Övergrepp och misshandel bland ungdomspar

Att förebygga övergrepp bland ungdomspar är grundläggande för att främja och skapa hälsosamma relationer som vuxna. Lär dig mer i den här artikeln.
Övergrepp och misshandel bland ungdomspar

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Övergrepp och misshandel är inte bara något som sker bland vuxna. Våld bland ungdomar kan vara starten på en serie plågande och giftiga förhållanden.

Övergrepp har inte något att göra med ålder, kön eller kultur. Det är ett misstag att klassificera det som något en enskild grupp står för. Därför måste vi vara uppmärksamma och hålla ögonen öppna för att kunna utrota det så tidigt som möjligt.

Negativa upplevelser och övergrepp i barndomen

Övergrepp mot barn

Vad vi upplever i barndomen påverkar oss avsevärt när vi är vuxna. Om våra föräldrar agerade våldsamt, hade jobbiga gräl eller använde fysiskt våld kan det därför få oss att bete oss liknande som vuxna. Ibland är det inte vad folk faktiskt vill göra. Det är bara ett inlärt beteendemönster. Kanske är det smärtan de bär inom sig som visar sig på ett negativt sätt.

Dålig behandling av barn, sexuellt utnyttjande och bristfälliga band är andra former av negativa upplevelser. Dessa kan få ungdomspar att präglas av övergrepp och våld.

Imitation av vad vi ser

Bråk i hemmet

Det finns en annan faktor som kanske är än allvarligare: imitation av vad ungdomar ser på internet eller annat håll kan också leda till övergrepp. Teknologi har gett oss möjligheten att se saker som vi inte haft tillgång till tidigare. Det har dock även gjort oss sårbara för beteendemönster som vi inte borde lära oss.

En ung person kan se kommentarer om sexuella utövanden som de vill prova utan godkännande från den andra parten. De kanske läser om eller ser videor av sadomasochism. Kom ihåg att de allra yngsta ungdomarna inte kan skilja på fantasi och verklighet.

Kommentarer om förnedring, underkuvning och kontroll kan leda till missuppfattningar om vad ett förhållande ska vara. Därför är det extremt viktigt för föräldrar att försöka kontrollera vad deras barn ser på internet. Det är dock omöjligt att kontrollera detta till 100%.

Basen för respekt

Kvinna vid havet

Vi försöker utbilda våra barn att respektera andra och ha hälsosamma förhållanden. Men vissa har fortfarande en lång väg att gå. Föräldrar är de huvudsakliga bovarna. Från väldigt tidig ålder blir barn åskådare till olika skadliga beteenden. De imiterar det inte just då, men vad händer när de faktiskt börjar göra det?

Ett ungdomsförhållande ska aldrig baseras på övergrepp eller misshandel. Sexualundervisning i skolor borde till exempel inte bara hantera frågor om preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar, utan även fokusera på hälsosamma relationer, ömsesidig respekt, sexuell läggning, etc.

Älskande förhållanden är komplicerade, och än mer så när vi befinner oss i ett svårt skede, såsom ungdomen.

Par i solnedgång

Det är viktigt att inte vända ryggen till eller ignorera vikten av denna verklighet. Ungdomar måste lära sig att identifiera huruvida de är offer för våld. Ibland är det inte fysiskt, och det är väldigt viktigt att komma ihåg.

Att förebygga övergrepp bland ungdomspar är grundläggande för att främja och skapa hälsosamma relationer som vuxna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.