Ett år för att återhämta sig efter förlossningen

Kvinnor använder postpartumperioden för att återhämta sig efter förlossningen. Man behöver oftast minst ett år.
Ett år för att återhämta sig efter förlossningen

Skriven av Thady Carabaño

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Den kända “karantänen” är en latinamerikansk postpartumtradition som säger att kvinnor behöver 40 dagar för att återhämta sig efter förlossningen. Den förväxlas ofta med postpartumperioden, den tid kvinnor i verkligheten behöver för att återhämta sig efter förlossningen.

Postpartumperioden sträcker sig längre än 6 veckor av “karantän”. Det är en fysisk och känslomässig återhämtning efter 9 månader av graviditet och förlossning. Enligt flera studier och teorier kan den vara i en, två eller till och med tre år.

Ett år för att återhämta sig efter förlossningen

En studie från 2012, som utfördes av Dr. Julie Wray från University of Salford i Manchester, fann att kvinnor behöver minst ett år för att återhämta sig efter förlossningen. Den hormonella och fysiska förändringen kvinnans kropp går igenom under graviditeten slutar inte efter födseln.

Postpartumperioden innefattar också fysiska och känslomässiga förändringar för att anpassa sig till den nya verkligheten med att vara mamma. Forskaren intervjuade kvinnor från flera länder som fått barn. Några hade fött för två till tre veckor sedan, andra för tre månader sedan, och ytterligare andra för sex till sju månader sedan.

Mamma och bebis

Wray fann att de flesta mödrar behöver minst 12 månaders återhämtning, vilket innefattar både fysiska och känslomässiga aspekter. “Kvinnor anser att det tar mer än sex veckor att återhämta sig och borde få stöd utöver bara sex till åtta veckor efter förlossningen”, sa forskaren.

Postpartumperioden

Den nämnda forskningen hänvisar till den beräknade tiden som nya mödrar ansåg nödvändig för att återhämta sig efter förlossningen. Enligt den argentinska psykologen Laura Gutman, författare till den berömda boken “Maternity: Coming Face to Face with Your Own Shadow”, fortsätter dock postpartumperioden fram tills barnet är 2 eller 3 år.

Mamman och hennes bebis är en känslomässig enhet. Förlossningen “bryter” den fysiska kopplingen som mamman och barnet hade under de 9 månaderna av graviditeten. Även om de inte längre är en enhet förblir de emotionellt bundna och att släppa taget tar tid.

Enligt familjeterapeuter involverar postpartumperioden situationer som påverkar kvinnans stabilitet. Förlossningen var en stark “känslomässig upplösning” när mamman och bebisen blev två.

Din egen skugga

Postpartumperioden är en tid då du hanterar vad som ligger utanför din kontroll, vad som finns inom dig själv och dina egna skuggor och konflikter. För att kunna bli helt återställd måste du vara medveten om processen man genomgår för att återhämta sig efter förlossningen.

Mamma och nyfödd

Medan du befinner dig mitt i den mystiska, energiska och emotionella processen har du en nyfödd i dina armar som du behöver ta hand om.

Vi rekommenderar att du läser: Lär ditt barn att sova hela natten

Kanske hade våra mor- och farmödrar det lättare; de behövde bara bry sig om sina barn och hemmet. Men nuförtiden är kvinnor aktiva, organiserade, entreprenörer och oberoende.

Mitt i denna känslomässiga process uthärdar mödrar den “verkliga” världen av arbete, pengar och vardagliga bekymmer, för att sedan komma hem och ta hand om sina barn. Varken omgivningen eller mammorna är beredda att göra övergången utan risk för depression.

När det inte känns som att det finns tid att åter hitta dig själv

Gutman menar att det är omöjligt att vänta sig att kvinnor ska återgå till det tillstånd de hade före graviditeten, inklusive sexualitet och arbetsliv, inom sex veckor.

Sanningen är den att inte alla mammor är lyckligt lottade nog att kunna ägna sig helhjärtat åt att ta hand om sina barn samtidigt som de återhämtar sig fysiskt och emotionellt. Miljoner ensamstående kvinnor har flera barn och måste samtidigt arbeta. Det betyder att det inte finns någon tid för dem att åter hitta sig själva.

Mamma med nyfödd bebis

Miljontals kvinnor och yrkesarbetande mammor har inte någon mammaledighet de kan använda för att återhämta sig efter förlossningen i deras länder. Kvinnor måste gå till jobbet, hitta någon som kan ta hand om deras bebis och har ingen tid att ta itu med de känslomässiga följderna av förlossningen.

Läs även den här artikeln: 8 saker du aldrig ska göra med en nyfödd

Verkligheten för arbetande mödrar

Endast 34 länder följer Internationella arbetsorganisationens (ILO) rekommendation om att ge kvinnor minst 14 veckors betald mammaledighet.

De flesta former av mammaledighet anpassar sig inte till mammans och barnets behov, även om det finns några undantag: Kroatien ger 410 dagar efter förlossningen. Länder som Montenegro, Bosnien och Albanien erbjuder 365 dagar. Storbritannien och Norge ger 315 dagar. Sverige erbjuder 240 dagar (till vardera förälder).

I motsatta änden av skalan finns de flesta afrikanska och asiatiska länder som inte ger mer än 8 veckor. Förutom en känslomässig anknytning till barnet innebär en kvinnas återhämtning efter förlossningen fysiska och psykiska aspekter. Vi har fortfarande en lång väg att gå för att förstå behoven hos nyblivna mammor och deras barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Castaigne, V., Picone, O., & Frydman, R. (2012). Parto prematuro. EMC – Ginecología-Obstetricia. https://doi.org/10.1016/s1283-081x(06)45070-0
  • Del Río, R., León, P., Minassian, M., Borgoño, R., & Bustamante, F. (2008). Embarazo adolescente. Revista Pediatría Electrónica, Hospital Clinico de Niñoz Roberto Del Rio. https://doi.org/10.1016/j.ancene.2014.05.001
  • Aguilar, O. C., Romero, A. L. F., & García, V. E. M. (2013). Comparación de resultados obstétricos y perinatales del parto en postura vertical versus supina. Ginecologia y Obstetricia de Mexico.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.