Vikten av att veta hur man blir en bra lyssnare

Att lyssna är inte en passiv handling. För att vara en bra lyssnare får vi inte försöka bli händelsernas centrum när en person berättar något för oss.
Vikten av att veta hur man blir en bra lyssnare

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Att lyssna är inte lätt. Ibland tror vi att vi redan är bra lyssnare bara genom att höra orden som kommer ur en annans mun.

Inget kan vara längre från sanningen. Låt oss ge dig ett exempel: tänk dig två vänner, varav en berättar för den andra att denne haft ett gräl med sin mamma.

Den första vännen är oroad, men så snart denne slutar prata tar den andra chansen att referera till en liknande händelse som denne upplevt.

Var den andra vännen verkligen en bra lyssnare? Nej, för den andra vännen har använt sin oro för att presentera sina egna upplevelser, och har därmed gått från att lyssna till att bli lyssnad på.

Sanningen är att den andra vännen inte lyssnade ordentligt.

Misstag vi begår när vi lyssnar på andra

skrikande-kvinna

Du tvivlar kanske på vad vi säger. Du kanske till och med säger till dig själv: “Men jag är en bra lyssnare!”

Det är därför vi tyckte det var viktigt att nämna exemplet vi gav ovan. Någon berättar om en upplevelse som oroar oss, och vi använder det för att prata om oss själva.

I det andra fallet, som kanske är mer drastiskt, byter den andra vännen snabbt samtalsämne. Om din vän till exempel berättade om grälet med sin mamma, så blir ditt svar: “Det var ju tråkigt… Så, hur var det på jobbet igår?”

I det tredje fallet bagatelliserar personen som “lyssnar” vikten av problemet som den första personen har, och yttrar fraser såsom: “Oroa dig inte” eller “Det kommer snart gå över.”

Avslutningsvis är det fjärde misstaget att berätta för den andra personen vad denne ska göra, genom att ge råd och lösningar som personen kanske inte kan uppnå.

samtal-over-kaffe

Som du kan se har personen ifråga inte blivit lyssnad på i dessa fall; istället har man använt vad de sa för att prata om sig själv.

Att undvika andras orosmoln

Sanningen är att vi för att bli bra lyssnare måste adressera den andra personens orosmoln samt inte avbryta genom att prata om våra personliga problem.

Till och med när man ger förslag på hur man ska agera drar man uppmärksamhet till hur man själv ser på saken.

Det är sant att du kan ge din synvinkel, men berätta inte för den andra hur denne borde agera eller vad denne borde säga.

dialog

När du lyssnar på någon dåligt vill du på något sätt stå ut, och ditt eget ego visar sig.

Hur man blir en bra lyssnare

Nu när vi påpekat misstagen vi begår när vi “lyssnar”, även om vi tror att vi är bra på det, är det viktigt att vi lär oss hur man lyssnar igen.

Det är viktigt att följa tipsen nedan:

  • Ge aldrig lösningar. Som vi redan sagt ska du inte erbjuda lösningar på den andra personens problem eller säga hur hen ska agera. Du kan dock ställa frågor till den andra personen för att bjuda in denne att reflektera. Det är ett bra sätt att lyssna.
  • Gräv djupare i ämnet. Om du verkligen lyssnar ska du ställa frågor som visar ditt intresse av att veta mer. Frågor såsom “Vad tycker du om det?” och “Vad tänker du göra?” är bara ett par exempel på vad du kan fråga.
  • Undvik att prata om dig själv. Fokusera bara på den andra personen och vad denne berättar för dig, och försök att inte prata om dig.
  • Underskatta inte situationen. Även om situationen kan verka trivial för dig är den viktig för den andra personen. Så försök aldrig trivialisera den.
viskande-personer

Nu vet du hur man verkligen lyssnar på ett ärligt sätt utan att tänka på dig själv.

Vi måste göra oss av med uppfattningen att lyssnande är en passiv handling. Den är aktiv i allra högsta grad. Det är därför viktigt att lära oss bli bra lyssnare.

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Milićević-Nešić, I. (2016). Do we know how to listen?. ABC-časopis urgentne medicine, 16(2), 21-24.
  • Miguens, E. M. (2015). ¨ To know how to listen¨. Ability first-rate ability in the Teaching–Learning process. Revista Cubana de Tecnología de la Salud, 6(1), 31-41.
  • Torralba, F. (2009). El arte de saber escuchar. Editorial Milenio.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.