Det har påbörjats mänskliga tester med vaccin mot cancer

Även om studien är i sin inledande fas kan vaccinet bli en bra skyddsmetod mot cancer i framtiden.
Det har påbörjats mänskliga tester med vaccin mot cancer

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Visste du att man har påbörjat mänskliga tester rörande ett vaccin mot cancer? Se till att läsa vidare för att lära dig om de intressanta resultaten!

Cancer är en av de sjukdomar som fortsatt utmanat det vetenskapliga samfundet på senare år. Sjukdomen har allvarliga konsekvenser för den mänskliga kroppen. Det har varit en stor kamp att försöka att hitta en bra behandling. Vid det här laget har man redan gjort många viktiga upptäckter som har höjt livslängden för cancerpatienter.

Ett av de senaste gjordes av en grupp brittiska forskare som utvecklade ett vaccin mot cancer med syftet att stärka immunförsvaret och också bekämpa tumörer. Kliniska tester på människor har redan börjat och läkemedlet har blivit injicerat i de första patienterna. Man kommer vidare att analysera effekterna under de närmaste två åren.

30 cancerpatienter tog testerna och blev injicerade med ett vaccin mot cancer.

Vaccin mot cancer, en lovande behandling 

vaccin mot cancer

Kliniska tester av cancervaccinet har gjorts i Storbritannien av en grupp forskare från King’s College London. Enligt rapporten pågår dessa tester vid flera universitet och ett forskningsinstitut i London. Samt vid ett sjukhus och ett forskningscenter i Surrey. Testet kommer att börja i år. Under de närmaste 18 till 24 månaderna kommer man att få resultaten från de första två patienterna.

Syftet är att fastställa vilka fördelar behandlingen har, vilka biverkningar den kan medföra och även vilken påverkan det har på patienternas livskvalitet. Forskarna hoppas att resultaten kommer bidra till utvecklingen av en effektiv icke-giftig terapi mot cancer.

Idén med vaccinet är att det ska aktivera immunförsvaret och också börja angripa och förstöra cancercellerna som orsakar tumörer.

sprutor och provrör

Generellt sett består de komponenter som utgör immunförsvaret av bl.a. de vita blodcellerna. De har förmågan att skydda mot cancer och förstöra tumörceller. Men vissa av dessa celler har förmågan att kringgå kroppens naturliga försvar och utveckla ett framskridet stadium av cancer som drabbar immunförsvaret.

Man tror att det händer eftersom dessa elakartade celler lyckas förstöra immuncellerna. M en även för att de minskar produktionen av vita blodkroppar eller för att cancern sprider sig till benmärgen.

Det nya cancervaccinet

Det nya cancervaccinet blir injicerat i små doser som förbättrar immunförsvaret genom att skapa antikroppar som specialiserar sig på att upptäcka och förstöra dessa cancerceller. Denna förmåga att skapa antikroppar fortsätter verka under en tid så att kroppen kan försvara sig mot sjukdomar även i framtiden. Man har därför påbörjat tester av vaccinet som har små fragment av ett enzym som finns i cancercellerna. Dessa kan ändra på kromosomer som kallas telomerer, vilka ansvarar för celldelningen.

Experter tror att patienternas immunförsvar således kommer att bi stimulerat till att öka produktionen av antikroppar, vilket underlättar förstörelsen av cancerceller.

doktor undersöker patient

För att processen ska underlättas kommer vaccinet att kombineras med små doser av kemoterapi, för att avlägsna en del av tumörcellerna och även förbättra immunförsvaretForskarna hoppas på att det kommer hjälpa till att bekämpa cancer hos patienter som har fått en diagnos med dödlig utgång.

En av dem är Kelly Potter, en kvinna på 35 år, som har fått diagnosen livmoderhalscancer. Hon har i flera brittiska tidningar sagt: “Att vara en del av den här processen har förändrat mitt liv till det bättre. Det har varit en mycket positiv och intressant upplevelse. Och det är fantastiskt att vara en del av den här banbrytande studien.

Om studien ger resultat kommer forskningen att bli utvidgad till att omfatta ett större antal patienter.

Spara

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.