Olika riskfaktorer för perinatal asfyxi

Perinatal asfyxi är ett väldigt allvarligt tillstånd som kan resultera i att en bebis dör. I denna artikel ska vi utforska orsakerna och riskfaktorerna för perinatal asfyxi.
Olika riskfaktorer för perinatal asfyxi

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Perinatal asfyxi är när en nyfödd bebis lider av syrebrist. Detta kan i värsta fall leda till döden. Idag vill vi tala om några riskfaktorer för perinatal asfyxi.

Detta tillstånd kan uppstå innan, under och efter förlossningen, och anledningarna är flera.

Enligt data från en nyligen utförd studie dör runt 20% av bebisarna som drabbas av perinatal asfyxi, och de som överlever drabbas ofta av permanenta neurologiska problem.

I denna artikel ska vi ta en titt på vad detta är.

Huvudsakliga riskfaktorer för perinatal asfyxi

Risken för neonatal död är hög

Perinatal asfyxi anses vara en av de ledande orsakerna till neonatal död.

Världshälsoorganisationen (WHO) inkluderar neonatal asfyxi som en av de ledande dödsorsakerna för nyfödda bebisar.

Ofta kommer läkarna märka att bebisen lider av syrebrist när den inte gråter eller rör sig. Ett annat tacken är att dess kropp är lealös.

Hursomhelst måste läkarna agera snabbt. De måste bevaka situationen noggrant och försöka slå fast vad som orsakat kvävningen samt den bästa lösningen.

En bebis som lider av syrebrist innan förlossningen kan kräva ett brådskande kejsarsnitt.

Vad orsakar perinatal asfyxi?

Det finns flera riskfaktorer för perinatal asfyxi, och de kan skilja sig beroende på om det sker innan, under eller efter förlossningen.

Perinatal asfyxi innan förlossningen

Denna typ av asfyxi kan inträffa i graviditetens alla månader, men sker vanligtvis närmare förlossningen.

Det är därför rutinundersökningar är viktiga, så att man kan vara säker på att allt går bra för bebisen och mamman. Några av de bidragande faktorerna är:

Under förlossningen

Under förlossningen kan vissa farliga situationer uppstå. Även om läkarna är förberedda på att hantera alla omständigheter, är det viktigt att veta vad som kan hända i extrema fall:

Efter förlossningen

Nyfödd bebis

För tidigt födda bebisar löper högre risk att drabbas av perinatal asfyxi.

Trots att förlossningen är klar så kan risken för perinatal asfyxi finnas kvar. Orsakerna inkluderar:

  • För tidig födsel, eftersom bebisens organ inte kommer vara starka.
  • Medfödda missbildningar.
  • Lung- eller hjärtsjukdom.
  • Gravt underviktiga bebisar.

Normalt sett gråter bebisar med lindrig asfyxi för mycket, är irritabla och har för betonad muskeltoning. Detta varar dock generellt sett inte i mer än en dag.

Om situationen å andra sidan är allvarligare så kan de nyfödda få konvulsioner, sakna sugreflex för att amma och ha mycket låg muskeltoning.

Neurologisk skada

Hur snabbt den perinatala asfyxin behandlades och huruvida den fick den nyfödda att drabbas av epileptiska anfall påverkar risken för neurologisk skada.

Neurologisk skada sker framförallt om bebisen fått några former av konvulsioner eller epileptiska anfall, om asfyxin pågick under en längre tid eller om andra faktorer spelat en roll.

Risken att drabbas av neurologisk skada är t.ex. hög om bebisen drabbats av någon form av kardiovaskulärt eller lungmässigt problem.

En annan faktor som kan öka risken för neurologisk skada är om den nyfödda lider av acidos, som är när för mycket syra ansamlas i blodet.

Tack vare noggrann uppsikt under graviditeten kan många riskfaktorer för perinatal asfyxi förebyggas. Det finns dock vissa omständigheter som är okontrollerbara.

Men även om vissa situationer är bortom vår kontroll, kan uppmärksam och kvalificerad personal hantera eventuella situationer på bästa sätt. Perinatal asfyxi kan vara dödligt, så det är viktigt att ta förebyggande åtgärder.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Borrero, J. C. M., Ortega, L. R., Alba, M. P., Duvergel, R. D., & Chacón, M. C. (2013). Algunos factores perinatales relacionados con la asfixia neonatal. Medisan17(02), 187-192.
  • General, C. de S. (2015). Diagnóstico y Tratamiento del Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido. Catálogo Maestro de Guías de Práctica ClínicaIMSS1370, 1–5.
  • Tejerina Morató, H. (2007). Asfixia neonatal. Revista de la Sociedad Boliviana de Pediatría46(2), 145-150.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.