Knutor på sköldkörteln - symptom och orsaker

Att hitta knutor på sköldkörteln kan ge upphov till oro och rädsla. Även om dessa knutor är godartade i de flesta fall behöver man ta prover på dem för att bekräfta detta. I den här artikeln förklarar vi vad som orsakar dem och hur man diagnostiserar dem.
Knutor på sköldkörteln - symptom och orsaker

Senaste uppdateringen: 28 juni, 2020

Knutor på sköldkörteln är celltillväxt i sköldkörteln i form av klumpar eller svullnader. Vissa av dem kan man upptäcka genom att känna dem genom huden, fast många knutor är så små att de inte går att upptäcka med känseln.

Knutor på sköldkörteln kan vara solida eller cystiska. Cystiska knutor är vätskefyllda och täckta av kapslar som innesluter dem. Fasta knutor är emellertid helt solida.

De kan vara belägna i olika delar av sköldkörteln, som består av två lober förbundna med ett tunt band av vävnad. Denna körtel är belägen i halsen och under normala förhållanden kan du inte känna den när du undersöker din hals och nacke med fingrarna.

Eftersom en av sköldkörtelns funktionerna är att producera T3- och T4-hormoner, kan en knuta i denna körtel vara funktionell. Detta betyder att den kan utsöndra hormoner precis som normal sköldkörtelvävnad gör. I dessa fall förekommer symptom kopplade till överproduktion av hormoner.

De flesta knutor i sköldkörteln är godartade och många läkare upptäcker dem av misstag vid en medicinsk konsultation angående något annat problem. Men på grund av det faktum att en liten andel av dessa knölar kan orsaka sköldkörtelcancer, måste patienten genomgå kompletterande tester så att man kan ställa en korrekt diagnos.

Orsaker till knutor i sköldkörteln

Orsakerna bakom knutor i sköldkörteln kan variera, från en förändring i din kost till spridning av maligna celler. Här är några av de viktigaste:

Brist på jod i kosten kan ge upphov till knutor i sköldkörteln

När du inte får tillräckligt med jod från maten du äter, kan det bildas en knuta i sköldkörteln. Denna klassiska och historiska orsak till sköldkörtelsjukdomar har lett till att flera länder har lagstiftat att livsmedelsindustrin måste berika många livsmedel med jod, mest känt är bordsalt.

Dessa lagar drevs igenom i tider då det fanns en hög förekomst av struma, en svullnad i halsen på grund av brist på jod, i flera delar av världen.

Sköldkörtelinflammation

Sköldkörteln kan bli drabbad av en inflammation. Om denna inflammation är kronisk och beständig kan den orsaka knutor. En av de vanligaste varianterna är Hashimotos sjukdom, vars symptom är hypotyreos.

Sköldkörteln kan vara utsatt för autoimmuna processer, där kroppen attackerar sin egen körtel med antikroppar.

Proliferation av normala sköldkörtelceller

Under vissa omständigheter växer normala sköldkörtelceller oproportionerligt mycket och bildar en knuta. Detta är känt som sköldkörteltumörer och de är vanligtvis godartade.

Problemet är att tumören kan vara funktionell. Med andra ord kan den ha förmågan att producera hormoner och släppa ut dem i blodet. Detta kan få personen att drabbas av hypertyreos.

Cystiska knutor

Knutor i sköldkörteln kan vara cystiska. Med andra ord kan de vara vätskefyllda håligheter. De är godartade och brukar inte vara funktionella. Således kan de inte producera hormoner.

kvinna får ultraljudsundersökning av halsen efter knutor på sköldkörteln
Sköldkörtelknutor kan förekomma på grund av jodbrist, sköldkörtelkapslar, vätskeansamlingar eller onormal celltillväxt. Även om de ofta är godartade är det bäst att få en korrekt diagnos och genomföra alla nödvändiga tester.

Proliferation av maligna celler

Den farligaste formen av knutor i sköldkörteln är sköldkörtelcancer. Lyckligtvis står dessa för en mycket liten andel av alla fall. Med tidig upptäckt kan behandling och kirurgi förhindra att den sprider sig.

Symptom på knutor i sköldkörteln

Knutor i sköldkörteln ger vanligtvis inte upphov till några symptom eftersom de tenderar att vara små och icke-funktionella. I många fall upptäcker man dessa knutor genom ett ultraljud av sköldkörteln som patienten har blivit ordinerad av en annan anledning eller genom en datortomografi av nackregionen.

När man kan känna knutan  från utsidan genom att undersöka halsen och nacken med händerna, har patienten en ordentligt stor formation. Dessa situationer kan man upptäcka när en läkare utför en fysisk undersökning eller så kan patienten själv känna av knölar i halsen.

Om patienten, förutom förekomsten av själva knutan, har andra symptom, som viktminskning, perioder med rikliga svettningar, förändringar i hjärtfrekvens eller svårigheter att svälja, kan knutan vara malign. Även om den slutliga diagnosen fortfarande kan vara godartad, tvingar förekomsten av dessa symptom att man tar till komplementära metoder för att behandla knutorna.

Om det å andra sidan gäller funktionella knutor i sköldkörteln, som kan producera hormoner och frisätta dem i blodomloppet, uppvisar patienten symptom på hypertyreos. Patienten kan då också ha takykardi, känna sig svagare, se förändringar i naglar och hår, ha diarré, känna sig irritabel och ha svårigheter att gå upp i vikt trots ökat matintag.

kvinna undersöker sin hals efter knutor på sköldkörteln
I vissa fall, när knutorna når en viss storlek, kan läkaren eller patienten upptäcka dem med en fysisk undersökning.

Fortsätt att läsa i den här artikeln: Skillnaden mellan hypotyreos och hypertyreos

Diagnos av knutor i sköldkörteln

När en knuta i sköldkörteln palperas eller upptäcks i ett test av en annan orsak, kommer läkaren att begära en serie diagnostiska test. Dessa prover kan bland annat vara följande:

  • Undersökning av halter av sköldkörtelhormoner i blodet, genom blodprover som mäter T4- och TSH-nivåer.
  • Ultraljud av sköldkörteln. Om det inte har gjorts tidigare är detta test det första steget för att ta itu med knutor i sköldkörteln. Först och främst gör det det möjligt för läkaren att skilja mellan solida och cystiska knölar, och dessutom kan man mäta deras storlek.
  • Nålbiopsi. Om läkaren misstänker att knölen är malign kommer de att ordinera en biopsi av den. Det går ut på att man för in en mycket tunn nål i körteln för att extrahera celler från dess vävnad med syfte att analysera dem i ett mikroskop. För närvarande kräver denna procedur inte någon sjukhusvistelse. Vanligtvis utför en läkare denna provtagning under lokalbedövning.

I korthet…

Knutor i sköldkörteln kan förekomma som en följd av flera sjukdomar som kan drabba denna körtel. Även om de vanligtvis är godartade, krävs en korrekt diagnos för att utesluta ett allvarligare problem. Därför är det mycket viktigt att du konsulterar din läkare om du har lagt märke till några av de symptom som vi har beskrivit här.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Román-González, Alejandro, et al. “Nódulo tiroideo, enfoque y manejo. Revisión de la literatura.” Iatreia 26.2 (2013): 197-206.
  • Ambriz, Pedro Torres, et al. “Diagnóstico y tratamiento del nódulo tiroideo.” Revista de Endocrinología y Nutrición 8.3 (2000): 87-93.
  • Uliaque, Carolina Franco, et al. “Utilidad de la ecografía en la evaluación de los nódulos tiroideos.” Radiología 58.5 (2016): 380-388.
  • Pereira Despaigne, Olga Lidia, et al. “Diagnóstico de las afecciones nodulares del tiroides.” Medisan 19.6 (2015): 788-796.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.