Graviditet efter 35 års ålder - tänk på detta

Förstföderskor över 35 år löper en ökad risk att drabbas av komplikationer under förlossningen, så det är förståeligt att kejsarsnitt förekommer oftare efter denna ålder.
Graviditet efter 35 års ålder - tänk på detta

Skriven av Ekhiñe Graell

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Kvinnor som får barn efter 35 års ålder upplever vanligtvis inte några problem. Faktum är dock att vid en högre ålder kan graviditeter innebära vissa problem. I allvarliga fall kan dessa äventyra hälsan hos mamman eller barnet. Därför är det mycket viktigt att överväga några av riskerna vid graviditet efter 35 års ålder.

Naturligtvis är det inte på något sätt förbjudet att bli gravid efter denna ålder. Men särskilda försiktighetsåtgärder bör ändå vidtas. Dock har medicinen avancerat så pass mycket att vi idag upplever betydligt färre problem än tidigare. I allmänhet leder inte en graviditet efter 35 års ålder till några komplikationer.

En minskning i fertilitet

Efter 30-årsåldern avtar i allmänhet kvinnors fertilitet. Därför kan det vara lite svårare att bli gravid efter den åldern än tidigare. Orsaken är att ägglossningen inte händer lika ofta. Om graviditet inte uppnåtts efter försök i ca 6 månader rekommenderar experter att kvinnan konsulterar en läkare. Något som är intressant är att kvinnor i åldern 35-39 år är mer benägna att få tvillingar.

Efterföljande hälsoproblem vid graviditet efter 35

Sockerbitar

Om man ​​önskar bli gravid är det rekommenderat att rådgöra med en läkare för att få en uppfattning om vilket hälsotillstånd man har. Kvinnor som blir gravida efter 35 års ålder löper nämligen också större risk för vissa sjukdomar, som högt blodtryck eller diabetes. Detta enligt studier som fokuserat på att analysera förekomsten av vissa sjukdomar i förhållande till åldrarna hos gravida kvinnor.

Förutsättningarna för barnet

Det finns även andra saker som kvinnor över 35 som vill bli gravida bör ta hänsyn till. Nämligen att jämfört med yngre kvinnor, löper kvinnor som är gravida efter 35 större risk att föda ett barn med kromosomrubbningar, som Downs syndrom. Naturligtvis kan du alltid göra ett KUB-test för att få reda på om fostret har denna typ av problem. Enligt undersökningar är risken för kvinnor över 35 år att få ett barn med Downs syndrom 1 på 378.

Missfall

I allmänhet föreligger risk för missfall främst inom den första trimestern. Denna risk ökar  med åldern. Bland kvinnor i åldern 20-30 år är risken för missfall ca 15% medan risken i 40-årsåldern ligger på 25%. Detta är sammankopplat med det faktum att kvinnor över 35 löper ökad risk för att fostret ska få någon form av kromosomkomplikation, vilket i sin tur leder till en större risk att drabbas av missfall.

Problem vid förlossning

Graviditet

Kvinnor över 35 som blir gravida för första gången löper högre risk att drabbas av komplikationer under förlossningen. Detta är i jämförelse med yngre kvinnor. De kan till exempel ha svårare att genomföra en vaginal förlossning eller drabbas av förlossningssmärtor som varar längre. Därför är det fullt förståeligt att användningen av kejsarsnitt hos kvinnor över 35 är vanligare än hos yngre kvinnor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.