Är du en emotionellt intelligent person?

Emotionell intelligens är något man kan läsa och anskaffa sig med tiden. Lär dig lite om karaktärsdragen hos emotionellt intelligenta personer och hur man blir en.
Är du en emotionellt intelligent person?

Senaste uppdateringen: 27 maj, 2022

Betydelsen av att vara emotionellt intelligent har förändrats med tiden. Idag tänker vi på emotionell intelligens som förmågan att hantera våra känslor när vi relaterar till andra. Även om vissa kan ha en naturlig talang för det kan man lära sig att bli emotionellt intelligent med tiden och även förbättra denna förmåga. Idag vill vi ta en titt på några av karaktärsdragen hos emotionellt intelligenta personer.

De vet hur man når sina mål

kvinna med olika ansikten i händerna

Först och främst vet emotionellt intelligenta personer hur man uppnår sina mål. Många låter sig svepas iväg av ångest när de försöker uppnå ett visst mål eller uppfylla specifika önskningar. Men emotionellt intelligenta personer är mindre benägna att distraheras av kortsiktiga njutningar när de kommer i vägen för deras långsiktiga mål.

De kontrollerar sina känslor

Det är lätt för emotionellt intelligenta personer att identifiera sina egna känslor och upptäcka varifrån de kommer. Att identifiera dina känslor kan hjälpa dig att kontrollera dem. Vidare är det viktigt att lära sig hur man känner igen faktorer som influerar ett positiv eller negativt känslomässig tillstånd.

Med denna kunskap kan en emotionellt intelligent person korrekt tolka sina upplevelser och använda dem för framtiden.

De är empatiska

En av de viktigaste dygderna idag är förmågan att känna empati med andra människor. Alltså att kunna sätta dig själv i deras situation och försöka bättre förstå deras synsätt. Att sammankoppla med andra genom empati gör det lättare att verkligen skapa band. Givetvis vet emotionellt intelligenta detta, och de är vanligtvis väldigt empatiska.

De ger yttre form åt sina känslor

Som du säkert kan tänka dig är det väldigt viktigt att kunna uttrycka sig för andra. Emotionellt intelligenta vet hur man uttrycker sig, oavsett om det är i tal, skrift eller genom kroppsspråk. Generellt är de experter på att visa sina känslor och uttrycka sig.

De har en positiv attityd

kvinna som gör tummen upp

Vidare tycker emotionellt intelligenta människor vanligtvis att det är viktigt att rikta sina känslor mot hälsosamma mentala och spirituella attityder. De har stor fokus på att kontrollera vad som försiggår i deras sinnen. De förlorar inte sig själva i negativa tankar eftersom de kan ignorera negativa idéer och byta ut dem mot andra.

De är motiverade

En annan viktig egenskap hos en emotionellt intelligent person är vad vissa kallar inre motivation“. Denna motivationstyp har två delar. Å ena sidan är dessa personer personligt motiverade, å andra sidan vet de hur man visar det för andra.

Det är en av de egenskaper som gör emotionellt intelligenta människor till utmärkta ledare.

De accepterar förändring

kvinna med glasögon

De vet dessutom hur de ska hantera beslut i koppling till förändring i deras liv. Rädsla för förändring paralyserar ofta många människor. Emotionellt intelligenta personer kan dock övervinna denna rädslaDet handlar trots allt om att se förändring som en utmaning.

De har förmågan att döma

Det är viktigt att veta hur man separerar förutfattade meningar och objektivitet när man dömer andras beteenden och åsikter. Emotionellt intelligenta personer vet hur man ser förbi fördomar och är utmärkta karaktärsbedömare.

De är inte lättkränkta

Vissa är väldigt lättkränkta. Emotionellt intelligenta personer studerar tvärtom situationen innan de tar illa vid sig. Oftast inser de att det finns en anledning för övertrampet som förmodligen inte ligger i den andra personens kontroll.

De vet när man ska säga “nej”

Även om det kan verka enkelt kan vi inte alltid avfärda vissa inbjudningar, jobb eller ansvar. Det är därför dessa personer vet när man ska säga “nej”. De låter det heller inte störa dem.

Är du en emotionellt intelligent person? Skulle du vilja vara en? Kom ihåg: emotionell intelligens är något man kan lära sig med hängivelse samt tålamod.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.