Hur man kan behandla blödning efter förlossning

Blödning efter förlossning är ett allvarligt problem som kan leda till döden, framförallt i mindre utvecklade länder. Oftast kan man dock förebygga det med vissa åtgärder.
Hur man kan behandla blödning efter förlossning

Senaste uppdateringen: 16 september, 2019

Blödning efter förlossning är en stor risk för kvinnor. Vidare är det en av de vanligaste komplikationerna efter en förlossning. Vad orsakar det? Hur kan man förebygga det?

I denna artikel ska vi visa de vanligaste aspekterna hos detta problem.

Vad är blödning efter förlossning?

Blödning efter förlossning definieras som en blodförlust på över 500 ml efter en vaginal förlossning. Om du genomgått ett kejsarsnitt så höjs gränsen till en liter.

Världen över orsakas 75% av alla komplikationer efter förlossning av blödningar.

Vidare är blödning efter förlossning den huvudsakliga orsaken till att mödrar dör i mindre utvecklade länder. De orsakar faktiskt en tredjedel av alla förlossningsrelaterade dödsfall.

En tredjedel av dessa fall har inga riskfaktorer eller kända orsaker, och därför vet vi att blödningar efter förlossning kan drabba alla kvinnor. Det finns dock fyra kända orsaker till detta problem:

  • Livmoderatoni: kvinnan kan inte dra samman musklerna i livmodern.
  • Trauma eller skador på vaginan eller livmoderhalsen.
  • Kvarhållning av rester av moderkakan.
  • Blodproppar.

Hur man kan behandla blödning efter förlossning

Det är viktigt att få vård snabbt och effektivt för att undvika att modern dör. Nuförtiden finns det steg för att förebygga dessa typer av blödningar i utvecklade länder, och risken för att dö är därför endast 5%.

Därför är det nödvändigt att ta förebyggande åtgärder. Målet med dem är att minska antalet riskfaktorer du har.

Aktiv hantering av din förlossning

Läkare undersöker gravid

Förlossningen inkluderar även att krysta ut moderkakan efter att barnet kommit. Ju mer livmodern drar ihop sig desto mindre tid kommer detta ta. Detta minskar risken för blödningar.

Detta kan ske på flera olika sätt, bland annat genom att de ger dig läkemedel som får livmodern att dra ihop sig, vilket gör att det tar kortare tid.

Det vanligaste medlet man använder för detta är hormonet oxytocin, men när det inte är tillgängligt kan man även använda misoprostol.

Förlossningsläkaren måste även undersöka magen regelbundet för att se till att allt går som planerat.

Förebyggande av analsfinkterskada

Vid okontrollerade förlossningar är det vanligt at kvinnor drabbas av analsfinkterskador, vilket kan leda till blödningar. Det är därför vissa kvinnor får en perineotomi – ett litet, kontrollerat snitt i området.

De är även effektiva för att undvika okontrollerade blödningar såväl som för att förebygga framtida problem. De kan minska både smärta och svår ärrbildning.

Att upptäcka och behandla anemi under graviditeten

Anemi hos gravida

Anemi kan förvärra blödningar efter förlossning, och därför är det så viktigt att diagnostisera och behandla det i tid.

Att behandla anemi handlar mer om att upptäcka det i tid snarare än mängden tillskott man använder. Därför rekommenderar vi alla gravida att ta järn- och folsyretillskott med start i nionde veckan.

Blodtransfusion

Blödningar efter förlossningar kan leda till att man förlorar mycket blod. Därför är det viktigt att få en blodtransfusion för att väga upp för det.

Avslutande tankar om blödning efter förlossning

Blödning efter förlossning är en av de vanligaste komplikationerna som leder till mödrars död. Eftersom alla kvinnor riskerar att drabbas är det viktigt att bibehålla kontroll under hela graviditeten.

Vidare är det viktigt att få hjälp så snart som möjligt för att få bästa möjliga prognos.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cabrera Ramos, S. (2010). Hemorragia Posparto. Revista Peruana de Ginecologia Obstetricia. https://doi.org/10.1016/j.ogc.2007.06.007
  • Calle, A., Barrera, M., & Guerrero, A. (2008). Diagnóstico y manejo de la hemorragia posparto. Rev Per Ginecol Obstet.
  • Campbell OM, Graham WJ. Lancet Maternal Survival Series Steering Group.Strategies for reducing maternal mortality: getting on with what works. Lancet. 2006; 368 (9543): 1284–99.
  • Khan KS, Wojdyla D, Say L, Gülmezoglu AM, Van Look PF. WHO analysis of causes of maternal death: A systematic review. Lancet. 2006;367 (9516): 1066–74.
  • OMS. (2014). Recomendaciones de la OMS para la prevención y el tratamiento de la hemorragia posparto. Organización Mundial de la Salud. https://doi.org/http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/141472/1/9789243548500_spa.pdf
  • World Health Organization. World Health Organization multicountry survey on maternal and newborn health. Geneva: WHO; 2012

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.