Graviditet efter 35 års ålder

Förstföderskor över 35 år löper en ökad risk att drabbas av komplikationer under förlossningen, så det är förståeligt att kejsarsnitt förekommer oftare efter denna ålder.

Kvinnor som får barn efter 35 års ålder upplever vanligtvis inte några problem i detta avseende, men faktum är att vid en högre ålder kan graviditeter innebära vissa problem som i allvarliga fall kan äventyra hälsan hos mamman eller barnet. Därför är det mycket viktigt att överväga några av riskerna vid graviditet efter 35 års ålder.

Naturligtvis är det inte på något sätt förbjudet att bli gravid efter denna ålder. Men i dessa fall bör ändå särskilda försiktighetsåtgärder vidtas. Dock har läkemedel avancerat så pass mycket att vi idag upplever betydligt färre problem än tidigare och i allmänhet orsakar inte en graviditet efter 35 års ålder några komplikationer.

En minskning i fertilitet

Efter 30 års ålder avtar i allmänhet kvinnors fertilitet, så det är lite svårare att bli gravid efter den åldern än tidigare. Orsaken är att ägglossning inte händer lika ofta. Om graviditet inte uppnåtts efter försök i ca 6 månader rekommenderar ledande experter att kvinnan konsulterar en läkare. Något som är intressant är att kvinnor i åldern 35-39 år är mer benägna att få tvillingar.

Efterföljande hälsoproblem

Sockerbitar
Om vi ​​önskar bli gravida är det rekommenderat att träffa en läkare i förväg för att få en uppfattning om vårt hälsotillstånd. Kvinnor som blir gravida efter 35 års ålder löper nämligen också större risk för vissa sjukdomar, som högt blodtryck eller diabetes. Detta enligt studier som fokuserat på att analysera förekomsten av vissa sjukdomar i förhållande till åldrarna hos kvinnor som är gravida.

Förutsättningarna för barnet

En annan sak som en kvinna över 35 som vill bli gravid måste ta hänsyn till är att hon, jämfört med en yngre kvinna, löper en större risk att föda ett barn med kromosomrubbningar, som Downs syndrom. Naturligtvis kan du alltid göra ett KUB-test för att få reda på om fostret har denna typ av problem. Enligt undersökningar är risken för kvinnor som är 35 år eller äldre att få ett barn med Downs syndrom 1 på 378.

Missfall

I allmänhet föreligger risk för missfall främst inom den första trimestern. Naturligtvis ökar risken med åldern. Bland kvinnor i åldern 20-30 år är risken för missfall ca 15% medan risken i 40-årsåldern ligger på 25%. Detta går hand i hand med det faktum att kvinnor över 35 löper en ökad risk för att fostret ska få någon form av kromosomkomplikation, vilket i sin tur leder till en större risk att drabbas av missfall.

Problem vid förlossning

Graviditet
Kvinnor över 35 som blir gravida för första gången löper en högre risk att drabbas av komplikationer under förlossningen än yngre kvinnor. De kan till exempel ha svårare att genomföra en vaginal förlossning eller drabbas av förlossningssmärtor som varar längre. Därför är det fullt förståeligt att användningen av kejsarsnitt hos kvinnor över 35 är vanligare än hos yngre kvinnor.

MER FÖR DIG