Raffinerat socker göder cancer

Tumörceller behöver mer socker än friska celler. När de dyker upp i din kropp är de beroende av en jämn tillförsel av glukos för att kunna fortsätta växa.

Det finns många faktorer som bidrar till att olika typer av cancer uppkommer, men en sak som de alla har gemensamt är det de drivs av. Under flera decennier har forskare fokuserat sina studier på sambandet mellan kost och cancer, och de har kommit fram till att vissa livsmedel ökar risken att drabbas av denna sjukdom.

Ett av de livsmedel som är starkast relaterat till utveckling av cancer är raffinerat socker, vilket är ett livsmedel som finns i de flesta hem runt om i världen och som vi är glada i på grund av dess smak.

Raffinerat socker – ett cancerframkallande livsmedel

Enligt forskare vid University of California i San Francisco är raffinerat socker en stor risk för din hälsa; så pass stor att det bör betraktas som ett gift på samma sätt som till exempel alkohol och tobak.

Flera studier har visat att frekvent konsumtion av socker orsakar mer än 35 miljoner dödsfall runt om i världen varje år. Förutom att vara starkt kopplat till diabetes är socker också relaterat till utvecklingen av kroniska sjukdomar, som cancer.

Bröstcancer

Bland de skadliga effekterna av sockerkonsumtionen finner vi bland annat diabetes, metabolt syndrom, hyper- och hypoglykemi, gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) och hjärtsjukdom.

När det gäller dess koppling till cancerutveckling är socker fortfarande föremål för många forskningsprojekt och studier, och under lång tid har dessa visat att det finns ett starkt samband mellan utvecklingen av cancer och sockerkonsumtion.

Den konventionella medicinska vetenskapen har alltid stött teorin att sambandet mellan konsumtion av vissa livsmedel och utveckling av cancer är ”svag” eftersom de ännu inte har hittat några tydliga medicinska mönster som stödjer ett sådant samband.

Men medan debatten kring denna fråga fortgår har ett stort antal forskare, läkare och många experter inom alternativmedicin funnit att ett effektivt, säkert och ekonomiskt sätt att behandla cancer är att skära ner på konsumtionen av vissa livsmedel som göder tumörer och cancerceller, som glukos. Denna terapeutiska strategi syftar till att ”svälta ut” tumörerna genom att modifiera patientens kost, vilket är nyckeln till att vinna kriget mot cancern.

Bland de första som visade att cancer livnär sig på socker var en forskargrupp vid Huntsman Cancer Institute i Utah. I en studie publicerad i tidskriften Proceedings av National Academy of Science klargjordes att det medicinska samfundet ända sedan 1923 har känt till att tumörceller behöver mycket mer glukos än normala celler. Studien förklarar hur denna process sker och hur en patient kan reglera sin sockerkonsumtion som ett sätt att kontrollera tillväxten av tumören.

Cancer

Å andra sidan visade en studie av dr. Thomas Graeber och hans forskarlag, som publicerades i tidskriften Molecular Systems Biology 2012, att cancerceller dör när de berövas på glukos.

Konsumtion av raffinerat socker är allmänt kopplat till cancer då det förutom att vara en av orsakerna också göder cancerceller när patienten har utvecklat denna sjukdom. Dessa rön bör definitivt vägas in i alla former av cancerbehandlingar eftersom de skulle kunna bidra till att åstadkomma bättre resultat. När cancerceller uppkommer i kroppen är de beroende av en jämn tillförsel av glukos för att kunna fortsätta växa.

Alla kan vi göra något för att förebygga cancer och ett naturligt steg är att eliminera uppenbara syndare som raffinerat socker. Även om det står klart att kost inte är den enda faktorn som leder till denna sjukdom spelar den definitivt en mycket viktig roll, även om vissa kanske inte tror det.

Vi bör alla vara medvetna om den skada som vi kan åsamka våra kroppar genom att konsumera för många cancerframkallande livsmedel, som raffinerat socker, och försöka minska vår konsumtion av dem eller helt eliminera dem från vår kost. Kom ihåg att detta socker förekommer i många av de livsmedel vi konsumerar dagligen, som i kakor, godis, desserter, flingor, bröd och såser.

Kategorier: Nyfiken på Tags:
MER FÖR DIG