Fyra skillnader mellan sorg och depression

Sorg och depression har mycket gemensamt, men till skillnad från depression är sorg en normal psykologisk reaktion och inte en psykisk sjukdom.
Fyra skillnader mellan sorg och depression

Senaste uppdateringen: 30 november, 2018

I allmänhet ligger problemet i missbruk av termer, men vi vet oftast hur man skiljer mellan sorg och depression. Sorg är bara ett av de många symptomen på depression.

Sorg och depression har mycket gemensamt, men de är ändå två helt olika tillstånd.

De tenderar att förväxlas med varandra. Ibland kan det leda till feltolkningar eller generera missförstånd.

Här ska vi lära dig att använda och förstå de två termerna korrekt.

1. Depression är en psykisk sjukdom

Kvinna med depression

Skillnaden mellan sorg och depression är att depression är en psykisk sjukdom medan sorg är en känsla som orsakas av en ny situation. Depression å sin sida inkluderar sorg vid sidan av flera andra symptom, inklusive apati, ångest, oro och känslor av hopplöshet.

Sorg är ett omständligt tillstånd som förr eller senare kommer försvinna. Depression är ett långvarigt tillstånd som kan utvecklas till ett kroniskt tillstånd av obehag. Experter inom psykologi anser att diagnosen depression bör ställas först när personen uppvisat symptom i minst 6 månader.

2. Sorg är ett övergående mentalt tillstånd

Som vi redan har sagt är sorg ett övergående tillstånd, även om det kan pågå längre än väntat. Till skillnad från depression är sorg en normal och naturlig psykologisk reaktion och inte en psykisk sjukdom. Under svåra förhållanden eller när någon sårar oss känner vi denna oundvikliga känsla.

Att dras ned under ytan

I och med det behöver vi inte vara särskilt oroliga när det gäller sorg. Det är en vanlig känsla när vi förlorar någon närstående, när vi bryter upp med en partner eller när vi måste lämna vårt hem. Sorg indikerar att något viktigt för oss har upphört eller förändrats, men med tiden upphör sorgen.

3. Apati och depression

Apati är en brist på energi och bristen på vilja att göra någonting. Det drabbar människor med depression som ser sig oförmögna att slutföra sina dagliga plikter. Till exempel kan en person med depression inte ta sig till jobbet på grund av oförmågan att komma ur sängen på morgonen.

Det händer inte när vi är sorgsna. Medan sorg tynger oss kan vi fortfarande göra våra arbetsuppgifter och våra dagliga plikter, även om det kan vara med mindre entusiasm och glädje.

Vårt jobb och våra skyldigheter påverkas inte nämnvärt.

4. Om sorg varar för länge…

Kvinna med vingrar

Det är sant att en sak kan leda till en annan. Om vi är sorgsna under en lång tid kan det resultera i depression. En ledsen person gråter, har låg självkänsla och känner sig meningslös och hopplös. Världen har grånat. Om dessa känslor kvarstår kan det utvecklas till en djup depression.

Det är därför psykologer föredrar att vänta en tidsperiod innan de bekräftar en diagnos av depression. Det är normalt att vara ledsen en dag, två dagar, eller till och med en vecka. Men att känna sig ledsen i två månader är inte en bra situation.

Som vi kan se är skillnaderna mellan sorg och depression ganska anmärkningsvärda, även om det ena kan vara ett symptom på det andra. Sorg kräver i regel inte behandling eller terapi medan depression måste behandlas på ett effektivt sätt. Under sorg kan familjens stöd och en ny miljö räcka. Vid depression är det annorlunda.

Sorg eller depression?

Sorg skiljer sig mycket från depression. Kanske förvirringen har sin grund i en etikett som “deprimerande” och även från den utbredda användningen av ordet “depression”. I det här fallet har uttrycket deprimerad eller “deppig” ingenting att göra med depression. Den felaktiga användningen av begrepp kan få oss att tvivla på vad den verkliga innebörden är.

Har du förväxlat sorg och depression någon gång?

Spara


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.