Vad borde man göra om ens partner är bipolär?

Bipolära personer kan leva normala liv så länge de fortsätter sin behandling. Att förstå tillståndet och hur du kan hjälpa din bipolära partner är väldigt viktigt.
Vad borde man göra om ens partner är bipolär?

Skriven av Okairy Zuñiga

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Att vara bipolär påverkar ens känslor, vilket är varför det ofta också påverkar relationer, speciellt romantiska sådana. Om din partner är bipolär är det viktigt att du förstår den roll din partner spelar och att du fortsätter stötta din partner i vått och torrt. Det viktiga är att man har tålamod och att man är den som ger relationen emotionell balans.

Vad innebär det att vara bipolär?

Bipolaritet är en väldigt vanlig psykisk åkomma som betyder att den drabbade ofta går mellan episoder av depression och eufori. I många fall blir dessa episoder kroniska, så att de som lider behöver medicinsk behandling i hela sina liv.

Åkomman kan vara ärftlig, men de genetiska defekterna har ännu inte identifierats. Orsaken är också okänd, men tros vara ett resultat av neurobiologiska och psykosociala faktorer.

Vad kan du göra om din partner är bipolär?

Att vara med en bipolär person innebär inte att du ska behöva ta hand om honom eller henne hela livet. Det finns många saker du kan göra för din partner utan att missunna dig själv.

Det är viktigt att du hjälper din partner med att förstå symptomen

Du är hela tiden vid din partners sida – vem kan hjälpa bättre än du? Sakta men säkert kommer du att få tillräckligt med erfarenhet för att veta när en kris är på väg. Det kommer hjälpa dig att handla i förväg för att undvika det.

Samarbeta med läkaren

Du är den perfekta källan till information för att doktorn ska kunna bedöma utvecklingen. Om ni kommunicerar bra med er läkare kommer ni att få ut det mesta av ert besök. Försök att inte dölja några detaljer och skriv ner de saker du anser vara viktiga, om det behövs.

Var inte överbeskyddande när det gäller din partner

Fastbundna händer

Att vara överbeskyddande kommer inte att hjälpa dig. En bipolär person behöver ägna det mesta av sin tid som om han eller hon inte hade någon sjukdom, och leva ett normalt liv. När din partner är stabil, begränsa inte din egen autonomi eller dina ansvar.

Men när din partner har episoder av mani eller depression är det viktigt att vara med denne så mycket som möjligt. På så sätt kan du förhindra självdestruktiva beteenden.

Kritisera inte

Du kanske kritiserar din partner utan att inse det. Försök komma ihåg att du är en av de som din partner litar på mest. Kom alltid ihåg att symptomen din partner har inte är falska. Din partner vill inte lida av sjukdomen och gör förmodligen sitt bästa för att bli bättre.

Se till att din partner tar sina mediciner

Mediciner i skåp

Övervaka din partner så att han eller hon tar sin medicin ordentligt. Det finns vissa fall där en patient börjar känna sig bättre och bestämmer sig för att medicinen inte längre behövs. En sådan handling kan dock leda till ett återfall eller värre omständigheter.

Hur kan du ta hand om dig själv när din partner är bipolär?

Många gånger glömmer du att ge dig själv tid till att ladda om din energi medan du tar hand om en annan person. Det är väldigt viktigt att du ägnar tid och utrymme åt dig själv, och du kanske ska fundera på terapi. Det finns inte något botemedel för bipolaritet, så tänk på att det är något du måste möta hela livet.

Det är därför fundamentalt att du har stöd från familj och vänner, eftersom det kan vara ett extremt svårt ansvar att bära själv i vissa situationer. Om du känner att det blir svårare för dig att hantera din partners sjukdom är det bra om du pratar med en terapeut.

Det finns inte någon anledning att känna dig skyldig. Att leva med en bipolär person kan vara väldigt svårt för vissa och det är bra att söka stöd för att kunna fortsätta framåt.

Vad kan du göra om din partner har en kris?

Det viktigaste är att vara medveten om huruvida din partner är kapabel att skada sig själv eller andra. Du måste snabbt söka hjälp om du känner att du inte kan ta kontroll över situationen. Lämna aldrig din partner ensam under en kris, och försök att kommunicera med läkaren så snart som möjligt.

När ni pratar med er läkare, be denne att ge sitt personliga telefonnummer om du behöver stöd under en kris. Om du noterar att din partner har ett eller flera av de symptom som har tagits upp här, uppmuntra dem till att träffa en läkare och påbörja behandling. Det kommer att förbättra ert liv tillsammans.

Spara

Spara

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Young, A. S., & Fristad, M. A. (2015). Bipolar Disorder. In Encyclopedia of Mental Health: Second Edition. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-397045-9.00002-1
  • Kara, N., & Einat, H. (2014). Bipolar disorder. In Behavioral Genetics of the Mouse Volume II: Genetic Mouse Models of Neurobehavioral Disorders. https://doi.org/10.1007/CBO9781107360556
  • Geddes, J. R., & Miklowitz, D. J. (2013). Treatment of bipolar disorder. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60857-0
  • Grunze, H., Vieta, E., Goodwin, G. M., Bowden, C., Licht, R. W., Azorin, J. M., … Kasper, S. (2018). The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for the Biological Treatment of Bipolar Disorders: Acute and long-term treatment of mixed states in bipolar disorder. World Journal of Biological Psychiatry. https://doi.org/10.1080/15622975.2017.1384850

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.