Raffinerat socker - ett cancerframkallande livsmedel

Tumörceller behöver mer socker än friska celler. När de dyker upp i din kropp är de beroende av en jämn tillförsel av glukos för att kunna fortsätta växa.
Raffinerat socker - ett cancerframkallande livsmedel

Senaste uppdateringen: 17 maj, 2019

Det finns många faktorer som bidrar till att olika typer av cancer uppkommer. En sak som de dock alla har gemensamt var de tar sitt bränsle från. Under flera decennier har forskare fokuserat sina studier på sambandet mellan kost och cancer. Resultaten visa att vissa livsmedel, bland annat de som innehåller raffinerat socker, ökar risken att drabbas av denna sjukdom.

Ett av de livsmedel som är starkast relaterat till utveckling av cancer är raffinerat socker. Detta är ett livsmedel som finns i de flesta hem världen över, och som vi är glada i på grund av dess smak.

Raffinerat socker – ett cancerframkallande livsmedel

Enligt forskare vid University of California i San Francisco är raffinerat socker en stor hälsorisk. Den är så pass stor att det bör betraktas som ett gift på samma sätt som exempelvis alkohol och tobak.

Flera studier har visat att regelbunden konsumtion av socker orsakar mer än 35 miljoner dödsfall runt om i världen årligen. Förutom att vara starkt kopplat till diabetes är socker också relaterat till utvecklingen av kroniska sjukdomar, som cancer.

Det finns samband mellan kost och cancer

Bland de skadliga effekterna av sockerkonsumtionen finner vi exempelvis diabetes, metabolt syndrom, hyper- och hypoglykemi, gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) och hjärtsjukdom.

När det gäller dess koppling till cancerutveckling är socker fortfarande föremål för många forskningsprojekt och studier. Dessa har under lång tid visat att det finns ett starkt samband mellan utvecklingen av cancer och sockerkonsumtion.

Den konventionella medicinska vetenskapen har alltid stött teorin att sambandet mellan konsumtion av vissa livsmedel och utveckling av cancer är “svag” eftersom de ännu inte har hittat några tydliga medicinska mönster som stödjer ett sådant samband.

Men medan debatten kring denna fråga fortgår har ett stort antal forskare, läkare och många experter inom alternativmedicin funnit att ett effektivt, säkert och ekonomiskt sätt att behandla cancer är att skära ner på konsumtionen av vissa livsmedel som göder tumörer och cancerceller, som glukos. Denna terapeutiska strategi syftar till att “svälta ut” tumörerna genom att modifiera patientens kost, vilket är nyckeln till att vinna kriget mot cancern.

Positiva resultat av minskad sockerkonsumtion

Bland de första som visade att cancer livnär sig på socker var en forskargrupp vid Huntsman Cancer Institute i Utah. I en studie publicerad i tidskriften Proceedings av National Academy of Science klargjordes att det medicinska samfundet ända sedan 1923 har känt till att tumörceller behöver mycket mer glukos än normala celler. Studien förklarar hur denna process sker och hur en patient kan minska sin sockerkonsumtion som ett sätt att kontrollera tillväxten av tumören.

Raffinerat socker göder cancerceller

En annan studie av dr Thomas Graeber och hans forskarlag, publicerad i tidskriften Molecular Systems Biology 2012, visade att cancerceller dör när de berövas på glukos.

Konsumtion av raffinerat socker är allmänt kopplat till cancer. Förutom att raffinerat socker är en av orsakerna till att cancer bildas, göder det också cancerceller efter att sjukdomen utvecklats. Dessa rön borde definitivt vägas in i alla former av cancerbehandlingar eftersom de skulle kunna bidra till bättre resultat. När cancerceller uppstår i kroppen är de beroende av en jämn tillförsel av glukos för att kunna fortsätta växa.

Ta steg för att förebygga cancer

Alla kan vi göra något för att förebygga cancer. Ett naturligt steg är att eliminera uppenbara syndare som raffinerat socker. Även om det står klart att kost inte är den enda faktorn som leder till denna sjukdom, spelar den definitivt en mycket viktig roll, även om vissa kanske inte tror det.

Vi bör alla vara medvetna om den skada vi kan åsamka våra kroppar genom att konsumera för många cancerframkallande livsmedel. Raffinerat socker är ett bland dessa. Vi bör försöka minska vår konsumtion av dem, eller eliminera dem helt och hållet från kosten. Tänk på att detta raffinerade socker förekommer i många av de livsmedel vi konsumerar dagligen. Inte bara godis och kakor, utan även i till exempel flingor, bröd och såser.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.