Finns det fördelar med genetiskt modifierad mat?

Vad är genetiskt modifierad mat (GMO) egentligen? Hur produceras den? Vilka effekter har den på människor och på miljön? Det finns många frågor om detta ämne, så vi ska försöka svara på några av de vanligaste frågorna här idag.
Finns det fördelar med genetiskt modifierad mat?

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Genetiskt modifierad mat (GMO) är vanligare än någonsin tidigare. Ändå ser människor det ofta som en produkt av ett dystopiskt samhälle. Det finns alltså en tendens att känna sig tveksam eller till och med rädd för den. När allt kommer omkring kan det inte vara bra att ändra något som är etablerat i vår genetiska kod, eller hur? I den här artikeln tittar vi närmare på vilka fördelar det finns med genetiskt modifierad mat.

Intervjuer bland befolkningen visade att det finns en hög grad av misstro mot dessa typer av mat. Det visade sig att 33,4% av de intervjuade anser att genetiskt modifierad mat medför större skada än fördelar, medan andelen som accepterade dessa livsmedel bara var 22,8%.

Det finns fortfarande blandade känslor om detta ämne, men först, låt oss klargöra vad GMO egentligen är.

Vad är genetiskt modifierad mat?

Genmodifierad mat är livsmedel som kommer från en organism som blivit modifierad genom genteknik. I dessa livsmedel har gener från en annan levande organism införlivats för att producera en önskad egenskap. Alltså har inte tidigare kommersiella livsmedel denna egenskap.

Det är också viktigt att skilja mellan genetisk och transgen selektion. Många typer av livsmedel är produkter där man avsiktligt korsat växter med bästa möjliga genetik. (De med de största fröna, de finaste frukterna, de bästa färgerna etc.). Dessa är dock inte genetiskt modifierade.

För att uppfylla detta villkor måste deras genom ha ändrats artificiellt på något sätt.

Det här kan låta komplicerat. Det är faktiskt! Därför begränsar vi förklaringen av hur företag producerar transgena livsmedel till dess mest grundläggande begrepp:

  • För det första har bakterien Agrobacterium tumefaciens förmågan att överföra genetisk information till växter. Den kommer in genom ytliga skador som dessa kan ha. De tar sig in i de intercellulära utrymmena och överför genetisk information i form av en plasmid. Denna integreras i vissa delar av växtens genom.
  • På så sätt fungerar denna bakterie som en vektor för överföring av DNA. Plasmiden som den överför har modifierats i förväg genom att det införts genetisk information i den (andra bakterier med  de önskade egenskaperna).
  • Därmed bildar den ett nytt transgent livsmedel med en ny egenskap.

Denna förklaring är ett enkelt sätt att förstå en av de mest utbredda metoderna för produktion av transgena växter.

mikroskåp och växter
GMO-livsmedel kommer från genetiskt modifierade organismer.

Du kanske också är intresserad av att läsa: Symptom för sköldkörtelcancer och hur man behandlar det

Fördelar med genetiskt modifierade organismer

Flera studier, som en publicerad i Journal of the Royal Society of Medicine, tar upp flera fördelar med genetiskt modifierad mat.

Först och främst måste man ta hänsyn till att det finns mer än 840 miljoner människor som lever på tröskeln till fattigdom på planeten. Dessutom uppnår de sällan ett dagligt kaloriintag på 2000 kilokalorier. På grund av detta krävs ett mänskligt ingripande för att skaffa större resurser.

  • GMO kan ge en större näringsvariation. Ett tydligt exempel på detta är det gyllene riset som är genetiskt modifierat för att underlätta syntesen av vitamin A, särskilt i utvecklingsländer där det kan vara näst intill omöjligt att äta en balanserad kost. I själva verket representerar 72 gram av detta ris 50% av den rekommenderade dagliga dosen vitamin A för ett 3-årigt barn.
  • Genteknik underlättar matproduktionen. Det finns skadedjurs- och sjukdomsresistenta transgena grödor, så färre grödor förstörs och mindre besprutningsmedel krävs. Detta representerar en större ekonomisk fördel för jordbrukare och en större och säkrare tillgång på livsmedel.
  • Det hjälper till att skapa grödor med större motståndskraft mot klimatförändringar. Denna punkt är fortfarande i laboratoriefasen, men tanken är att förbereda grödor genetiskt för att motverka de effekter som kommer att uppstå till följd av klimatförändringar under de kommande åren.
fördelar med genetiskt modifierad mat
Vissa transgena livsmedel ger ett större näringsbidrag. Därför utgör de ett alternativ för utvecklingsländer som inte har tillgång till balanserade kost.

Du kanske också är intresserad av att läsa den här artikeln: Så gör du för att följa pegandieten

Är genetiskt modifierad mat farlig?

När det gäller allmänhetens hälsa finns det inget vetenskapligt bevis för någon påtaglig fara med transgena livsmedel enligt Världshälsoorganisationen (WHO).

Det finns idag inte heller några bevis för att GMO orsakar cancer. Dessa typer av livsmedel genomgår också omfattande tester, särskilt för att förhindra toxicitet och allergiframkallande effekter i den allmänna befolkningen. Hittills har inget licencierat GMO-livsmedel lett till negativa biverkningar.

Naturligtvis finns det också en baksida. Det finns alltid en risk att modifierade grödor kommer att korspollinera sig med andra, mindre önskade växter, som ogräs, och detta kan skapa obalanser i det naturliga ekosystemet. De växter som är resistenta och motståndskraftiga mot skadedjur kan också visa sig ha en negativ påverkan på andra arter.

Inte allt fungerar på topp i GMO-världen. Detta eftersom att dessa grödor kan orsaka skadliga effekter på naturliga ekosystem och de arter som lever i dem. Dessutom finns det en risk för monopol på livsmedelsresurser, där endast de som har tillgång till dessa tekniker har möjlighet att finnas kvar på den framtida marknaden.

Som du har sett i den här artikeln finns det fördelar med genetiskt modifierad mat, men de har samtidigt fått ett dåligt rykte. De är föremål för en intensiv granskning. De har dock både goda och dåliga egenskaper. Frågan är: Kommer vi att kunna leva utan dem inom en snar framtid på en överbefolkad planet hotad av klimatförändringar?

Frågan är fortfarande öppen för debatt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Genetically modified plants and human health, Journal of the royal society of medicine. Recogido a 23 de mayo en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2408621/
  • Bawa AS, Anilakumar KR. Genetically modified foods: safety, risks and public concerns-a review. J Food Sci Technol. 2013;50(6):1035‐1046. doi:10.1007/s13197-012-0899-1
  • Maghari BM, Ardekani AM. Genetically modified foods and social concerns. Avicenna J Med Biotechnol. 2011;3(3):109‐117.
  • Kamle M, Kumar P, Patra JK, Bajpai VK. Current perspectives on genetically modified crops and detection methods. 3 Biotech. 2017;7(3):219. doi:10.1007/s13205-017-0809-3

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.