Daglig stress kan orsaka depression

Daglig stress kan orsaka depression, så experter rekommenderar att man lär sig att slappna av och skapa en hälsosam livsstil. Det är också viktigt att vara medveten om symptomen, eftersom de ofta inte är tydliga.
Daglig stress kan orsaka depression

Senaste uppdateringen: 12 februari, 2021

Stress och depression kan tyckas vara två tillstånd som inte har mycket gemensamt. Medan den första är förknippad med nervositet, är den andra relaterad till passivitet. Men daglig stress kan orsaka depression, precis som depression orsakar stress.

Varför kan daglig stress orsaka depression? Generellt kan vi säga att båda tillstånden är en form av ett inadekvat svar på problem, utmaningar och bakslag. Detta orsakar oro och ångest och samtidigt frustration och motvilja.

Båda problemen är mycket karakteristiska för det senaste århundradet och beror på den livsstil som samhället som har ålagts oss. Överdrivna stimuli, frenetiskt tempo på aktiviteter och samtidigt ökad emotionell isolering. Det viktiga är att vara medveten om att daglig stress kan orsaka depression och att vidta några åtgärder för att undvika det.

Daglig stress

Stress i sig är inte ett problem, så länge du håller den på måttliga nivåer. Detta känslomässiga svar gör det möjligt för människan att vara mer alert och försvara sig bättre i situationer som innebär utmaningar eller risker. Men om du upplever det kontinuerligt eller på mycket höga nivåer blir det ett problem.

När stress utlöses reagerar kroppen med ökad produktion av kortisol. På samma gång ökar din kropp nivåerna av ett annat hormon, som även är en neurotransmittor, som kallas adrenalin. En bieffekt av detta är att kroppen reagerar snabbare och starkare på stimuli.

Stress kan bli en daglig känsla när en person lär sig att reagera vissa stimuli som inte egentligen är farliga. Till exempel att komma sent till arbetet, slutföra en uppgift sent eller till och med bara lämna hemmet. På detta sätt blir stressen kontinuerlig och kroppen är kontinuerligt överansträngd.

stress kan orsaka depression: kvinna som ser stressad ut
Arbete är en källa till stress och många människor lider av det varje dag.

Fortsätt läsa i den här artikeln:  Tips för att hantera förlossningsdepression och stress

Daglig stress kan orsaka depression

Daglig stress kan orsaka depression eftersom upprätthållande av denna överdrivna vakenhet under långa perioder stör normala fysiologiska funktioner. Detta kan påverka ditt humör och orsaka depressiva tillstånd.

Båda tillstånden är ofta relaterade och är faktiskt mycket lika i flera av sina symptom. Vi bör notera att inte all depression kommer från stress, men stress ökar risken för att bli deprimerad.

Stress är utmattande och överväldigande, vilket kan leda till svårigheter som nedsatt produktivitet, sämre arbetsprestanda, problem med mänskliga relationer och ät- och sömnstörningar.

Din dagliga rutin börjar te sig utmanande eller väldigt frustrerande. Allt detta tillsammans leder till en känsla av att inte räcka till på ett personligt plan, åtföljt av sorg och brist på motivation. I detta läge är du redan på väg mot depression, vilken kan ha varierande svårighetsgrad.

Daglig stress kan orsaka depression: hur man upptäcker problemet

stress kan orsaka depression: kvinna som ser stressad ut
När du är medveten om de första varningstecknen på stress och depression kan du vidta förebyggande åtgärder.

Eftersom daglig stress kan orsaka depression, precis som depression kan orsaka stress, är det viktigt att vara medveten om de tidiga varningstecken på det så att man kan vidta lämpliga åtgärder i god tid.

Det finns flera avslöjande symptom, såsom följande:

  • Konstant spänning: Detta är en känsla av att livet är överväldigande och pressande, som att vara i ständig kamp.
  • Irritabilitet: Du blir ofta arg och små saker stör dig mer än vad de normalt brukar göra.
  • Gråt utan anledning: Du vill gråta utan att det finns en specifik anledning till det.
  • Liten entusiasm för livet: Du känner brist på intresse och apati för själva livet. Dina projekt väcker inte entusiasm, och du har en känsla av att leva i en tröghet.
  • Isolering och självförakt: Du undviker kontakt med andra, särskilt nära eller intim kontakt. Du börjar bli extremt självkritisk.
  • Kognitiva problem: Uppmärksamhet, koncentration, mental hastighet och skärpa minskar.
  • Svårigheter att fatta beslut  Starka tvivel uppstår kring nästan allt, och du har stora svårigheter att fatta även små beslut.

Ta reda på mer i den här artikeln: De bästa teerna för att lugna nerver & ångest

Stress och depression påverkar dig fysiskt

När du är utsatt för stress och depression finns det också fysiska tecken som avslöjar det. Huvudsymptomet är en känsla av permanent utmattning, som inte försvinner även efter att du har sovit. Faktum är att sömnproblem, som sömnlöshet eller sömnstörningar, är mycket vanliga.

Problem med att äta är en annan avslöjande punkt, antingen för att du äter för lite eller för mycket. Både stress och depression är riskfaktorer för att utveckla olika typer av missbruk. Det är inte heller ovanligt att en person i detta tillstånd försummar sin personliga hygien.

Så om du upptäcker att ditt liv är på väg mot kontinuerlig stress eller en depression som orsakar dagliga symptom är det en bra idé att vända dig till en läkare. Kanske kommer du att kunna vända processen innan den blir allvarlig, med hjälp av små livsstilsförändringar och professionell rådgivning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Valdés, J. L., & Torrealba, F. (2006). La corteza prefrontal medial controla el alerta conductual y vegetativo: Implicancias en desórdenes de la conducta. Revista chilena de neuro-psiquiatría, 44(3), 195-204.
  • Montejo, A. P. (2001). Evaluación del desempeño laboral. Gestión, 2(9).
  • Herrero, J., & Musitu, G. (1998). Apoyo social, estrés y depresión: un análisis causal del efecto supresor. Revista de Psicología Social, 13(2), 195-203.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.