Etablera gränser i relationen och lär dig att säga "nej"

Den första du borde älska innan du påbörjar en ny relation är dig själv. Det är det enda sättet att sätta gränser och veta hur långt du är villig att gå. När du är förälskad ska du sätta gränser.
Etablera gränser i relationen och lär dig att säga "nej"

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Var är dina gränser? Du kanske aldrig ställt frågan till dig själv, framförallt när du varit förälskad. Men det är viktigt att du börjar tänka på hur man etablerar gränser i relationen redan nu.

När du älskar någon vet du hur svårt det kan vara att säga “nej”. Det finns saker du inte gillar, men du finner det svårt att säga nej till eller vägra göra dem. Det är kanske för att du är undergiven din partner, på grund av kärlek. Det kan vara så allvarligt att du är helt beroende av personen ifråga.

När det är nödvändigt att säga “nej” i relationen

När man måste säga nej

När du är förälskad är det nödvändigt att säga “nej” i situationer där dina värderingar kränks. Som i alla förhållanden måste man ibland ge med sig och mötas halvvägs. Om du till exempel inte känner för att se en film som din partner älskar kan du göra en ansträngning – så länge ditt beslut respekteras när rollerna är omvända.

Men vad händer när din partner försöker manipulera dig? Eller om denne blir svartsjuk när du är ute med vänner? Då är det viktigt att stå stabilt och säga “nej”. Ge dig själv utrymmet du förtjänar och sluta underkasta dig. Om du inte kan göra det har du otvivelaktigt en svår väg framför dig.

Din värdighet bör alltid vara din prioritet. Ibland gör dock kärleken en blind, vilket gör att man överlämnar sig totalt till den andra personen och låter denne såra en. Det är därför det är så viktigt att etablera gränser i relationen.

Att säga saker som “utan dig är jag inget” gör relationer till tolerabel tortyr. Vidare är de respektlösa och blir till ändlösa situationer där du måste säga “nej”. Så du måste vägra att fortsätta stödja något som utan tvivel inte är kärlek. Istället är det misshandel, kontroll, manipulation och smärta…

Så om du är förälskad måste du lära dig att säga “nej”, även om det är svårt. Det kommer hjälpa dig att sätta gränser i relationer. Gör det varje gång den andra personen går över dina gränser.

Identifiera och etablera gränser i relationen

Identifiera dina värderingar

För att få reda på var dina gränser går när du är förälskad måste du först respektera dina värderingar. För att göra det måste du göra en lista över alla värderingar som är viktiga för dig. Kanske är det respekt, vänlighet, generositet, frihet… tänk på saken! Det viktigaste är att du skriver ned dem.

När du gjort det ska du lägga till en kolumn bredvid dessa värderingar och skriva ned allt som kan ske i ditt förhållande som kränker dessa värderingar så pass att det vore en anledning att göra slut. Dessa är dina gränser. De är sakerna du inte är villig att tolerera, och om de händer en enda gång ska du säga “nej”, sätta upp en mur och avsluta förhållandet.

Att tänka på dina gränser är väldigt svårt. Det kanske verkar som att du inte har några gränser när du är förälskad. Det är faktiskt fantastiskt vad vi ibland är villiga att uthärda i relationer.

Kanske kan en gräns för dig vara otrohet. Det kan även vara misshandel, lögner eller likgiltighet. Skriv ned dessa och ha dem i åtanke. Du måste vara dina värderingar trogen och inte tolerera att någon bryter mot dem.

Synen på kärlek

Synen på kärlek

Anledningen till varför du inte vet hur man säger “nej” eller sätter gränser är för att skydda värderingarna som du vet att du förtjänar eftersom samhället har skapat en väldigt ohälsosam bild av kärlek som existerar än idag.

Kärlek verkar vara att ge upp allt för den andra personen – kropp, sinne och själ – så pass att denne blir ansvarig för din lycka. Du tror att det är kritiskt att ha någon vid din sida eftersom det skulle vara en skam att vara ensam!

Så när du har en partner kan du göra mycket för att inte förlora denne. En av dessa är att låta personen kränka dina gränser. Att bestämt etablera gränser i relationen är en hälsosam start.

Och när du hör berättelser om hur många misshandlade människor det finns som inte anmäler sina partners, utan istället återvänder till dem, vad tror du det är som försiggår? Det är så viktigt att etablera gränser i relationen i dessa fall!

De låter sina partners trampa på deras värdighet och börjar tro att de förtjänar allt som drabbar dem.

Det är dock inte kärlek. Om du är förälskad måste du älska dig själv först. Värdera dig själv och var medveten om vad dina värderingar är. Etablera sedan gränser i relationen som ingen får gå över.

Endast då kan du älska någon annan och verkligen låta denne älska dig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Chiappo, Leopoldo. Psicología del amor. Biblioteca Nueva, Peisa, 2002.
  • Morfa, José Díaz. Prevención de los conflictos de pareja. Desclée de Brouwer, 2003.
  • Rivera, Diana, Constanza Cruz, and Catalina Muñoz. “Satisfacción en las relaciones de pareja en la adultez emergente: el rol del apego, la intimidad y la depresión.” Terapia psicológica 29.1 (2011): 77-83.
  • Testor, C. Pérez, Castillo, J.A., y Davins, M. “Psicoterapia psicoanalítica de pareja: teoría y práctica clínica.” Apuntes de psicología 27.2-3 (2009): 197-217.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.