Thumb Author Sergio Alonso Castrillejo

Sergio Alonso Castrillejo

Farmaceut och magister i vetenskaplig kultur och innovation.


Examen i farmaci från University of Salamanca och en magisterexamen i vetenskaplig kultur och innovation från University of Oviedo. Han har vunnit pris för bästa forskningsarbete från Official College of Pharmacists i Salamanca.

Om författaren

2016 tog han examen som farmaceut från University of Salamanca och fortsatte därefter sina yrkesstudier genom en magisterexamen i vetenskaplig kultur och innovation vid University of Oviedo där han har specialiserat sig på vetenskaplig kommunikation.

Via sitt deltagande i vetenskapliga forskningsprojekt har han gjort olika publikationer inom området diagnos och behandling av infektionssjukdomar. Tack vare sitt enastående arbete har han vunnit pris för bästa forskningsarbete utdelat av Official College of Pharmacists i Salamanca.

Han har även lett ett hälsoutbildningsprogram vid universitetet i Salamanca och samordnat kongressorganisering på lokal och nationell nivå. Inom sina senaste tjänster har han fokuserat på vetenskapskommunikation med projekt på sociala nätverk på vetenskapliga institutioner där han även genomfört samhällschefsuppgifter och digitala projekt inom läkemedelssektorn.