7 karaktärsdrag du ser i mentalt starka människor

Även om de kanske omges av giftiga personlighter har mentalt starka människor tillit för sig själva och är kapabla att inte påverkas av giftiga personer och negativa attityder.
7 karaktärsdrag du ser i mentalt starka människor

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Mentalt starka människor känner sig själva så bra att de inte låter andra förändra dem. De är också sådana som agerar smart när de ställs inför svårigheter. Alla är inte redo att ta ansvar i sina liv. Folk som är mentalt starka är resistenta mot många stimulanser som knuffar dem nedför vägar de inte vill vandra.

Karaktärsdrag du ser i mentalt starka människor

Du kanske själv är en mentalt stark person, eller så kanske du vill vara en. Det är därför vi idag ska fördjupa oss i de sju karaktärsdragen man kan se i en mentalt stark människa. Du kanske identifierar dig med några av dem.

Målad kvinna

Det spelar ingen roll i vilket skede i livet du är eller om du redan har relativt lite eller mycket erfarenhet. Vad som verkligen spelar roll är önskan att vara en bättre person och sluta låta omständigheter eller människor influera dig på ett negativt sätt.

1. Mentalt starka personer vet hur man säger “nej”

Ordet “nej” har många negativa konnotationer, och många har så svårt att säga nej till tjänster eller förfrågningar som andra ber om. Det får dem att bli missnöjda med sig själva, vilket knuffar dem mot att gå med på något de egentligen inte vill.

Det är viktigt att du lär dig att säga “nej”, även om det är svårt. Att vägra göra något gör dig inte till en dålig person, för alla har vi rätt att säga nej till att göra något vi inte vill göra.

2. Misslyckande är vägen mot framgång

Mentalt starka människor vet att man för att gå först måste falla, snubbla, kräla och sedan, genom stor ansträngning, svett och tårar… lära sig att springa! Det är därför du aldrig ska förneka dina misstag eller hur du ramlat och fallit. Det kommer att leda dig till framgång.

De vet också hur man erkänner sina svagheter och kan se allt i sig själva som kan vara positivt. De är medvetna om att om de inte begår misstag kommer de aldrig få veta vad misstag är och hur man förbättrar sig.

Varje misslyckande är en möjlighet.

Simmande kvinna

3. Deras lycka beror på dem själva

Många lämnar sin lycka i andras händer. Att ha en partner leder oss ibland till att tro att den andra personen kommer göra oss lyckliga. Som ett resultat kan det få dig att aldrig känna dig lycklig ensam, för du kommer alltid låta andra axla detta stora ansvar.

Människor som är mentalt starka vet att individen måste vara lycklig för sig själv och att man aldrig ska ge sin lyckas tyglar till någon annan. Det slutar aldrig bra.

4. Mentalt starka personer är inte rädda för rädsla

Det finns många saker vi är rädda för. Vi är rädda för misslyckande, att bli övergivna, ensamhet, pinsamhet, bortstötning… Rädslor som aldrig övervinns eftersom vi inte har tillräckligt med mod för att konfrontera dem.

Om du är mentalt stark vet du att det enda sättet att övervinna rädsla är att konfrontera den; se den i vitögat och övervinna den. Att ignorera den för inte med sig något positivt. Varje rädsla kommer fortsätta vara där om du inte ställer dig inför den, öga mot öga.

5. De är emotionellt intelligenta

Kvinna med hjärta

Människor som är emotionellt intelligenta håller inte med bara för att hålla med, för de vet hur man korrekt internaliserar sina känslor. Det är normalt för folk att inte veta hur man identifierar sina känslor, och därför inte heller hur man ger dem yttre form.

Det händer inte för mentalt starka människor. De förstår sina känslor och hur man ska visa dem, inte gömma dem. Det gör dem till väldigt empatiska människor. De är mycket kapabla att observera och förstå andras känslor.

6. Mentalt starka personer neutraliserar giftiga människor

Giftiga människor omger oss alla och tar näring genom att suga ut vår energi. Men om du är känslomässigt stark så vet du hur man neutraliserar dem, även om de fortfarande finns i närheten.

Ibland kan du helt enkelt inte komma bort från giftiga människor, men du kan förbygga att giftigheten drabbar dig. Så att lära känna dig själv, lita på dig själv, lära dig att säga “nej” och veta hur du konfronterar dina rädslor kommer göra dig till ett ganska jobbigt hinder för giftiga människor.

7. Förändringar är positiva

Alla har vi en djupt rotad rädsla för förändring som får oss att stanna i vår komfortzon. En väldigt komfortabel zon vari du varken kan gå framåt eller bakåt, utan där du fastnar.

Mentalt starka människor accepterar förändring

Mentalt starka människor vet att förändringar är positiva, och trots din rädsla är det svåraste alltid att ta det första steget. Allt annat kommer till slut att falla på plats. Är du en mentalt stark person? Skulle du vilja vara det? Dessa karaktärsdrag är bara ett fåtal du kan tänka på för att börja förändra ditt liv idag.

Om ditt sinne är starkt så är också du det, och det kommer att göra saker mycket lättare för dig. Tänk på att livet inte alltid är orättvist och att du inte alltid har dåliga människor omkring dig; ibland måste förändringen kommer inifrån.

Att se livet ur ett annorlunda ljus och förebygga vissa saker kan göra stor skillnad.

Detta kanske intresserar dig
Fyra effektiva sätt att öka din viljestyrka
Steg för Hälsa
Läs det Steg för Hälsa
Fyra effektiva sätt att öka din viljestyrka

Viljestyrka är att acceptera förändringar och anpassa sig till nya saker. Detta är en förmåga som är möjlig att utveckla.  • Conner, C. S. (2013). Mentally strong people: The 13 things they avoid.
  • Morin, A., & Morin, A. (2015). 13 Things Mentally Strong People Don’t Do. Harper Audio.

Innehållet i denna publikation är endast i informationssyfte. Det kan inte under några omständigheter tjäna till att underlätta eller ersätta diagnoser, behandlingar eller rekommendationer från en fackman. Konsultera din betrodda specialist om du har några tvivel och sök dennes godkännande innan du påbörjar några procedurer.