5 saker att komma ihåg om antidepressiva medel

Utöver att ta antidepressiva medel kan du prova avslappningstekniker och fysisk träning, som kommer hjälpa dig att må bättre. Du bör se dessa som kompletterande aktiviteter i kombination med din medicin.
5 saker att komma ihåg om antidepressiva medel

Senaste uppdateringen: 18 april, 2019

Det finns många sjukdomar som kräver konstant uppmärksamhet. I sådana fall är behandlingarna som giftermål: tills döden skiljer er åt. Alla som står inför depression bör komma ihåg att det är ett medicinskt problem och att vissa måste ta antidepressiva medel för att fortsätta med sina liv. Det finns ingen att skämmas för om så är fallet.

Depression börjar inte alltid som en sjukdom, men kan bli en om den inte kontrolleras. Ingen döms någonsin för att att denne tar medicin för att behandla en fysisk sjukdom. Men varför döms då folk titt som tätt för att de tar läkemedel mot en psykisk sjukdom? Diagnosen depression kan vara lika svår som att hitta rätt behandling.

Det finns några saker att komma ihåg om du för tillfället tar eller planerar att ta antidepressiva medel.

1. Antidepressiva medel är inte ett botemedel

Man tror att depression är en blandning av negativ påverkan från genetik, miljömässiga faktorer och psykologiskt trauma. Det kan leda till djupa känslor av sorg, hopplöshet och pessimism. Läkemedel som bekämpar depression kallas för antidepressiva medel. De påverkar ett stort antal kemikalier i hjärnan som kallas för neurotransmittorer.

Dessa substanser är involverade i regleringen av humöret, men låt dig inte luras. Sådana läkemedel må kunna hjälpa dig att må bättre, till och med så pass att du känner hur livet förbättras, men antidepressiva medel betyder inte alltid att dina dåliga dagar är över, och är heller inte ett piller som leder till lycka.

De hjälper dig bara att rensa sinnet och ger dig en bättre syn på saker och ting.

2. Bieffekterna kan vara allt från harmlösa till väldigt skadliga

Man med depression

Antidepressiva medel är läkemedel som kan ha bieffekter precis som andra mediciner. I det här fallet kan de orsaka viktuppgång, sömnlöshet, illamående eller diarré – för att nämna ett fåtal. Dessa kan vara obehagliga, vilket är varför det är viktigt att din läkare berättar om dem.

Om du upplever obehagliga bieffekter kan du tala med en specialist för att fastslå vad som är lämpligast för dig. Antidepressiva medel kan även orsaka huvudvärk eller känslor av nervositet. Dessa symptom försvinner vanligtvis efter de första veckorna.

Viktuppgång eller förlust av sexlusten kan dock vara svårare att handskas med. Läkare vet fortfarande inte orsaken till dessa bieffekter, men de blir starkare om droger eller alkohol är involverade. Om så är fallet för dig ska du vara ärlig mot både dig själv och din läkare, och utvärdera om du föredrar dessa substanser över din hälsa.

3. Man måste ofta testa sig fram till rätt dos

Vissa märker att antidepressiva medel ger dem mardrömmar, och tror att det är normalt, men så är det inte.

Kvinna hos psykolog

Andra kan uppleva hjärtklappning, men det sker bara med ett läkemedel och utlöses inte av nästa. Det är värt att prova andra mediciner om du inte uppnår önskad effekt med den första. Det kan verka hårt, men det är ett chansningsspel: du vet aldrig hur du kommer reagera på antidepressiva medel.

Det kan finnas antidepressiva medel som inte ger några oönskade bieffekter, men de hjälper dig heller inte att förbättra din situation. Ge inte upp, för det finns massor av olika alternativ, och det är vanligt att prova flera av dem. Dessvärre kan det ta flera år att hitta rätt läkemedel och rätt dos.

Detta eftersom hjärnkemin varierar från person till person. Det är till och med möjligt att samma person reagerar annorlunda på samma läkemedel över tid. Därför är ärlighet och regelbunden kommunikation med din läkare väldigt viktigt.

4. Yoga och meditation eller antidepressiva medel

Ja, yoga och meditation är väldigt lämpliga sätt att bibehålla inre frid. De är utmärkta för att förbättra din livsstil och det finns ingen skada i att utöva dem. Det betyder dock inte att antidepressiva medel och terapi inte också kan hjälpa.

Istället för att ersätta ett alternativ med ett annat kan du se på dem som kompletterande metoder. Oavsett vad som händer ska du komma ihåg: sluta aldrig tvärt med antidepressiva medel. Om du beslutat dig för att inte fortsätta med dem ska du be din läkare om rätt tillvägagångssätt. Vissa av dessa läkemedel måste minskas gradvis så att kemin i hjärnan inte plötsligt förändras.

Vill du veta mer? Läs: Yoga bidrar till att bota depression

5. Vi vet inte hur de fungerar, men de gör det

antidepressiva medel kan ha goda effekter

Det finns en teori om att depression beror på en obalans i serotoninet, som är en av hjärnans neurotransmittorer. Om så är fallet kan läkemedel kända som SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) vara enkla lösningar. Det står dock klart att depression är mycket mer komplicerat än så. Serotonin är inte den enda neurotransmittorn som är inblandad.

Det betyder uppenbarligen inte att antidepressiva medel är falska piller som saknar sann effekt. Tvärtom fungerar de väldigt bra. Men de bör endast tas med recept.

Kom ihåg att en psykolog eller psykiatriker ska skriva ut dem och att de inte är något att skämmas över. Var aldrig rädd för att ta din hälsa i egna händer!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.