Användningarna för tiopental: ett bedövningsmedel

Tiopental är ett bedövningsmedel som tillhör familjen barbiturater och som även är känt som natriumtiopentat.
Användningarna för tiopental: ett bedövningsmedel

Senaste uppdateringen: 29 juli, 2019

Användningarna för läkemedlet tiopental är främst kopplade till kirurgi, eftersom det är ett sövande medel. Denna substans är ett barbiturat, eller ett läkemedel som verkar för att döva det centrala nervsystemet.

Barbiturater används därför ofta som lugnande och smärtstillande medel. Tiopental kallas även för natriumtiopentat, eftersom det kommer från tiobarbitursyra.

Nuförtiden använder man det mindre och mindre inom det medicinska fältet, eftersom man föredrar läkemedel med färre bieffekter.

Patienter rapporterar ofta att de vaknar från sövningen med en känsla av långsamt och desorientering. Nästan alla jämför det faktiskt med en baksmälla från att ha druckit för mycket alkohol.

Injicering av läkemedel

Det är en väldigt kortverkande medicin, och forskare har utfört experiment för att komma underfund med huruvida användningarna för tiopental inkluderar att inducera ett hypnotiskt tillstånd.

Det medicinska samfundet tog dock i slutänden beslutet att tiopental var ineffektivt för detta. Därmed fortsatte man att endast använda det som ett kortsiktigt bedövningsmedel som varar i några minuter.

De aktiva beståndsdelarna i tiopental

Tiopental binder sig till GABA-receptorer, precis som alla barbiturater. Även om receptorns undertyp är annorlunda, är det aktiva medlet i tiopental detsamma som i andra avslappnande medel, såsom bensodiazepiner.

När substanser binder receptorn så bildar de ett bindande komplex. Detta reglerar överföringen av information till det centrala nervsystemet.

Den sövande och lugnande effekten inträffar tack vare denna reglering. Vidare agerar tiopental även antikonvulsivt. Detta eftersom den blockerar konvulsioner från att överföra till signalsubstansen GABA.

Denna lugnande effekt får personen att hamna i ett tillstånd av lugn som minska hjärnans metabolism. Eftersom näringsbehovet är väldigt lågt då, minskar blodtrycket.

Därmed tjänar den till att minska blodflödet, och i och med detta det intrakraniala trycket.

Användningarna för tiopental

Ett snabbt sätt att se huruvida tiopental används är att kolla hur läkaren administrerar läkemedlet. Det ges ofta via intubation, eller genom placering av plaströr i luftstrupen genom munnen.

Med det sagt är det mest intressanta om tiopental att det stoppar kräkreflexen vid låga doser. Detta gör den till ett bra alternativ för problem med mun, hals eller andning.

Detta är bra i nödsituationer där patienten inte andas ordentligtSamma sak gäller för situationer där man drabbats av trauma i munnen. Dessa fall kräver ofta att man administrerar bedövningen via injicering.

Läkare och specialister använder det även som ett allmänt bedövningsmedel för korta ingrepp.

Som vi nämnde tidigare blir det dock mer och mer ovanligt inom sjukvården, eftersom man föredrar andra alternativ, och inte utan anledning.

Användningarna för tiopental är något begränsade eftersom det må vara sövande, men egentligen inte agerar smärtlindrande. Istället gör det bara patienten avslappnad och lugn.

Det finns dock specifika situationer där det kan vara ett alternativ. Läkare använder det till exempel vid neurokirurgi för patienter som drabbats av huvudtrauma eller intrakranial hypertension.

Vidare kan läkare och sjuksköterskor även ge det till patienter som drabbats av anfall och inte svarar på andra behandlingar.

Kontraindikationer

GABA kemisk formel

Nedan finner du en lista över diverse faktorer och villkor för de olika användningarna för tiopental:

  • Hyperkänslighet mot barbiturater: detta innebär att läkemedlets effekt är väldigt lång och intensiv även vid små doser. Anestesi kan dessvärre leda till andningsdepression. Detta är väldigt viktigt att ha i åtanke med känsliga patienter.
  • Patienten ska aldrig ta detta läkemedel om denne tagit andra medel som verkar dämpande på det centrala nervsystemet, som alkohol. De fungerar på ett liknande sätt, och därför stärks effekten hos läkemedlet.
  • Graviditet och amning: tiopental överförs till fostret och dämpar därför dess nervsystem.
  • Patienten har ett jobb som kräver hantering av farliga substanser eller framförsel av fordon. Den sövande effekten påverkar ens koncentrationsförmåga.

Administrering av läkemedlet

Tiopental injiceras nästan alltid i venerna. Man kan dock även välja att inhalering genom tuber.

Dosen varierar, men det är vanligt att injicera 2-4 mg/kg kroppsvikt. Man måste dock ta hänsyn till att varje patient är olika känslig. Därför ska man alltid administrera den minsta mängden och sedan öka.

Generellt får tiopental effekt en minut efter administreringen. Detta varar dock i bara några minuter om man inte stabiliserar det med en ny dos.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.