Känslomässig katarsis: släpp känslorna fria för att vända blad

Känslomässig katarsis: släpp känslorna fria för att vända blad
José Padilla

Granskad och godkänd av Psykolog José Padilla.

Senaste uppdateringen: 13 april, 2023

Vi lider alla av inre konflikter. Att uppleva en känslomässig katarsis är en form av befrielse. Begreppet kommer från grekiska och dess bokstavliga betydelse är “rening”. Det är ett sorts tillstånd då vi tar bort negativa känslor inifrån oss.

Känslomässig katarsis blev ett känt begrepp inom det psykoterapeutiska området tack vare Sigmund Freud, en av 1900-talets mest representativa intellektuella figurer. Syftet är att vända blad och kunna assimilera de känslor eller negativa episoder som hänt som en del av livet.

Vad är känslomässig katarsis?

Även om Sigmund Freud var den som utvecklade känslomässig katarsis som en del av sin psykoanalytiska teori, var det Josef Breuer som skapade den katartiska metoden, även känd som fri association. Vi kan förstå det som processen genom vilken vi släpper undertryckta negativa känslor. Faktum är att det ofta användt i hypnotisk terapi.

Följande är Sigmund Freuds exakta definition av känslomässig katarsis:

“Den process genom vilken vi reducerar eller eliminerar en konflikt genom att aktivera den i medvetandet och låta den uttrycka sig.”

Enligt psykoanalysens fader kan de känslor, emotioner och tankar som hålls som en reserv i det omedvetna påverka de beslut vi fattar, såväl som vårt beteende. Därav vikten av att befria oss själva och kunna ha välbefinnande, utgående från balansen mellan det medvetna, det undermedvetna och det omedvetna.

Hipnosis och psykoterapi.
Inom hypnosterapier använde Freud ofta känslomässig katarsis för att hjälpa sina patienter att släppa gamla känslomässiga sår.

Vi tror att du kanske också vill läsa den här artikeln: Känslotillståndet paratymi: att inte kunna uttrycka rätt känslor

Typer av känslomässig katarsis

Det finns flera typer av känslomässig katarsis. Eftersom det är en befrielseprocess kan den tillämpas på olika områden av livet, och det är där faktumet att kunna dela upp det ligger.

Religiös känslomässig katarsis

När vi talar om känslomässig katarsis i religion kan vi hänvisa till positiva eller negativa upplevelser som uttrycks genom ritualer, övertygelser, predikan eller böner. Alla dessa innebär också en sorts frigörelse av känslor, antingen genom gråt eller genom andra uttryck.

Oavsett religion är det vanligt att se manifestationer av denna typ som kan vara både individuella och kollektiva.

Konstnärlig känslomässig katarsis

Har du någonsin börjar gråta av en låt, film eller serie? Detta erkänns som en känslomässig katarsis av konstnärlig typ.

Känslor som du har förträngt framträder genom gråt. Det är därför många människor väljer att spela sorglig musik när de går igenom ett uppbrott eller har haft en dålig dag, eller glad musik om de upplever ett glädjande ögonblick de vill fira.

Gillar du den här artikeln? Vi tror att du kanske också vill läsa: 4 tips för att övervinna känslomässigt ätande

Aristoteles var den som inkluderade känslomässig katarsis som en del av en filosofisk process, som kännetecknas av att representera själens rening.

Hur uppnår man det? Genom teaterpjäser.

Teorin bygger på det faktum att, genom de känslor som uttrycks av skådespelarna eller skådespelerskorna, kan människor också släppa sina egna känslor. Detta sägs vara huvudtypen av katarsis som ger upphov till alla andra.

Pedagogisk katarsis

Begreppet känslomässig katarsis förändras när det kommer till den pedagogiska typen. Dess princip är baserad på assimilering av färdigheter för att förbättras som medborgare. Det strävar också efter att utveckla en förmåga att reflektera över sätt att agera.

Katarsis i litteraturen

Slutligen ska vi beskriva en typ av känslomässig katarsis som litteraturälskare upplever. När allt kommer omkring, vem har inte gråtit över sin favoritkaraktärs död i boken, eller känt känslor för någon huvudperson vi läst om? Allt detta är en process av känslomässig befrielse.

Varför är det så viktigt att uttrycka våra känslor?

Känslor är inte bara något vi känner. De är också redskap som ger oss möjlighet att få lärdomar som vägleder oss till större personlig utveckling. Men alla människor har inte förmågan att uttrycka dem.

När du förtränger en känsla, vare sig den är positiv eller negativ, kommer ditt omedvetna att lagra den, och den kommer att explodera när du minst anar det.

Men tack vare de känslor vi uttrycker kan vi lära känna oss själva bättre, eftersom de är en del av varje människas väsen. Att uttrycka och släppa dina känslor är mycket viktigt eftersom du då får kontroll över dig själv, och du kommer att känna dig balanserad, mogen och kunna ta dem som en lärandeupplevelse .

Enligt gruppen av psykologer vid Amparo Calandín bör det att uttrycka våra känslor vara en grundläggande del av livet och relationer, både med andra och med oss själva. De tillägger att svårigheten att identifiera och uttrycka dem kan representera problem och stort obehag.

Exempel på känslomässig katarsis

Utan att veta om det har många människor upplevt känslomässig katarsis vid vissa tidpunkter i sina liv. Följande är några vanliga scenarier som kan vara hjälpsamma för att släppa ut uppdämda känslor:

  • Att känna dig rädd när du ser en skräckfilm.
  • Att känna medkänsla för ett ögonblick av sorg som en litterär karaktär upplever.
  • Du lyssnar på en sång och blir gråtfärdig.
  • Du gråter när en karaktär riskerar sitt liv för att rädda andra.
  • Att bli upprymd, till den grad av explosiv gråt, när någon närstående får en dröm eller ett mål uppfyllt.

Tips för att uppnå känslomässig katarsis

Det viktiga, som vi nämnde tidigare, är att du identifierar de känslor du känner för att kunna uttrycka dem och befria dig från dem. Här är några praktiska tips för att uppnå känslomässig katarsis och lära av dessa erfarenheter.

En kvinna som har en känslomässig katarsis.
Du kan omdirigera gråt till ett ögonblick av känslomässig befrielse.

En bekännelseritual

Hur konstigt det än kan låta så kan biktritualen vara till stor hjälp för känslomässig katarsis. Du bör börja med att uttrycka dina känslor antingen genom ord, skriva ner dem i en dagbok eller bara på ett papper, eller berätta för någon du har förtroende för. Nyckeln är att inte vara rädd för att göra detta.

Utöva en sport

För vissa hjälper det att utföra någon fysisk träning. Tanken är att du gillar det och att du genom detta känner att du släpper de känslor som du förtrycker under dagen. Till exempel kan kampsport fungera utmärkt för att generera den katartiska impulsen.

Dra nytta av buller

Ett annat tips för känslomässig katarsis är att dra nytta av buller. Ja precis, lyssna på hög musik, ropa om du känner för det och sjung för hög hals. Släpp ut allt du har inom dig!

Strunta i att vara rädd för din omgivning eller för att bli dömd av andra. Låt bara känslorna flöda.

Du kommer att få en bättre livskvalitet med känslomässig katarsis

Det finns människor som kommer till känslomässig katarsis som ett sätt att söka en bättre livskvalitet, tack vare förmågan att släppa undertryckta känslor. Att rensa ut känslornas centra är en praxis som bör vara en del av ditt dagliga liv för att undvika en försämring av din mentala hälsa.

Gillar du sociala nätverk? Utnyttja det och leta efter roliga videor som gör att du brister i skratt. Att skratta, gråta, skrika och även att röra på sig är alla bidragande handlingar. Du kommer att se hur ditt liv tar en 180-graders vändning med denna nya vana.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.