Det har påbörjats mänskliga tester med ett cancervaccin

Även om studien är i sin inledande fas kan vaccinet bli en bra skyddsmetod mot cancer i framtiden.

Cancer är en av de sjukdomar som utmanat det vetenskapliga samfundet mest på senare år.

Det har allvarliga konsekvenser för den mänskliga kroppen och det har varit en stor kamp att försöka att hitta en bra behandling.

Vid det här laget har det redan gjorts många viktiga upptäckter som har höjt livslängden för cancerpatienter.

Ett av de senaste gjordes av en grupp brittiska forskare som utvecklade ett cancervaccin med syftet att stärka immunförsvaret och bekämpa tumörer.

Kliniska tester på människor har redan börjat och läkemedlet har injicerats i de första patienterna. Effekterna kommer att analyseras under de närmaste två åren.

30 cancerpatienter tog testerna och blev injicerade med ett cancervaccin.

Läs: Kaffe kan skydda mot levercancer

Cancervaccin, en lovande behandling

spruta

Kliniska tester av cancervaccinet har gjorts i Storbritannien av en grupp forskare från King’s College London.

Enligt rapporten pågår dessa tester vid flera universitet och ett forskningsinstitut i London, samt ett sjukhus och ett forskningscenter i Surrey.

Testet kommer att börja i år och under de närmaste 18 till 24 månaderna kommer man att få resultaten från de första två patienterna.

Syftet är att fastställa vilka fördelar behandlingen har, vilka biverkningar den kan medföra och vilken påverkan det har på patienternas livskvalitet.

Forskarna hoppas att resultaten kommer bidra till utvecklingen av en effektiv icke-giftig terapi mot cancer.

Idén med vaccinet är att immunförsvaret ska aktiveras och börja angripa och förstöra cancercellerna som orsakar tumörer.

spruta

Generellt sett består de komponenter som utgör immunförsvaret av bl.a. de vita blodcellerna, som har förmågan att skydda mot cancer och förstöra tumörceller.

Men vissa av dessa celler har förmågan att kringgå kroppens naturliga försvar och utveckla ett framskridet stadium av cancer som drabbar immunförsvaret.

Man tror att det händer eftersom dessa elakartade celler lyckas förstöra immuncellerna, men även för att de minskar produktionen av vita blodkroppar eller för att cancern sprider sig till benmärgen.

Det nya cancervaccinet injiceras i små doser som förbättrar immunförsvaret genom att skapa antikroppar som specialiserar sig på att upptäcka och förstöra dessa cancerceller.

Denna förmåga att skapa antikroppar fortsätter verka under en tid så att kroppen kan försvara sig mot sjukdomar även i framtiden.

Det har därför påbörjats tester av vaccinet som har små fragment av ett enzym som finns i cancercellerna. Dessa kan ändra på kromosomer som kallas telomerer, vilka ansvarar för celldelningen.

Experter tror att patienternas immunförsvar således kommer att stimuleras till att öka produktionen av antikroppar, vilket underlättar förstörelsen av cancerceller.

spruta

För att processen ska underlättas kommer vaccinet att kombineras med små doser av kemoterapi, för att avlägsna en del av tumörcellerna och förbättra immunförsvaret.

Forskarna hoppas på att det kommer hjälpa till att bekämpa cancer hos patienter som har fått en diagnos med dödlig utgång.

En av dem är Kelly Potter, en kvinna på 35 år, som har fått diagnosen livmoderhalscancer.

Hon har i flera brittiska tidningar sagt: ”Att vara en del av den här processen har förändrat mitt liv till det bättre. Det har varit en mycket positiv och intressant upplevelse, och det är fantastiskt att vara en del av den här banbrytande studien.”

Om studien ger resultat kommer forskningen att utvidgas till att omfatta ett större antal patienter.

Spara

Spara

Kategorier: Nyfiken på Tags:
MER FÖR DIG