Högt blodtryck vid graviditet: symptom och behandlingar

Din läkare kommer undersöka ditt blodtryck vid varje besök under graviditeten för att undvika relaterade problem. I denna artikel ska vi upptäcka symptomen och de möjliga behandlingarna för högt blodtryck vid graviditet.
Högt blodtryck vid graviditet: symptom och behandlingar

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Högt blodtryck vid graviditet diagnostiseras när värdena överskrider 140/90 mmHg. Men vet du verkligen vad högt blodtryck är? Blodtrycket är den kraft med vilken blodet trycket mot artärväggarna. Hypertoni är när denna kraft är för hög av någon anledning.

Om du misstänker att du lider av högt blodtryck ska du boka tid hos din läkare. Detta tillstånd måste kontrolleras eftersom det kan påverka dig och din bebis hälsa. Ignorera inte symptomen, tala med din läkare omedelbart.

Högt blodtryck vid graviditet

Blodtrycket hos gravida

Att kontrollera blodtrycket under graviditeten är det bästa sättet att undvika andra skadliga och allvarliga tillstånd. Generellt visar sig högt blodtryck vid graviditet runt mitten eller under de senare stadierna av graviditeten (hos kvinnor som annars inte lider av det), vanligtvis runt vecka 20. Det är faktiskt ganska vanligt för gravida kvinnor att lida av lågt blodtryck under de första månaderna.

Beroende på symptomen kan vi särskilja mellan tre typer av högt blodtryck vid graviditet:

1. Graviditetshypertoni

Graviditetshypertoni är högt blodtryck som utvecklas under graviditeten, vanligtvis efter den 20:e veckan. Det är vanligtvis asymptomatiskt och tenderar att försvinna efter förlossningen. Den kan dock:

2. Kronisk hypertoni

Detta är när en kvinna lider av hypertoni redan innan graviditeten eller när det höga blodtrycket börjar innan vecka 20. Detta tillstånd kan också utlösa preeklampsi.

3. Preeklampsi

Preeklampsi, eller graviditetstoxikos, är ett tillstånd som inkluderar plötsligt höjt blodtryck, vilket vanligtvis dyker upp mot slutet av graviditeten. Detta tillstånd kan åsamka skador på levern, njurarna och andra organ. Vidare kan det sätta livet hos modern och barnet i riskzonen. Av denna anledning är det extremt viktigt att hålla ett öga på blodtrycket under graviditeten.

Symptom på högt blodtryck vid graviditet

Högt blodtryck vid graviditet kan leda till illamående

Om du lider av ödem i händer och ansiktet, suddig syn och illamående ska du omedelbart tala med din läkare. Högt blodtryck vid graviditet är inte alltid symptomatiskt. När det är det så rör det sig vanligtvis om huvudvärk, speciellt på baksidan av huvudet, såväl som suddig syn, ljuskänslighet, svullna lemmar och allvarlig buksmärta.

Som vi har sett kan detta tillstånd vara ganska farligt för både mamma och bebis. Av denna anledning är blodtryckskontroller en viktig del av vården vid graviditeter. Vid alla dina besök hos barnmorska och läkare kommer de kolla ditt blodtryck.

Här kommer några av symptomen på preeklampsi:

  • För mycket protein i urinen
  • Intensiv huvudvärk
  • Förändringar i synen, suddig syn eller synförlust
  • Illamående och kräkningar
  • Andfåddhet
  • Lågt antal blodplättar
  • Ödem, huvudsakligen i händer och ansikte
  • Plötslig viktuppgång
  • Smärta i övre delen av magen, vanligtvis på höger sida

Om du lider av några av dessa symptom kommer din läkare utföra en serie tester för att slå fast när- eller frånvaron av preeklampsi, och agera i linje med det för att säkerställa din och bebisens välmående.

Behandling av högt blodtryck

Gravid mäter blodtryck

Din läkare kommer besluta huruvida du bör ta läkemedel för att hålla blodtrycket under kontroll. Behandlingen av högt blodtryck vid graviditet kommer bero på kvinnans tillstånd och hennes medicinska historik, såväl som det övergripande tillståndet hos graviditeten. Din läkare kommer bestämma vad som ska göras.

Man kan skriva ut blodtrycksmedicin som är säker för dig och din bebis. Ta läkemedlen enligt instruktionerna du får från läkaren, och modifiera aldrig doserna på egen hand.

Vidare kan din läkare påminna dig om att dricka tillräckligt med vätska (runt tolv glas eller tre liter vatten om dagen), att du äter en balanserad kost med lågt intag av salt och processad mat, såsom sötsaker, korv och friterad mat, samt att du får gott om vila.

Mer allvarliga fall kan kräva att man läggs in på sjukhus för att undvika att preeklampsi utvecklas. För att förebygga högt blodtryck vid graviditet rekommenderar man regelbunden träning (promenader, yoga för gravida eller vattenaerobics, t.ex.), att dricka tillräckligt med vatten, att man undviker kaffe och koffein samt att man minimerar saltkonsumtionen.

Om du har frågor om detta ämne ska du tala med din läkare eller barnmorska vid nästa undersökning. Denne kommer kunna svara på dina frågor och anpassa information till just ditt fysiska tillstånd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.