Finns det fördelar med att ha mardrömmar?

Finns det fördelar med att ha mardrömmar?
Maria Fatima Seppi Vinuales

Skriven och verifierad av psykolog Maria Fatima Seppi Vinuales.

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2023

Vi tänker ofta på mardrömmar som något otrevligt och negativt; vi gillar inte deras innehåll och de skapar obehag. Men både trevliga drömmar och mardrömmar är en del av vårt liv och har också en mening som ger oss vissa fördelar.

Även om de är drömmar som genererar intensiv rädsla eller ett hot, tillskrivs de en viss fördel. Trots det är det viktigt att veta när man ska oroa sig, eftersom de ibland är ett uttryck för någon allvarligare underliggande situation. I följande artikel berättar vi mer om detta.

Orsaker till mardrömmar

Los beneficios de las pesadillas son abundantes
Det finns flera faktorer som kan påverka sömnkvaliteten och skapa en frekvent förekomst av mardrömmar.

Låt oss börja med att beskriva vad mardrömmar är. Enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders i dess senaste utgåva (DSM-V) är detta en typ av parasomni som involverar upprepad förekomst av skrämmande drömmar, som kan väcka den drabbade personen och vars innehåll genererar intensiv rädsla eller obehag.

I allmänhet uppträder de i REM-fasen, som inträffar mellan 90 och 110 minuter efter att du har somnat, eller under andra halvan av natten, vilket är det vanligaste. När man undersöker orsakerna till mardrömmar finns det flera sådana.

Det finns positioner som är fokuserade från neurovetenskap och psykofysiologi, och även andra tillvägagångssätt som är fokuserade kring ett omedvetet som försöker ge oss ett budskap eller ge en lösning på en önskan eller ett behov. Tolkningarna utesluter inte nödvändigtvis varandra.

  • Förekomsten av kronisk stress ligger också bakom mardrömmar. Därför är det viktigt att hantera båda frågorna hand i hand, eftersom de kan innebära betydande försämring av de dagliga funktionerna.
  • Oron för mardrömmar var mycket vanligt förekommande under Covid-19-pandemin och framåt. I det här fallet blev den höga bördan av stress och osäkerhet tillsammans med oro om sin egen och närståendes hälsa den utlösande faktorn.
  • Å andra sidan kan mardrömmar ofta uppstå efter en tung middag, med mat som är svårsmält, vilket förhindrar en god natts sömn.
  • De kan också uppstå på grund av att man är påverkad av alkohol eller andra ämnen.
  • Det finns också åldrar där man upptäckt en större mardrömmar eller nattskräck. Dessa är mycket vanliga i barndomen och tonåren, och kan vara en del av en hjärnutvecklingsprocess.

Fördelar med att ha mardrömmar

Los beneficios de las pesadillas son que ayudan a anticiparse
Det sägs att mardrömmar ger fördelar eftersom de kan hjälpa personen att förutse möjliga svåra scenarier.

Det är svårt att tro att mardrömmar ger fördelar, med tanke på att de är förknippade med dålig sömn och negativa känslor. En studie gjord av forskare vid universitetet i Genève, universitetssjukhusen i Genève och universitetet i Wisconsin i USA tyder visar dock på vissa positiva effekter.

Enligt publikationen föreslår neurovetenskapliga teorier att de känslor som upplevs i drömmar bidrar till att lösa känslomässigt lidande och förbereda sig för framtida affektiva reaktioner.

Med andra ord kan de hjälpa till att agera säkrare i potentiellt farliga verkliga situationer. Forskarna observerade att mardrömmar orsakade mer aktivitet i den mediala prefrontala cortex, dvs det hjärnområde som reglerar rädslareaktionen. Låt oss ta en närmare titt på de möjliga fördelarna.

Stressavlastning

En av de främsta fördelarna med mardrömmar är att minska stress. Detta uppnås genom att de tillåter dig att anta andra roller och att göra handlingar som i det verkliga livet inte är tillåtna eller hämmas av någon anledning.

Det vill säga, de erbjuder ett utrymme för alternativa “lösningar”. Till exempel en mardröm där du bråkar med din chef och ryter ifrån ordentligt. I verkligheten skulle detta antagligen inte vara en sådan bra idé, men efter denna sorts dröm kan det ge en befriande känsla.

Att konfrontera känslor

I vissa fall tillåter förnimmelserna som upplevs i mardrömmar oss att konfrontera rädslor och oro. Ibland kan de faktiskt verka så verkliga att man känner en fysisk utmattning efteråt. Men genom att efteråt granska händelserna när du vaknat från drömmen, har du möjligheten att anta en annan uppfattning om vad som hände och reflektera över det.

I mardrömmar förstoras händelserna, men låter oss tänka på ett “tänk om”. De ställer oss vi ansikte mot ansikte med fruktade situationer och vi kan granska våra reaktioner.

Att hitta lösningar

I många fall är tolkningen av mardrömmar utgångspunkten för att lösa problem som uppstår i det verkliga livet. De kan också ge oss nya idéer för att hantera situationer som tenderar att vara svåra.

Att berätta mardrömmar har ofta en renande effekt. Det är befriande och ger lättnad.

Läs också: 7 intressanta saker som din kropp gör under djup sömn

Det finns alltså vissa fördelar med mardrömmar

Mardrömmar är ett fiktivt scenario där vi kan spela olika roller och hantera vissa bekymmer. En av fördelarna med mardrömmar är att vi, genom att uppleva ett fruktat scenario, blir bekanta med det.

Av denna anledning kan vi både förbereda oss och även predisponera oss, både på attitydnivå och kroppsmässigt.

Trots det är dessa episoder ofta svåra och en anledning till konsultation om de är återkommande eller gör det svårt att få vila. Till exempel om de avbryter sömnen och du inte kan somna om.

I dessa fall är det en bra idé att du försöka förbättra sömnhygienen genom att skapa nya vanor. Det kan exempelvis vara att gå och lägga dig tidigare och undvika socker och koffein timmarna före vila. Du bör även undvika tv och mobil som en förberedelse inför natten.

Många gånger är mardrömmar ett symptom på kliniska tillstånd som posttraumatisk stressyndrom (PTSD), depression eller ångest. I den meningen är det en bra idé att konsultera en professionell för att få hjälp med att återställa ditt välbefinnande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • American Psychiatric Association. (2013). Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5®. Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5®. American Psychiatric Publishing. https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425657
  • STERPENICH, Virginie et al. Fear in dreams and in wakefulness: evidence for day/night affective homeostasis. In: Human Brain Mapping, 2019. doi: 10.1002/hbm.24843
  • Carrillo-Mora, Paul, Barajas-Martínez, Karina Gabriela, Sánchez-Vázquez, Itzel, & Rangel-Caballero, María Fernanda. (2018). Trastornos del sueño: ¿qué son y cuáles son sus consecuencias?. Revista de la Facultad de Medicina (México)61(1), 6-20. Recuperado en 01 de junio de 2021, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422018000100006&lng=es&tlng=es.
  • Miró Morales, Elena, & Martínez Narváez, Pilar (2004). Tratamientos psicológicos de las pesadillas: una revisión. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 4(1),11-36.[fecha de Consulta 1 de Junio de 2021]. ISSN: 1577-7057. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56040102.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.