9 tips för att hjälpa en person med bipolärt syndrom

Förutom medicinsk och psykologisk behandling behöver personer som lider av bipolärt syndrom stöd från sina nära och kära. Detta bidrar till förbättring och lindring av deras tillstånd. Lär dig hur du kan vara till hjälp, i den här artikeln.
9 tips för att hjälpa en person med bipolärt syndrom

Senaste uppdateringen: 08 januari, 2022

Kärlek och stöd från närstående människor utgör en viktig grundpelare för att kunna hjälpa människor som lider av bipolärt syndrom. Ett antal inflytelserika personer i deras liv kan vara en källa till yttre motivation och hjälpa till att förstärka resultaten och höja sannolikheten att personen kommer att vara mottaglig för behandlingen.

Bipolärt syndrom, eller bipolär sjukdom, är en kronisk psykisk sjukdom som påverkar människors humör. Dessutom leder dess konsekvenser till allvarlig försämring på det interpersonella, yrkesmässiga och sociala området. Därför är medicinsk och psykologisk vård avgörande för att säkerställa patientens välbefinnande och hälsa.

Känner eller lever du med en person med denna sjukdom? Då inbjuder vi dig att fortsätta läsa våra tips nedan som kan hjälpa dig att erbjuda lämpligt och nödvändigt stöd.

Vad är bipolärt syndrom?

Det är ett psykiskt tillstånd som ger extrema och okontrollerbara förändringar i personens humör. Dessa förändringar inkluderar en manisk eller hypomanisk polaritet, kännetecknad av höga nivåer av eufori, agitation och känslor av grandiositet. Dessutom finns en depressiv polaritet, som kommer med starka känslor av sorg, brist på intresse och trötthet.

Humörsvängningarna och förändringarna sker inte plötsligt, det vill säga att dessa personer kan ta månader att gå från en polaritet till en annan. Intensiteten i dessa förändringar är också slående, vilket genererar mycket obehag och en betydande försämring av personens interpersonella, sociala och yrkesmässiga funktion.

Beroende på symptomen har forskare klassificerat olika typer av bipolär sjukdom:

  • Bipolär sjukdom typ I: Tillståndet består av manifestationen av minst en manisk episod. Före eller efter episoden kan personen ha haft hypomaniska episoder (mildare uttryck för maniska symptom) eller en allvarligare depression.
  • Bipolär sjukdom typ II: Personen har haft minst en betydande depressiv episod och minst en hypomanisk episod. I det här fallet finns det inga maniska episoder, eftersom diagnosen i sådana fall skulle bli typ I.
  • Cyklotymisk störning: Detta kännetecknas av kroniska humörsvängningar som omfattar många perioder av hypomaniska symptom (utan att helt uppfylla kriterierna för en hypoman episod) och ett flertal perioder med depressiva symptom (utan att uppfylla kriterierna för en större depressiv episod). Dessa störningar ska förekomma i minst 2 år hos vuxna och 1 år hos barn och ungdomar för att de ska få denna diagnos.
  • Andra typer: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM V) inkluderar också bipolära störningar orsakade av substanser eller mediciner.
kvinna tittar fram bakom mask som ledsen och glad
Bipolärt syndrom är ett kronisk hälsotillstånd som kräver stöd från patientens familj och sociala nätverk.

Tips för att hjälpa en person som lider av bipolärt syndrom

Förutom medicinsk behandling är stöd från familj och vänner oerhört viktigt för att säkerställa välbefinnande och stabilitet hos personer som lider av bipolärt syndrom. Om du bor med eller känner någon med detta tillstånd finns det många sätt du kan hjälpa på.

1. Lär dig så mycket du kan om bipolärt syndrom

Ju mer du vet om denna sjukdom, desto mer och bättre kan du hjälpa. Detta innebär att förstå de depressiva och maniska symptomen, samt känna till de tillgängliga behandlingarna och konsekvenserna av attackerna.

2. Hjälp dem att acceptera sin störning

Det är av avgörande betydelse att den drabbade personen inser att han eller hon har detta tillstånd. På så sätt blir de mer villiga att ta emot nödvändig hjälp.

Tänk på att familjens och vännernas huvudsakliga roll är att erbjuda kärlek och stöd. Därför krävs ingripande av en psykiatriker för att det ska bli en betydande förbättring.

Ett sätt att få personen att acceptera att gå i terapi är att prata med dem om de fördelar den erbjuder. Vid detta läge är det viktigt att vara försiktig och välja våra ord med omsorg, för vi vill inte att personen ska känna sig dömd eller pressad.

Läs också den här artikeln: Vad borde man göra om ens partner är bipolär?

3. Gå i terapi med dem

Att vara villig och tillgänglig för att följa dem till deras terapisessioner kan vara en ytterligare källa till motivation. Du förhindrar också att personen känner sig ensam, vilket bidrar väsentligt till att de inte ger upp lika lätt.

Å andra sidan, om personen tillåter det, är det bra att prata med de som behandlar dem. Då kommer de att kunna ge dig mer exakt information om deras tillstånd, råd om hur du hanterar specifika kriser och svar på dina frågor.

4. Var empatisk och förstående

Att vara empatisk innebär att sätta dig själv i den andra personens skor, vilket gör att du kan reagera eller agera bättre. För att göra detta är det viktigt att lyssna aktivt, vara lugn, undvika att argumentera, döma eller ta upp något ämne som irriterar eller frustrerar dem.

Ofta är allt dessa människor behöver en person som är bra på att lyssna, särskilt när de vill uttrycka sina känslor och tankar om de utmaningar de möter. I dessa fall är det viktigt att uttrycka acceptans och förståelse. På så sätt kommer du att få personen att känna sig mer bekväm med sitt tillstånd och vara mer öppen.

5. Övervaka deras medicinering

Den mest effektiva behandlingen för bipolär sjukdom är en balanserad kombination av terapi och medicinering. I de flesta fall är medicinering avgörande för att säkerställa emotionell stabilitet.

Därför är ett sätt att hjälpa personen att övervaka och kontrollera, så ofta som möjligt, att han eller hon tar tabletterna enligt läkarens rekommendation. Om så inte är fallet bör du prata med läkaren. Kom dock ihåg att dessa samtal inte ska vara dömande.

6. Ha en plan för när det går fel

Bipolärt syndrom är ofta ett oförutsägbart tillstånd. Depressiva och maniska attacker kan dessutom vara farliga, både för den drabbade och för omgivningen. Följaktligen är det nödvändigt att ha en plan för att snabbt kunna sätta in nödvändigt stöd för att kunna hantera situationen.

En bra idé är att den drabbade personen, familjen och vännerna har telefonnummer till terapeuter, ambulanser, sjukhus och andra nyckelpersonen i närheten. På så vis är det lättare att få tag på rätt hjälp i en krissituation.

7. Bland tipsen för bipolärt syndrom, glöm inte att ta hand om dig själv

Om du lever med någon som har bipolär sjukdom kan det vara lätt att glömma bort att ta hand om dig själv. Dessutom är det välkänt att det att vara vårdgivare för personer med detta syndrom innebär en känslomässig och psykologisk överbelastning som på längre sikt kan försämra välbefinnandet.

För att hjälpa någon måste du ha den känslomässiga kapaciteten att göra det. Så se till att du får tillräckligt med sömn, ät hälsosamt, träna – och det kan vara en god idé även för dig att gå i terapi.

Upptäck mer i den här artiklen: Olika typer av schizofreni och deras egenskaper

8. Lär dig att hantera strategier för att kontrollera attackerna

Detta kan ta tid och kan också vara komplext. Det viktigaste är att lära sig känna igen de symptom eller indikatorer som förutser en manisk eller depressiv episod och sedan vidta åtgärder för att förhindra utvecklingen av episoden eller fördröja dess början.

Det är också användbart för den drabbade att lära sig känna igen dessa tecken och att kunna agera på egen hand. Detta hjälper dem att få självkontroll och autonomi.

kvinna som lider av bipolärt syndrom
De kriser som personer med bipolär syndrom upplever är intensiva och det tar som regel tid att lära sig att hantera dem på bästa sätt.

9. Erbjud din tid

Personer med bipolärt syndrom har ofta svårt att skapa och upprätthålla varaktiga och stabila relationer. Som sagt, det är viktigt att ni tillbringar tid tillsammans och gör aktiviteter som ni båda tycker om och finner meningsfulla, så att dessa individer inte blir isolerade och ensamma.

Så försök att komma på aktiviteter som ni båda tycker om som kan ge er en möjlighet att interagera. Det kommer att ge din närstående en känsla av att leva ett normalt liv!

Använd dessa tips för att hjälpa en närstående med bipolärt syndrom

Sammanfattningsvis kan det vara en stor utmaning att hjälpa och följa någon som lider av psykisk ohälsa. Det handlar om att vidta mått och steg för att så långt som möjligt säkerställa den andra personens välbefinnande och hälsa.

Därför är det oerhört viktigt att inte glömma att ta hand om dig själv och att lära dig så mycket som möjligt om tillståndet. Detta gör att du kan erbjuda bättre och mer effektiv support som är skräddarsydd för din väns individuella behov.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.