Känslotillståndet paratymi: att inte kunna uttrycka rätt känslor

En person som brister ut i skratt på en begravning (varpå alla andra kastar ilskna blickar) kan ha paratymi. Det är ett känslosamt tillstånd och dagens artikel tar upp orsakerna.
Känslotillståndet paratymi: att inte kunna uttrycka rätt känslor

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Att skratta på en begravning eller när en vän är förtvivlad för att en älskad familjemedlem är obotligt sjuk kan vara ett kännetecken  på känslotillståndet paratymi. Det är ett tillstånd som en person upplever då denna uttrycker sig själv olämpligt i en viss situation.

Det betyder inte att man inte är ledsen när någon har dött, som exemplet ovan med begravningen. Det kommer snarare av på grund av att det finns en skillnad vad man känner och vad man uttrycker.

Det är dock viktigt att inte blanda ihop paratymi med apati. Personen känner nämligen definitivt känslor, men kan bara inte uttrycka sig själv på ett lämpligt sätt. Detta är inte fallet vid apati eftersom personen i det här fallet inte uttrycker känslor för att denna inte kan känna dem.

Olika typer av känslotillståndet paratymi

För att bättre förstå detta känslomässiga tillstånd bör vi först prata om de tre typerna som finns. Detta för att det är viktigt att skilja dem åt så att man inte misstar den ena för den andra. De har, trots allt, liknande kännetecken.

Låt oss gå igenom dem.

1. Paratymi

Det är den här har vi refererat till hittills, om än generellt. En person med paratymi kan inte sätta ord på den känsla som stämmer överens med vad hen känner. Paratymi gör att hen upplever känslor som i sin tur påverkar personer runtomkring eftersom hens känslor inte stämmer överens med de övrigas känslor och vad de känner. Det känns som att något är fel; som att det finns en felkoppling.

Ångest är en konsekvens av förtryckta känslor
Parathymia förändrar hur en person uttrycker känslor och gör i sin tur att personer runtomkring blir osäkra.

2. Positiv paratymi

En person med positiv paratymi befinner sig vanligtvis i ett hyperaktivt och euforiskt tillstånd. 

Tillståndet finns kvar över tid och är vad som gör att det skiljer sig från den maniska fasen av bipolär sjukdom. Tillståndet av eufori för denna känslomässiga sjukdom kan vara att långvarigt skapa oro bland dem runtomkring.

3. Negativ paratymi

För negativ paratymi sker det motsatta.

En person med negativ paratymi har ett försämrat känslotillstånd under en längre tid. Det kan jämföras med den depressiva fasen av bipolär sjukdom. Men personen kan faktiskt vara glad – men kan bara inte uttrycka det. Istället visar hen bara stor sorg, ett melankoliskt tillstånd som hen inte kan komma ur.

Orsaker till känslotillståndet paratymi

Det finns många olika orsaker, men schizofreni, en typ av demens, är den vanligaste. Det kan också uppkomma efter slag eller skada mot huvudet som orsakar en hjärnskada.

Paratymi kan också bero på bipolär sjukdom, som nämndes ovan då vi jämförde positiv och negativ paratymi. Faktum är att detta innebär att den här emotionella sjukdomen sällan uppkommer av sig själv.

Symptom på känslotillståndet paratymi

I grund och botten finns det ett huvudsakligt symptom: oförmågan att uttrycka vad man som person egentligen tänker eller känner. Personer runtomkring kan reagera med förvåning eller rädsla eftersom de inte förstår varför personen gråter på en födelsedagsfest eller skrattar på en begravning.

Det är definitivt förvirrande och krockar med vår kulturella bakgrund, och det skapar också obehag och frustration hos personen som upplever det.

Vidare kan personer med känslotillståndet paratymi inte kontrollera hur de uttrycker sig. Det leder till att både de själva och andra tar avstånd. Därav leder situationen till isolering eftersom man inte känner sig värd att vara med andra. Det är som regel mycket skadligt för självkänslan.

Några exempel

Ovan gav vi några exempel men vi bör framhäva dem för att underlätta förståelsen. Det är inte vanligt att träffa på personer med sjukdomen, men att känna till symptomen och hur personerna verkligen känner sig, kommer att hjälpa dig att förstå dem, om du stöter på någon av följande:

  • Att en person säger sig ha väldigt ont samtidigt som denna ler brett
  • Att någon säger att hen har obotlig cancer och sedan brister ut i skratt
  • Eller att personen blir jätteledsen när någon säger att man älskar hen
  • Personen kan verka väldigt olycklig på sitt eget bröllop

 

Att förstå att en person med paratymi inte kan uttrycka vad man känner genererar empati.
Att förstå att personer med paratymi inte kan uttrycka vad de känner genererar empati. Det är viktigt att dessa personer inte blir isolerade.

Behandlingar

Den mest effektiva behandlingen för paratymi är läkemedelsbaserad i form av olika antidepressiva mediciner.

Enbart läkemedel räcker dock inte. Läkemedel bör kompletteras med terapi för att man även ska få strategier för att lära sig uttrycka vad man känner.

Man bör också ta hänsyn till orsakerna. En hjärnskada behöver inte kräva läkemedel om det finns en god prognos. Vidare betonas vikten av att förstå denna sjukdom. En person med schizofreni eller personlighetsförändring måste få förstå vad som händer med dem. Det finns fortfarande ett mörkertal kring många sjukdomar, så att uppmärksamma dem gör att vi blir mer öppna gentemot dem som berörs.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bleuler, E. (1996). La esquizofrenia (1926). Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría.16(60), 664-676.
  • Lince, B. Á. (2011). La posición depresiva. Desde el Jardín de Freud, (11), 77-92.
  • Melero, M. L. (2018). La indiferencia afectiva como rasgo nocivo de la personalidad. Anuario de derecho penal y ciencias penales71(1), 265-305.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.