Det du behöver veta om blodtrycksmedicin

Syftet med dessa mediciner är att lindra belastningen på hjärtat och sänka risken för för tidig död. Detta åstadkommer man genom att få ner blodtrycket till en normal nivå.
Det du behöver veta om blodtrycksmedicin

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Blodtrycksmedicin har som syfte att sänka blodtrycket. Dessa mediciner är en del av de exklusiva medicinerna för hypertoni.

Syftet med dessa mediciner är överlag att minska belastning på hjärta och blodkärl samt sänka dödligheten. De gör detta genom att normalisera blodtrycket och få kontroll över andra kardiovaskulära riskfaktorer.

Patienter kombinerar ofta denna medicin med förändringar mot en hälsosammare livsstil med färre dåliga vanor.

Idag ska vi ta en titt på karaktärsdragen av dessa droger och se hur de används.

För det första, känner du till ditt blodtryck?

Följande tal indikerar det normala omfånget för blodtryck:

 • Hos läkaren: <140-90 mm Hg.
 • Hemma: <135-85 mm Hg.
 • Med ambulatorisk uppföljning: <125-80 mm Hg.

Hur blodtrycksmedicin fungerar

Angiotensin II är en peptid som kommer från aktivering av renin-angiotensinsystemet. Sartanes ökar nivåerna av bradykinin i plasma. Bradykinin är en vasodilator som har en blodtryckssänkande effekt.

Det stimulerar också syntetisering av aldosteron vilket ökar kroppens absorption av natrium och vatten.

Antiotensin II fungerar med hjälp av två receptorer:

 • AT1 receptorer finns i glatt muskulatur, i hjärnan, njurarna och lungorna.
 • AT2 receptorer finns i reproduktiva organen i fostervävnad och i hjärnan.

Med andra ord; sartanes undviker att binda sig till den primära receptorn, AT1 receptorn. Dessa droger kan effektivt få kontroll över högt blodtryck och förebygga hjärtproblem, hypertrofi i den vänstra kammaren och hjärtinfarkt.

Hur dessa mediciner fungerar

Angiotensin II är blodtrycksmedicin som har blivit mer populära under de senaste åren. Ett exempel på denna typ av medicin heter Iosartan. Dess derivat innefattar candesartan, eprosartan, irbesartan mm.

Dessa mediciner ansvarar för blockering av enzymen angiotensin II. Då AT-receptoren är blockerad sker vasodilation, utsöndring av argininvasopressin minskar, och det sker mindre produktion av alosteron.

Dr. Enrique Parafioriti har förklarat att konkurrenskraftiga motståndare till angiotensin II -receptorer (AT1 och AT2 subtyper), så som denna peptid, kan syntetiseras utanför. Samtidigt har 38 AT1 blockerare mer effektiv kontroll än ACE hämmare. I till exempel hjärtat är den viktigaste rutten för syntes genom serinproteas.

Hur effektiv en medicin är beror dock på tre egenskaper inom farmakodynamik och farmakokinetik, nämligen inhibition, likhet och effektivitet.

Inhibition

Detta tillåter analys av vilken effekt angiotensin II har på blodtrycket. Bland dem finner vi följande:

 • Valsartan 80mg: 30%
 • Telmisartan 80mg: 40%
 • Losartan 100mg: 25-40%
 • Irbesartan 150mg: 40%
 • Irbesartan 300mg: 60%
 • Olmesartan 20mg: 61%
 • Olmesartan 40mg: 74%

Affinitet

Detta involverar affiniteten av vissa hämmare:

 • Losartan: 1000 gånger
 • Telmisartan: 3000 gånger
 • Irbesartan: 8500 gånger
 • Olmesartan: 12500 gånger
 • Valsartan: 20000 gånger

Effektivitet

Hur länge det tar för medicinen att verka finns ungefärligt redovisat nedan:

 • Valsartan: 6 timmar
 • Losartan: 6-9 timmar
 • Irbesartan: 11-15 timmar
 • Olmesartan: 13 timmar
 • Telmisartan: 24 timmar

Mekanismer

blodtrycksmedicin

Blodtrycksmedicin orsakar gradvis sjunkande blodtryck utan att ändra på hjärtslagens takt. Det är tydligt från första doseringen att man får ett sänkt tryck, och det är viktigt att man håller på med behandlingen i upp till fyra veckor.

Dessa är några av effekterna som följer:

 • En regression av hypertrofi i vänstra kammaren.
 • En minskning av utvidgning i artärer och hjärtkammare hos patienter med akut hjärtinfarkt.
 • Ett sänkt vaskulärt motstånd i njurarna vilket ökar plasmans flöde i njurarna och exkretion av natrium i urinen.

Bieffekter

 • Sömnlöshet
 • Yrsel
 • Dåsighet
 • Huvudvärk
 • Lågt blodtryck
 • Förhöjda kaliumnivåer
 • Diarré eller magens svällande
 • Luftvägarnas infektion: bihåleinflammation, förkylning, täppt näsa

Interagerande

 • Hyperkalemi kan ske då dessa mediciner kombineras med vissa urindrivande mediciner.
 • Intag av alkohol tillsammans med dessa mediciner kan sänka blodtryck för mycket och orsaka yrsel och dåsighet.
 • Kombinerat med andra blodtrycksmediciner kan man få allvarlig hypertoni.
 • Konsumtion av amfetaminer, astmamedicin eller medicin för täppt näsa kan sänka effekten av dessa droger.

Rekommendationer

Högt blodtryck

Trots att man kan behandla patientens sjukdom med mediciner är det viktigt att kombinera det med hälsosamma vanor i livsstilen.

De vanligaste rekommendationerna är följande:

 • Undvika en stillasittande livsstil.
 • Hålla kroppsvikten under kontroll.
 • Undvika alkoholdrycker och tobaksprodukter.
 • Ha en kost rik på kalium och kalcium.
 • Sänka saltintaget.
 • Undvika stress.

Kontraindikationer

Vilken medicin som helst som ingår i denna klassificering bör inte intas under graviditet, speciellt inte efter tre månaders graviditet. Det kan nämligen orsaka något av följande: hypotoni, njurproblem eller fostrets död. Å andra sidan kan det leda till att hjärtat slutar pumpa blod ordentligt under amning vilket i sig leder till problem med ämnesomsättningen och leverns syntetiska funktioner.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.