Hur man visar kärlek för någon som lider av depression

En närstående som lider av depression måste veta att han eller hon kan lita på ens ovillkorliga stöd och att man alltid kommer finnas där.
Hur man visar kärlek för någon som lider av depression

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Depression är en utmattande och farlig åkomma som kan minska livskvaliteten för dem som lider av det. Det har fysiska och emotionella symptom som kan vara tillräckligt allvarliga för att anses vara handikappande. Det jobbigaste är att personer som lider av depression  känner som om ingen förstår vad som händer, och tenderar att isolera sig för att inte känna sig dömd.

Och trots att det har visat sig vara en sjukdom som kräver behandling finns det fortfarande folk som anser att det är en karaktärsbrist i vissa situationer. En sak som är säker är att det inte är lätt att ta sig igenom och att det krävs stöd från närstående för att helt komma över det.

Vi vill ge dig några rekommendationer för hur man visar kärlek och stöd för någon som lider av denna smärtsamma åkomma.

De är inte ensamma

visa stöd

När en person känner sig deprimerad känns det ofta som att denne befinner sig i en mörk tunnel fylld med hinder. Som närstående är det viktigt att tydliggöra att personen inte är ensam och att han eller hon kan lita på en hjälpande hand för att ta sig ur svårigheten.

I början kan det verka värdelöst och nedslående eftersom inget får personen att må bra. Men om du anstränger dig en längre tid kommer personen till slut inse att han eller hon inte är ensam i kampen.

Utmana destruktiva tankar

Sorgen som sjukdomen är känd för kommer vanligtvis med mycket smärtsamma, förrädiska och destruktiva tankar. De leder till ångest över att leva, självbeskyllning och tankar på alla defekter man kan komma på hos sig själv. Ett sätt att utmana det är att påpeka alla kvaliteter och prestationer som lett personen till att bli människan han eller hon är.

Hjälp med ärenden

hjälp med ärenden

Under depressionen kan hushållssysslor såsom städning och andra ärenden förbli ogjorda. Med tiden samlas damm och smutsiga tallrikar på hög medan ärenden inte görs. Dessa saker kan tillsammans med sorgen och känslan av hjälplöshet få en person att känna som om han eller hon nått botten.

Så ett sätt att hjälpa är att hålla kaoset under kontroll genom att hålla en ren och harmonisk miljö.

Laga en nyttig måltid

När man lider av depression kan två saker hända i koppling till dieten: att inte äta tillräckligt eller att äta för mycket. Båda fallen är farliga eftersom de med tiden kan påverka den fysiska hälsan och förvärra problemen. Personen som lider av depression kan tycka att snabbmat är den bästa lösningen eller hoppa över måltider.

Men båda genererar näringsbrister och negativa konsekvenser för både hälsan och sinnestillståndet. Se till att du ger stöd genom att laga en nyttig måltid, helst med ingredienser som stimulerar serotoninproduktionen.

Ge en kram

kramande-par

Fördelarna med kramar är vetenskapligt bevisade, och de rekommenderas faktiskt av många terapeuter för att ge mer energi samt förbättra sinnestillståndet och hälsan. Trots att många deprimerade inte vill bli berörda kan en uppriktig kram trösta dem och få dem att känna att de har stöd.

Be inte om förklaringar

Ett av misstagen folk begår när de vill hjälpa någon som lider av depression är att be dem förklara vad som försiggår eller pressa dem att prata om sina problem. Vad de inte inser är att personen inte vill förklara eller helst tar avstånd från sig själv innan han eller hon försöker.

Ovillkorligt stöd och uppmuntran kan erbjudas utan behov av att känna till alla detaljer. Såvida personen inte vill säga något är det bäst att respektera dennes tystnad.

Sök professionell hjälp tillsammans med den som lider av depression

kvinna hos terapeut

Som vi påpekat är depression en allvarlig sjukdom, och vid någon punkt kan professionell hjälp behövas. Även om stöd och råd från närstående kan hjälpa i vissa fall räcker det inte alltid för att helt komma över depressionen.

Specialister såsom psykiatriker och psykologer har redskapen för att komma till botten av situationen utan att skada personen som lider. Så ett sätt att både stödja och demonstrera kärlek är genom att följa med den närstående till en läkare när det behövs.

För att sammanfatta är det inte lätt att hjälpa någon med depression och det kräver inre styrka. Humör och sinnestillstånd kan vara smittsamma och svåra att hantera. Det är viktigt att samla ihop så mycket styrka du har tillgång till för att kunna hjälpa någon som lider av depression.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Turney, K. (2011). Labored love: Examining the link between maternal depression and parenting behaviors. Social Science Research. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2010.09.009
  • Vittengl, J. R., Clark, L. A., & Jarrett, R. B. (2003). Interpersonal problems, personality pathology, and social adjustment after cognitive therapy for depression. Psychological Assessment. https://doi.org/10.1037/1040-3590.15.1.29
  • Bodovski, K., & Youn, M. J. (2010). Love, discipline and elementary school achievement: The role of family emotional climate. Social Science Research. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2010.03.008
  • Pincus, J. H. (2008). The Brain That Changes Itself: Stories of Personal Triumph From the Frontiers of Brain Science. The Journal of Nervous and Mental Disease. https://doi.org/10.1097/NMD.0b013e31817d2a8d
  • Grewen, K. M., Anderson, B. J., Girdler, S. S., & Light, K. C. (2003). Warm partner contact is related to lower cardiovascular reactivity. Behavioral medicine, 29(3), 123-130.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.