Symptom för sköldkörtelcancer och hur man behandlar det

Sköldkörtelcancer är en typ av cancer som påverkar sköldkörteln. Det upptäcks vanligtvis först när en smärtfri, märkbar klump uppträder på framsidan av halsen.
Symptom för sköldkörtelcancer och hur man behandlar det

Senaste uppdateringen: 15 december, 2020

Cancer är en onormal och accelererad tillväxt av celler i ett organ. Sköldkörteln är också mottaglig för dessa tillväxter. Denna körtel ansvarar för att utsöndra hormoner som bidrar till viktiga processer såsom ämnesomsättning, hjärtrytm, kroppstemperatur och blodtryck. Läs vidare för att lära dig allt om symptom och behandling av sköldkörtelcancer.

Enligt statistik från Global Cancer Observatory utgjorde denna typ av cancer år 2018 3,2% av nya diagnostiserade cancerfall. Dessutom uppskattar experter att det orsakade mer än 41 000 dödsfall världen över samma år.

Det mest uppenbara symptom på sköldkörtelcancer är så kallade knölar som visas ovanför körteln på halsen. Detta maligna tillstånd uppträder mestadels hos patienter över 60 år och under 30 år. Faktum är att enligt uppskattningar från American Cancer Society kommer de att diagnostisera 52 890 fall år 2020 i USA.

Vilka symptom finns för denna typ av cancer? Vilka behandlingar finns tillgängliga? Svaren på dessa frågor är viktiga för alla. Liksom med alla andra typer av sjukdomar kan man förbättra prognosen med tidig och korrekt diagnos och behandling. I den här artikeln svarar vi på dina frågor.

Symptom för sköldkörtelcancer

Sköldkörtelcancer uppträder vanligtvis som en smärtfri och påtaglig massa på framsidan av halsen. Denna massa, som motsvarar en sköldkörtelknöl, bör differentieras från en godartad sköldkörtelknöl. Godartade sköldkörtelknölar förekommer hos cirka 7% av befolkningen.

Smärta kan vara kopplat till andra godartade sköldkörtelsjukdomar såsom akut viral tyreoidit. Några symptom som du kan märka av är:

  • Ihållande heshet
  • Problem med att svälja mat
  • Svårt att andas
  • Konstant hosta

Det är trycket som massan utövar på luftvägar och matstrupen i halsen som orsakar dessa symptom. Men i de tidiga stadierna kanske du inte märker av dem. I vilket fall som helst är det viktigt att konsultera en läkare så snart du upptäcker något onormalt.

Ett tecken på sköldkörtelcancer är en påtaglig massa på framsidan av hasen.
Ett tecken på sköldkörtelcancer är en påtaglig massa på framsidan av hasen. Om du märker av detta är det viktigt att uppsöka en läkare.

Diagnos och behandling av sköldkörtelcancer

Det sista steget i diagnosen är att skilja maligna massor från godartade och därför bestämma vilka patienter som har cancer. De huvudsakliga diagnostiska metoderna är sjukdomshistoria, fysisk undersökning, laboratorietester och fin finnålsbiopsi (FNAB). Efter att ha ställt en serie frågor gör läkaren en undersökning genom att känna runt halsen och på sköldkörteln. Därefter kan de genomföra laboratorietester, och om de känner något onormalt kan de kräva ett ultraljud för att bättre försöka förstå och analysera läget.

Efter att ha bekräftat massans natur i halsen kan de föreslå FNAB. FNAB är den definitiva diagnostiska metoden för sköldkörtelcancer. I detta test extraherar de celler från det misstänkta området och analyserar dem i ett laboratorium. Behandlingen för sköldkörtelcancer är att kirurgiskt ta bort massan.

Innan kirurgi utförs på en patient för att behandla sköldkörtelcancer kommer läkaren att genomföra laryngoskopi. Genom denna procedur avgör läkaren om stämbanden rör sig normalt. Under proceduren observerar läkaren halsen för att undersöka struphuvudet med speciella speglar eller ett speciellt rör med ljus och lins i änden. De utför laryngoskopi på grund av risken för skada på stämbanden under operationen. Efter operationen och utvärderingen kan en läkare föreslå andra kompletterande behandlingar såsom strålbehandling.

Symptom för sköldkörtelcancer
När läkaren har upptäckt sköldkörtelcancer utför de en operation för att ta bort massan.

Vad bör du tänka på?

Sköldkörtelcancer är en typ av cancer som påverkar sköldkörteln. Denna typ av cancer har en hög överlevnadsgrad och utgör cirka 3,2% av alla cancerfall i världen. Det diagnostiseras vanligtvis genom att man identifierar en smärtfri massa i den främre delen av halsen. För att behandla den måste man ta bort denna massa kirurgiskt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.