5 varningstecken på emotionell misshandel i relationer

Det blir allt vanligare att se unga personer  utsättas för emotionell misshandel i relationer. Idag ska vi titta på några beteendemönster som varnar dig om att det är dags att söka hjälp och komma ut ur den giftiga relationen.
5 varningstecken på emotionell misshandel i relationer

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Emotionell misshandel i relationer blir allt vanligare bland unga par, och ofta vet de inte ens om att de är drabbade. Idag vill vi därför ta upp några varningstecken på att detta äger rum.

Om du läser denna artikel kanske du själv misstänker att du är utsatt. Kanske mår du dåligt och kanske har du insett att din partner agerar på skadliga sätt.

Om så är fallet ska du träffa en expert som har de nödvändiga verktygen för att hjälpa dig komma bort från denna situation.

Tecken på emotionell misshandel i relationer

1. Hotfull attityd

Detta är ett av de huvudsakliga tecknen.

I Boundaries between psychological intimate partner violence and dysfunctional relationships: psychological and forensic implications säger man att detta kan inträffa på grund av könsmässiga stereotyper.

Patologisk svartsjuka eller idén att våld är ett sätt att lösa konflikter kan också indikera att det finns emotionell misshandel i relationen.

Vidare kan både fysisk och mental manipulation och aggression ske dagligen.

Person med hotfull attityd

2. Projicering av ilska

Ett annat tecken på emotionell misshandel i relationer är projicering av ilska. Personer som alltid är arga har en impuls att alltid uttrycka denna ilska. Som ett resultat sårar de personerna i sin närhet.

Vad orsakar dessa explosioner av vrede?

Motgångar, problem på jobbet eller ekonomiska problem. Men detta får aldrig vara en anledning att såra sin partner på något sätt. Din partner måste lära sig att hantera sin ilska.

3. Brist på kommunikation

Detta är inte något som sker helt plötsligt, utan något som utspelar sig över tid. Den misshandlande personen börjar använda tystnad som en form av bestraffning istället för att kommunicera öppet.

Därefter börjar personen använda tystnad för att manipulera och kuva. Om din partner inte kommunicerar eller använder tystnad för att få dig att må dåligt, då är du i ett förhållande som präglas av emotionell misshandel.

4. Skuldbeläggning är en form av emotionell misshandel i relationer

Ett annat tecken är att misshandlaren säger att allt är ditt fel.  Personen kommer beskylla dig för allt: om något går sönder, om denne känner sig obekväm eller till och med om vederbörande har problem på jobbet.

Många saker du beskylls för är helt absurda.

Pekar anklagande fingrar

I dessa fall är det viktigt att du inte låter dig svepas iväg. Du måste inse att du i själva verket inte alls är skyldig för vad personen hävdar.

Om du börjar tro på den andra personen så kan det leda till total förlust av din självkänsla.

5. Emotionell misshandel i relationer präglas av absolut kontroll

De avslutande tecknen på emotionell misshandel i relationer är personens behov av absolut kontroll över sin partner. Individen kommer försöka kontrollera dina pengar, dina barn, ditt arbete och din tid med vänner.

Det innebär att du inte är självständig, utan en förlängning av din partner. Detta är utan tvekan vad en våldsam eller misshandlande person gör. När du är beroende av personen är det lättare att kuva dig.

Sedan kan personen göra vad denne vill med dig, för du är i vederbörandes våld.

Hur man lämnar dessa förhållanden

Det första du ska göra om du befinner dig i ett sådant här förhållande är utan tvekan att tala med en psykolog.

Denna person kommer lyssna på dig, analysera din situation och hjälpa dig att se vad som sker ur ett hälsosamt, moget och erfaret perspektiv.

Du kommer få reda på huruvida ni bör gå i parterapi för att jobba med vissa saker. Ni kanske till exempel måste bli bättre på att kommunicera eller respektera varandras utrymmen.

I väldigt många fall är dock det bästa alternativet att lämna relationen.

Varför är det så viktigt att träffa en psykolog?

Det kommer förbättra hur du kan relatera till din partner. Du kan även få lära dig vad det är man bör titta efter hos en hälsosam partner, såväl som lära dig av dina erfarenheter.

Vi hoppas att denna artikel kan hjälpa dig att upptäcka skadliga beteendemönster. På så sätt kan du agera och lämna relationen om det behövs. Om de inte söker hjälp kommer misshandlande personer aldrig bättra sig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.