Olika typer av schizofreni och deras egenskaper

Det finns olika typer av schizofreni. Vissa kan orsaka hallucinationer, andra vaneföreställningar, och ytterligare andra kan leda till onormala rörelser. I dagens artikel diskuterar vi symtomen som dominerar i de olika typerna.
Olika typer av schizofreni och deras egenskaper

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Det finns olika typer av schizofreni. Fram till nyligen var denna psykiska störning uppdelad i undertyper. N u har man istället tagit fram fem olika typer av tillstånd som är differentierade efter de egenskaper som är dominerande inom varje typ.

Det finns dock skillnader i hur man tolkar verkligheten inom de olika typerna: till exempel hallucinationer, vanföreställningar och variationer i beteende och tänkande. Denna sjukdom påverkar i hög grad livet för dem som har den, liksom människorna som står den drabbade personen nära. Schizofreni kan till och med vara en social risk när patienter tappar sin förmåga att kontrollera sina handlingar. Dagens artikel diskuterar allt du behöver veta om olika typer av schizofreni och deras egenskaper.

Vad är schizofreni?

Som vi nämnde ovan är detta en psykisk störning. Den uppträder vanligtvis omkring 20 års ålder. Detta är viktigt att känna till eftersom människor ofta förväxlar den med andra sjukdomar. Experter anser emellertid inte att en människa lider av detta tillstånd om symtomen uppträder under barndomen eller efter 45 års ålder.

Denna sjukdom påverkar känslor, beteende och förmågan att tänka. Symtomen varierar, men hallucinationer är vanliga – både auditiva och visuella.

En person med schizofreni uppfattar saker som röster, eller människor, som ingen annan kan höra eller se. Detta symtom förändrar vanligtvis tänkandet och människor som är drabbade kan prata på ett rörigt sätt som inte verkar ha någon mening. Ett annat vanligt tecken är onormala rörelser. Till exempel kan en person röra på armen för mycket, eller inta en konstig hållning ett tag. Som vi ska förklara senare kan denna rörelsestörning vara karakteristisk för vissa typer av schizofreni.

Upprörd kvinna håller sig för huvudet.
Hallucinationer är ett vanligt symtom på schizofreni.

Olika typer av schizofreni

Enligt en artikel författad av Universidad de Salamanca är både typerna av schizofreni, samt acceptansen av sjukdomen, relativt nya. I antiken ansågs förr i tiden människor som led av denna sjukdom vara besatta av demoner. Av denna anledning kan man säga att psykologin har utvecklats avsevärt. Innan publiceringen av DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition), urskiljde man mellan endast fem typer av schizofreni. Vi listar dem nedan.

Paranoid schizofreni

De dominerande symtomen vid denna typ av schizofreni är vanligtvis vanföreställningar och auditiva hallucinationer. Enligt en studie publicerad i Electronic Medical Journal är det hgär den vanligaste typen.

Desorganiserad schizofreni

Vid den här typen av schizofreni kan man se en förändring i dessa människors emotionella förmågor. De har svårt att agera på lämpligt sätt i alla situationer. Det vill säga, de tenderar att vara hämmade och uppträda på ett konstigt vis. Till exempel kanske personen skrattar när någon ger honom eller henne dåliga nyheter.

Kataton schizofreni

Detta är en av de olika typerna av schizofreni som det är lättast att känna igen. Personer som lider av den kan nämligen stå stilla, helt orörliga under en längre stund. Vanligtvis visar de då inte heller några ansiktsuttryck.

De förblir orörliga, men på insidan så rusar det i sinnet. Så till den grad att en person kan bli bortkopplad från världen på utsidan och inte svara på stimuli.

Odifferentierad och varaktig schizofreni

Odifferentierad schizofreni är ett tillstånd där inga specifika symtom dominerar. Det är främst en blandning av de andra typerna. Vid varaktig schizofreni upprätthåller personen vissa symtom, trots att han eller hon genomgår behandling.

Typer av schizofreni enligt DSM-5

Idag är DSM-5 standardhandboken för diagnos av psykiska störningar. I detta verktyg har många förändringar gjorts jämfört med tidigare utgåvor med avseende på de olika typerna av schizofreni. Enligt en studie av Revista Iberoamericana de Psicosomática är eliminering av dessa undertyper den största förändringen. De försöker nu i stället bestämma det symtom som dominerar i början av sjukdomen.

Istället för att lista olika typer av schizofreni, klargör de nu förloppskriterier. Det underlättar för psykologer och psykiatrer att utvärdera och behandla en patient med detta tillstånd.

Person på besök hos psykolog.
De nyare klassificeringarna av sjukdomen är ett verktyg som syftar till att förbättra vårdpersonalens strategi.

Du kanske också är intresserad av: Lär dig om schizofreniformt syndrom

Dessa typer av schizofreni används fortfarande som en klassificering

Så sammanfattningsvis finns det fem typer av schizofreni: paranoid, desorganiserad, kataton, odifferentierad och varaktig. Trots det faktum att många experter har tagit bort denna sorts klassificering, fortsätter många andra att använda den eftersom den kan vara användbar vid behandling. Vad som är viktigt att komma ihåg är att alla typer av schizofreni är allvarliga och utgör en risk för livet för den som lider av det samt för deras miljö. Sök därför professionell hjälp om du tror att du eller någon nära dig kan vara drabbad.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Esquizofrenia paranoide. Un acercamiento a su estudio a propósito de un caso. (n.d.). Retrieved September 12, 2020, from http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242018000400022
  • NIMH » La esquizofrenia. (n.d.). Retrieved September 12, 2020, from https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/la-esquizofrenia/index.shtml
  • Esbec, E., & Echeburúa, E. (2011). Artículo especial New criteria for personality disorders in DSM-V. Actas Esp Psiquiatr (Vol. 39).
  • Esquizofrenia y otros Trastornos Psicóticos: principales cambios del DSM-5 – Dialnet. (n.d.). Retrieved September 12, 2020, from https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4906966
  • Esquizofrenia – Dialnet. (n.d.). Retrieved September 12, 2020, from https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4018442
  • McCutcheon, Robert A., Tiago Reis Marques, and Oliver D. Howes. “Schizophrenia—an overview.” JAMA psychiatry 77.2 (2020): 201-210.
  • McCarthy-Jones, Simon, et al. “Occurrence and co-occurrence of hallucinations by modality in schizophrenia-spectrum disorders.” Psychiatry research 252 (2017): 154-160.
  • Ungvari, Gabor S., et al. “Schizophrenia with prominent catatonic features: A selective review.” Schizophrenia research 200 (2018): 77-84.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.