Klimatförändringar kan minska antalet födda pojkar

Enligt en studie som genomförts i Japan kan de globala temperaturförändringarna öka antalet missfall för pojkfoster jämfört med flickfoster.
Klimatförändringar kan minska antalet födda pojkar

Senaste uppdateringen: 30 mars, 2019

Studier och forskning som utförts av forskare vid Institute of Health M&K Ako i Japan har fastställt att det manliga könet kan påverkas av globala klimatförändringar.

Studier har visat att graviditeter på platser där ovanliga temperaturvariationer har observerats leder till ett ökat antal missfall för pojkfoster jämfört med flickfoster. Ett tydligt exempel på detta gavs av Dr. Misao Fukuda, som ledde studien. Han berättade att den årliga medeltemperaturen i Japan har förändrats radikalt sedan 1970, och sedan dess har färre män än kvinnor fötts i landet.

Studien fokuserade på två extrema väderfenomen som lades till grund för en detaljerad analys av födelsetalen. Den första var den extrema sommaren 2010 och den andra den onormala vintern 2011. Dessa två extrema klimatförändringar som registrerades av Japans meteorologiska institut vägdes mot data från antalet officiellt registrerade missfall i databasen över födelsestatistik i Japan.

Graviditet

Resultaten, som baserades på dessa två faktorer, visade att under den extrema sommaren 2010 skedde en avsevärd ökning av antalet missfall i detta land, och nio månader senare minskade antalet födda män jämfört med antalet födda kvinnor. Resultaten var desamma också när man vägde in en ökad onormal fosterdöd under vintern 2011, vilket också minskade antalet födda män.

För att bekräfta att klimatförändringar kan påverka hur många pojkar som föds baserade man forskningen på data från dessa observationer i Japan. Även om dessa resultat är specifika för just Japan är de inte de första i sitt slag.

I själva verket har liknande studier tidigare gjorts i Finland och Nya Zeeland, även om forskningen i dessa fall inte kunde fastställa att väderförhållandena var relaterade till könen på barnen som föddes. Misao Fukuda ansåg att resultaten i dessa länder kunde förklaras av att de gravida kvinnorna inte utsattes för sådana extrema temperaturförändringar som i Japan.

Bebis

Globalt blir förändringarna i klimatet allt tydligare och dess inverkan påverkar planeten och de levande varelser som bor här. För närvarande är det svårt att säga om antalet födda pojkar drastiskt kommer att minska under de kommande årtiondena eftersom den globala klimatförändringen påverkar olika delar av världen i olika hög grad och vissa områden drabbas mycket mer än andra.

Det är möjligt att denna forskning kommer att fortsätta, särskilt i länder där klimatförändringarna redan haft en stor påverkan. Enligt uttalandet från Fukuda samt hans forskningsresultat är det mest sannolikt att samma resultat kommer erhållas igen; det vill säga att antalet födda pojkar kommer att minska på platser med extrema klimatförändringar medan platser som inte berörts av dessa under de senaste åren inte kommer uppvisa några märkbara förändringar i födelsestatistiken.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • International Business Times — Climate Change Skews Sex Ratio by Affecting Male Foetuses More, Says Study
  • Fertility & Sterility — Climate change is associated with male:female ratios of fetal deaths and newborn infants in Japan

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.