Sexuell dysfunktion hos diabetiker

Sexuell dysfunktion är väldigt vanligt hos diabetiker. Det orsakas ofta av skada på nerverna och små blodkärl, vilket ökar risken för sexuella problem.
Sexuell dysfunktion hos diabetiker
Sergio Alonso Castrillejo

Granskad och godkänd av apotekaren Sergio Alonso Castrillejo.

Senaste uppdateringen: 18 januari, 2023

Sexuell dysfunktion hos diabetiker är vanligt förekommande och verkar kunna drabba både män och kvinnor.

Detta eftersom topparna i blodsockernivåerna som diabetes orsakar påverkar nerver och blodkärl. Som en konsekvens kan man drabbas av komplikationer i genitalierna.

Kroppens svar på sexuell stimuli är kopplad till just nerver och cirkulationssystem, vilket är anledningen till att problemen uppstår.

Lär dig lite mer om sexuell dysfunktion hos diabetiker i denna artikel.

Sexuell dysfunktion hos diabetiker: män

Erektil dysfunktion

Man med erektil dysfunktion

Okontrollerad diabetes kan leda till ökad känslighet och sexuell dysfunktion.

Erektil dysfunktion är det vanligaste sexuella problemet hos diabetiska män. Det involverar en långvarig och upprepad oförmåga att uppnå erektion efter sexuell stimulans.

Detta sker hos runt hälften av alla män mellan 40 och 70, oavsett om de har diabetes eller inte.

Det finns strukturer som kallas för Corpora cavernosa i den övre delen av penis, ovanför urinröret. Dessa slappnar av för att låta blodet flöda vid sexuell stimulans.

Det leder till att penisen expanderar och får erektion. Ändringar i delarna som spelar roll för denna process kan dock leda till erektil dysfunktion.

Diabetes påverkar utvecklingen av sexuella dysfunktioner på flera sätt:

  • Den hämmar blodcirkulationen till genitalierna eftersom artärerna kan blockeras.
  • Därmed ändras nerverna och känsligheten i penis.

En diabetiker bör informera sin läkare om dessa typer av problem så att läkemedel kan skrivas ut. Oftast är den bästa åtgärden dock att bibehålla kontrollen över sina blodsockernivåer.

Detta kommer förebygga skada på nerver och blodkärl.

Sexuell dysfunktion hos diabetiker: kvinnor

Dessvärre finns det inte tillräckligt många studier för att bekräfta att diabetiska kvinnor löper högre risk att drabbas av sexuella dysfunktioner. Problemen vi ska nämna har dock att göra med just skada på nerver och blodkärl.

1. Otillräcklig smörjning är en form av sexuell dysfunktion

Sexuell dysfunktion hos kvinnliga diabetiker

När en kvinna har diabetes kan hon ofta ha för lite naturlig smörjning. Det är svårt att känna njutning vid sex när så är fallet.

Otillräcklig naturlig smörjning och brist på vaginal vidgning är en av de vanligaste sexuella dysfunktionerna hos kvinnor. Detta leder till att hon inte är förberedd på sex och kan drabbas av smärta.

Detta kan ha något att göra med diabetes eftersom höga blodsockernivåer leder till uttorkning och därmed vaginal torrhet. Detta kan leda till otillräcklig smörjning.

2. Minskad libido

Sexlust är det huvudsakliga sexuella svaret som leder till upphetsning och sedermera orgasm. Dess frånvaro gör det därför omöjligt att utveckla ett tillfredsställande sexuellt förhållande.

Hyperglykemi ansvarar ofta för allvarlig trötthet och minskad libido hos diabetiska kvinnor.

3. Vaginism

Kvinna med vaginism

Brist på smörjning tillsammans med hyperkänslighet kan göra samlag smärtsamma och obekväma.

Vaginism är distinkt på grund av den ofrivilliga sammandragningen av bäckenbottenmusklerna. Detta orsakar total eller delvis slutning av vaginan, vilket leder till omöjlig eller smärtsam penetrering.

I de flesta fall orsakas detta av brist på smörjning, men ökad vaginal känslighet kan också vara bidragande.

4. Anorgasmi

Anorgasmi är oförmågan att nå orgasm efter sexuell stimulans.

Diabetes är inte en direkt orsak till denna sexuella dysfunktion, men den är relaterad till bristen på sexlust och smörjning. Båda situationerna kan ge upphov till missnöjdhet eller till och med smärta vid sex.

Detta kan göra det omöjligt att nå orgasm.

I merparten av ovan nämnda fall ökar hyperglykemi även predispositionen för vaginala infektioner. Dessa producerar onormala flytningar, smärta, klåda och hyperkänslighet i vaginalområdet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Hatzimouratidis, K., & Hatzichristou, D. (2009). Erectile dysfunction and diabetes mellitus. Insulin. https://doi.org/10.1016/S1557-0843(09)80020-1
  • Rozhivanov, R. V., Melnichenko, G. A., Suntsov, Y. I., & Kalinchenko, S. Y. (2006). Erectile dysfunction in patients with diabetes mellitus. Endokrinologya.
  • Clayton, A. H., & Valladares Juarez, E. M. (2017). Female Sexual Dysfunction. Psychiatric Clinics of North America. https://doi.org/10.1016/j.psc.2017.01.004

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.