Vad du bör veta om Prozac för depression

Prozac är en medicin tillverkad av en substans kallad fluoxetin. Att ta Prozac för depression ökar serotoninnivåerna i din kropp. I denna artikel berättar vi mer.
Vad du bör veta om Prozac för depression

Senaste uppdateringen: 24 november, 2020

Prozac är en medicin vars aktiva substans är fluoxetin. Det är ett vanligt antidepressivum. Faktum är att Prozac för depression var en revolutionerande medicin när den kom, eftersom det var det första som läkare började skriva ut mot depression.

Det var ett amerikanskt läkemedelsföretag, Lilly, som lanserade medlet 1988. Kort efter det började de att sälja i andra länder. Ända sedan dess har läkare litat på dess effektivitet och säkerhet eftersom många människor visat sig tolerera medicinen bra. Bieffekterna, som vi ska tala om lite längre ner, är mindre aggressiva jämfört med mediciner som användes innan.

När Prozac kom visade sig vara lika effektivt som andra mediciner, men var mycket säkrare. Därför började läkare att skriva ut det på recept.

Intressanta fakta om intag av Prozac för depression

Som vi redan vet kom medicinen ut 1988. Sedan, åtta år senare, började olika företag att skapa generiska versioner och även piller man kunde ta oralt. Att kunna ta piller oralt gjorde det lättare att ta Prozac för depression. Innan patentet gick ut 1999, låg försäljningsresultaten för Prozac på över 30 miljoner dollar. Dock sjönk denna siffra till cirka 700 000 dollar när den generiska versionen av Prozac kom ut på marknaden.

Fabrikerna som tillverkade den aktiva ingrediensen i Prozac, fluoxetin, finns i Puerto Rico, Brasilien och i Turkiet. Fabriken som tillverkar tabletten och vätskan ligger i Frankrike. Förpackningsanläggningarna finns i USA, Kina, Brasilien, Saudiarabien, Grekland, Turkiet och Frankrike.

I stort sett har denna medicin varit revolutionerande inom branschen. När Prozac introducerades för marknaden ökade antalet frivilliga för kliniska tester markant.

Hur fungerar Prozac?

Fluoxetin är en antidepressiv substans som tillhör gruppen SSRI, eller serotoninåterupptagshämmare.

Serotonin är en biogen amin som agerar som en neurotransmittor i kroppen. Med andra ord är det den kemikalie som håller ditt humör stabilt. Din kropp använder också serotonin vid muskelrörelser, för nerverna och för att kontrollera dygnsrytmen. Det bidrar även till ditt välmående och dina lyckokänslor.

Därför fungerar Prozac i huvudsak med den specifika serotonintransmittorn, som ligger bredvid det presynaptiska membranet. Genom att tillföra fluoxetin till detta, hämmar den återupptagningen av neurotransmittorn, vilket i sin tur leder till att mängden serotonin i detta utrymme ökar. Med mer serotonin kan fler molekyler reagera med receptorer, vilket triggar de biologiska funktionerna.

Vad Prozac gör för depressioner

Prozac för depression: Hur det fungerar i kroppen

Du kan ta Prozac för depression oralt, det rör sig väldigt enkelt genom kroppen. Tänk på att om du har mat i magen kan det göra att medicinen absorberas långsammare, men det påverkar dock inte verkningstiden. Medicinen går först genom din lever, och kommer sedan in i ditt blod inom sex till åtta timmar.

Något att tänka på är att fluoxetin binder plasmaproteiner. Detta är väldigt viktigt att vara medveten om ifall du tar någon annan medicin som binder plasmaproteiner, eftersom det kan skapa reaktioner mellan medicicinerna. Om detta sker kan det leda till större mängder Prozac i plasman, vilket kan bli giftigt.

Denna medicin metaboliseras i levern. Som ett resultat av de olika reaktionerna som sker skapar kroppen metaboliter. De viktigaste av dessa är norfluoxetin, som fungerar som Prozac, genom att blockera serotoninupptaget.

Din kropp gör sig av med cirka 60 % av dosen i urinen och resten genom avföringen. Dock eliminerar olika kroppar medicinen i olika mängder.

Bieffekter

Trots att Prozac är väldigt effektiv för depression, har den ett par kontroversiella bieffekter. Ett par exempel är sexuell dysfunktion och urinretention, vilka tillhör de mer allvarligare bieffekterna. Bara för att Prozac är säkert betyder det inte att det inte har bieffekter. Utöver de två vi nämnt, finns det andra bieffekter som:

  • Torr munn
  • Illamående
Prozac kan skapa illamående
  • Viktminskning
  • Nervositet
  • Huvudvärk

Trots att dessa bieffekter är vanliga försvinner de oftast av sig själva utan behandling.

Kom ihåg

Precis som med annan medicin bör du endast ta Prozac om du har det på recept, och du bör aldrig självmedicinera. Eftersom Prozac fokuserar på den del av depression som är kemisk obalans, är det viktigt att också använda terapi som hjälp med de emotionella aspekterna och för att lära dig hur du kan leva ett liv som är hälsosammare för dig. Otaliga faktorer kan leda till ångest och depression, så det är viktigt att ha detta i åtanke.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.