka emotionell intelligens och personlig utveckling.

Vad ska man göra för att börja tillämpa det? Framför allt måste vi utgå från det faktum att aktivt lyssnande inte bara är att lyssna på den andra personen. Det handlar om att fokusera på budskapet för att förstå och tolka det. Låt oss titta på några strategier för hur vi börjar tillämpa det.

1. Fokusera och var närvarande

Undvik “prata på du, jag håller på med en annan sak samtidigt, men jag lyssnar på dig”. Aktivt lyssnande kräver att du för ett ögonblick avbryter din multitasking, koncentrerar dig och har kontakt med personen framför dig.

Det handlar om att kunna vara närvarande med dina fem sinnen för att respektera den berättelsen och det ögonblicket, och för en stund inte tänka på alla dina måsten och vad som väntar dig under dagen.

2. Validera känslor och vad den andra personen känner

Empati är en grundläggande egenskap som måste finnas för att utveckla aktivt lyssnande.
Empati är en grundläggande egenskap som måste finnas vid aktivt lyssnande.

Det är viktigt att din samtalspartner känner sig ledsagad och förstådd. Ibland kanske du inte håller med om vad personen säger eller hur hen beter sig, men för att lyssna aktivt behöver du inte hålla med om allt. Försök förstå att det som händer med den andra personen är viktigt och att måste vara närvarande.

3. Följ med i dialogen

Även om du inte bör avbryta, bör du ge feedback eller en signal om att du lyssnar. Du kan du göra detta genom en kort nick eller med ett litet ord, “mm”, eller genom att parafrasera, med andra ord upprepa vad personen just har sagt eller be om mer information om något är oklart.

4. Var uppmärksam på vad personen säger och gör

När du är engagerad i en konversation kan du upptäcka inte bara en verbal nivå av innehåll, utan också en känslomässig ton. Och i den meningen, utöver aktivt lyssnande, kan du svara på båda.

Kanske försöker samtalspartnern hålla tyst eller “ge en logisk ordning” genom sina ord, men hans gester och hållning säger någonting annat honom. För din del är det viktigt att du kan ge ett svar som är anpassat efter omständigheterna och vad den andre behöver.

5. Var utvilad

Det kanske verkar självklart att nämna det, men ibland glömmer man bort att för att ha ett samtal måste man vara både mentalt och fysiskt förberedd. Det är väldigt svårt att följa tråden i en konversation om magen kurrar av hunger eller om du inte sovit natten innan.

Saker att undvika vid aktivt lyssnande

Aktivt lyssnande är en färdighet och kräver därför övning. Vi listar några av de vanligaste fallgroparna – som du bör undvika – nedan.

Undvik tankeläsning

Många gånger, medan den andra personen talar, finns det en tendens att avbryta dem för att avsluta deras meningar eller för att tolka vad de försöker förklara eller vad de tänker. Denna attityd går emot aktivt lyssnande, eftersom den gör att du fokuserar på andra aspekter, men inte på vad som sägs.

Något liknande händer när du låter dig ryckas med av viss information och försöker anpassa det du hör till en förutfattad idé.

Undvik att vara självrefererande hela tiden

Ibland lyssnar du aktivt, konversation sker på en dubbel nivå; å ena sidan vad personen säger till dig, å andra sidan, dina egna erfarenheter som leder till att du jämför den andra personens situation med din egen.

För att lyssna aktivt är det också viktigt att pausa dina referenser och vad du själv skulle göra i situationen. “Det hände mig att…” eller “Vad jag skulle göra är…” är några vanliga fraser. När dina egna anekdoter eller berättelser har blivit huvudpersoner, då har du tagit avstånd från aktivt och respektfullt lyssnande.

Undvik åsikter eller bedömningar vid aktivt lyssnande

Ibland handlar det bara om att lyssna och vara uppmärksam, snarare än att bilda sig en åsikt och föra över den. Om du är uppmärksam på innehållet i det personen berättar för dig vet du om det är nödvändigt att komma med ett förslag, men sitt inte och försök formulera det, och ge det inte för tidigt.

Stäng av lyssnandet eftersom ett ämne är ointressant eller svårt

Många gånger kan tankarna vandra iväg för att man inte förstår historien. I så fall är det bättre att be om förtydligande och säga att du har svårt att hänga med, snarare än att låtsas förstå. Det är också ett misstag att bara vara uppmärksam på detaljerna och missa huvudpoängen.

Så blir du en bra aktiv lyssnare

Att sätta sig själv i den andras plats är grundläggande för ett bra aktivt lyssnande.
Att sätta in sig själv i den andras situation är grundläggande för ett bra aktivt lyssnande.

Aktivt lyssnande är inte bara att höra, det är mycket mer än att ge “bakgrundsljud”; det är att vara och ge av sig själv. Några av de viktigaste egenskaperna är:

 • Det handlar om att uppmärksamma, föra dialog och visa genuint intresse. Det innebär att eliminera och undvika distraktioner av alla slag. Det betyder dock inte att du måste vara uppmärksam på alla människor hela tiden. Var bara medveten om när det behövs så att du kan aktivera lyssnarörat.
 • Inte bara det, utan det kräver också att du är villig att ha tålamod, att respektera personens tid att uttrycka sig och att dela med sig av vad som händer med dem.
 • Aktivt lyssnande handlar inte bara om den verbala komponenten, utan också om dess icke-verbala korrelation. Ibland är det ännu viktigare att förstärka att du faktiskt lyssnar. Du kan till exempel låta personen veta att du följer konversationen genom att använda uttryck eller gester som ger den känslomässiga tonen till ditt svar (rynka pannan, hålla blicken, höja ögonbrynen, kroppsrörelser osv.).
 • Det innebär också att skapa ett klimat av tillit och stöd, för att uppmuntra den andra personen att känna sig bekväm och vilja uttrycka sig.

Idag är aktivt lyssnande en utmaning

Aktivt lyssnande är en färdighet som blir bättre med träning. Men i dessa tider motverkar de ständiga stimuli runtom oss det alltmer.

Det finns inget roligare än ett trevligt samtal där du känner dig förstådd och stöttad. Det är viktigt att lära sig att lyssna, inte bara för att stärka mellanmänskliga relationer, utan också för att lära av andra och undvika missförstånd.

Aktivt lyssnande är en central komponent i emotionell intelligens. Att träna upp denna förmåga är också att skapa mer respektfulla och empatiska relationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Gadacz, T. R. (2003). A changing culture in interpersonal and communication skills. The
  American Surgeon, 69(6), 453-458.
 • Codina Jiménez, Alexis (2004). Saber escuchar. Un intangible valioso. Intangible Capital, (3), .[fecha de Consulta 2 de Junio de 2021]. ISSN: 2014-3214. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54900303.
 • Tennant K, Long A, Toney-Butler TJ. Active Listening. [Updated 2022 May 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK442015/
 • Subiela García José Antonio, Abellón Ruiz Juan, Celdrán Baños Ana Isabel, Manzanares Lázaro José Ángel, Satorres Ramis Bárbara. La importancia de la Escucha Activa en la intervención Enfermera. Enferm. glob. [Internet]. 2014 Abr [citado 2023 Ene 04] ; 13( 34 ): 276-292. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412014000200013&lng=es.
 • Kawamichi H, Yoshihara K, Sasaki AT, Sugawara SK, Tanabe HC, Shinohara R, Sugisawa Y, Tokutake K, Mochizuki Y, Anme T, Sadato N. Perceiving active listening activates the reward system and improves the impression of relevant experiences. Soc Neurosci. 2015;10(1):16-26. doi: 10.1080/17470919.2014.954732. Epub 2014 Sep 4. PMID: 25188354; PMCID: PMC4270393.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.