5 förtroendehöjande övningar för barn, tonåringar och vuxna

Tillitsbyggande övningar förbättrar resultat både på individuell nivå och gruppnivå. I den här mycket intressanta artikeln kommer vi att ta upp fem olika övningar.
5 förtroendehöjande övningar för barn, tonåringar och vuxna

Senaste uppdateringen: 11 juli, 2021

Självförtroende är en extremt viktig aspekt av vår mentala hälsa. Utan ett starkt självförtroende kan du känna dig orolig i nya situationer eller gruppsammanhang. Därför bör förtroendehöjande övningar vara något att överväga när du har att göra med grupper, eftersom det är viktigt att känna dig trygg i sammanhang med andra människor.

Förtroende och tillit låter dig inte bara skapa trevliga och trygga miljöer, utan underlättar också personliga interaktioner. För att uppskatta betydelsen av detta, tänk på hur du känner och de fysiska intryck du upplever när du befinner dig i en främmande miljö.

Bilden som dyker upp i ditt huvud är förmodligen bilden av en spänd kropp och en känsla av oro och osäkerhet. Tänk nu på hur detta förändras när du är på en plats eller med en person du är väl bekant och familjär med. Du känner dig förmodligen helt annorlunda!

Förtroende byggs dock inte upp från en dag till en annan eftersom det kräver tid och är något som växer fram gradvis. För detta ändamål kan förtroendehöjande övningar fungera som en bra utgångspunkt.

Förtroendehöjande övningar för alla åldrar

Förtroendehöjande övningar är något man kan göra med barn, tonåringar och vuxna, eftersom de har en lekfull komponent som gör att de passar för alla.

En gruppledare behöver vara närvarande för att genomföra övningarna. Denna fokuserar mest på att ge instruktioner till dem som deltar och ser till att allt går som planerat. Därför måste han eller hon följa med i aktiviteterna och vara en förebild med sin attityd och inställning. Ledaren måste komma ihåg att även andra social-emotionella färdigheter kommer att användas vid dessa tillfällen.

personer pratar

1. Att falla tryggt

En mycket effektiv tillitsbyggande övning för att öka förtroendet mellan medlemmarna i en grupp är den här högst konkreta aktiviteten. För att starta övningen ska gruppen dela upp sig i par i ett stort rum. Du behöver inga andra redskap eller material.

Ledarens jobb är att se till att partnerna inte passar ihop, vilket innebär att de inte har samma fysiska eller kroppsliga egenskaper.

Partnerna ska stå så att de tittar på varandra, så nära att de rör vid varandras tår. De ska hålla i varandras händer.

När alla befinner sig i den här positionen ska ledaren ge en signal, och paren ska börja luta sig bakåt, som om de skulle falla, men de är skyddade av sin partner.

De första reaktionerna kommer troligen att vara osäkerhet och viss rädsla, men snart kommer alla gruppmedlemmar att känna sig mer avslappnade. Vid denna tidpunkt kan ledaren göra övningen svårare genom att uppmana deltagarna att lägga till några extra rörelser.

Aktiviteten kan avslutas efter en viss tid eller efter att de extra utmaningar som ledaren föreslår har utförts framgångsrikt.

2. Vinden och trädet

Denna förtroendehöjande övning är en anpassning av den tidigare. Ni behöver en sjal eller ögonbindel, och den idealiska platsen är ett stort och öppet rum.

Deltagarna ska stå i en cirkel. En enda person ska stå i mitten och ha på sig ögonbindeln. De ska vara avslappnade i kroppen.

När ledaren ger ordern börjar resten av gruppen putta och flytta personen i mitten från ena sidan till den andra, som om de skickar personen runt i ringen. Efter några varv kan en annan deltagare ta plats i mitten av cirkeln.

Hur länge denna övning varar beror på om alla vill vara i mitten eller inte. Räkna med att övningen tar mellan 15 och 20 minuter.

Läs vidare i den här artikeln för att lära dig mer: Kan du komma över otrohet och rädda förhållandet?

3. Förtroendebanan

Den här förtroendehöjande övningen kan göras parvis i ett öppet rum. Ledaren börjar med att placera oregelbundet formade föremål som hinder runt det öppna utrymmet i en snitslad bana, och markera en startpunkt och en mållinje.

En av partnerna ska ha på sig en ögonbindel, medan den andra kommer att vara den som leder honom eller henne genom att ge anvisningar så att de tillsammans säkert kan nå slutet av banan.

Den med ögonbindel ska att få instruktioner som “Gå till höger”, “Hoppa över hindret” och “Ta två steg åt vänster”, beroende på hur föremålen placerats. Du kan använda ringar, kottar och rep.

Den beräknade tiden för aktiviteten beror på kursens utformning. Alla deltagare bör få en chans att testa på båda rollerna. Det spelar ingen roll hur lång tid det tar att ta sig igenom banan. Det viktiga är att komma över mållinjen säkert och känna sig trygg att gå vidare.

Alla hinder i denna övning och hur paret navigerar dem, stärker tilliten inom gruppen. Det enda sättet att nå målet är att samarbeta, vilket innebär att denna övning låter gruppmedlemmarna förstå vikten av lagarbete.

4. En cirkel av uppskattning

Självförtroende är något man kan arbeta med för att betona värdet av personliga positiva aspekter. Denna aktivitet kräver minst sex deltagare i ett stort rum så att de kan stå runt i en cirkel.

Det är en dynamisk aktivitet som kräver att personerna i gruppen har vissa förkunskaper om varandra. Gruppen behöver papper och märkpennor eller blyertspennor.

Först delar man ut papper och penna till alla deltagarna. Ledaren ber dem skriva ner sitt namn. När de är klara ber ledaren dem att skicka papperet till personen till vänster om dem.

Ledaren uppmanar sedan varje person ska skriva ner något positivt eller något de tycker om om personen vars namn står på papperet. Det är viktigt att göra det klart att elaka eller opassande kommentarer inte är tillåtna.

När alla deltagare har skrivit något om var och en av gruppmedlemmarna börjar ledaren läsa upp dem, eller ber en volontär att göra det. Om deltagarna är överens kan de ta aktiviteten till nästa nivå och skriva mer om varje person.

Det här är en övning som syftar till att förbättra självförtroendet och självkänslan baserat på de goda egenskaper som andra ser i dig.

Ett annat sätt att göra övningen är att lägga lappar i en låda och låta varje person dra en. Efter det kan man byta roller.

Tillitsbyggande övningar
Många arbetsmiljöer kan dra nytta av övningar som bygger förtroende, eftersom de hjälper till att skapa mer produktiva arbetsteam.

Den här artikeln kan intressera dig: Låg självkänsla: När du blir din egen fiende

5. Berätta vad du ritar

För den sista förtroendehöjande övningen ska ledaren dela upp gruppen i par och ge alla deltagare ett papper och en penna. En av partnerna får börja med att rita en teckning och se till att den andra partnern inte ser den. De har några minuter på sig att göra detta.

När alla är klara ger ledaren en signal, och personen som gjort ritningen får ge sin partner ledtrådar och instruktion för att hjälpa dem att replikera teckningen. Eftersom övningen består av att ge olika förklaringar tillåter denna lek deltagarna att utveckla och stärka sin uttrycks- och kommunikationsförmåga.

Leken slutar när partnern har gjort sinn kopia av teckningen.

Dela känslor, ett av målen för förtroendehöjande övningar

När barn, tonåringar eller vuxna har deltagit i dessa övningar är nästa steg att reflektera över vad de kände, vad de gillade mest och vad de inte tyckte så mycket om med dem. Detta är ett medel för att uttrycka och hantera sina känslor.

Ledaren är den som bjuder in deltagarna att bilda en cirkel och dela sina erfarenheter. Det är också mycket viktigt att kontextualisera aktiviteterna och att bli medveten om vikten av förtroende och goda mänskliga relationer i grupper.

Detta bidrar till att skapa ett klimat som främjar respekt och där alla känner sig trygga och vågar dela med sig av sina personliga erfarenheter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Yáñez Gallardo, Rodrigo, Luis Ahumada Figueroa, and Félix Cova Solar. “Confianza y desconfianza: dos factores necesarios para el desarrollo de la confianza social.” Universitas Psychologica 5.1 (2006): 9-20.
  • Valdés, Nelson, et al. “Proceso de cambio psicoterapéutico: análisis de episodios relevantes en una terapia grupal con pacientes adictos.” Psykhe (Santiago) 14.2 (2005): 3-18.
  • Avalos, Santiago Maximiliano Troncoso, César Jesús Burgos Dávila, and Jeanette Magnolia López-Walle. “Climas motivacionales, liderazgo y cohesión grupal en contexto deportivo universitario.” Educación Física y Ciencia 17.1 (2015): 1-12.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.