Möjliga symtom på sköldkörtelcancer hos kvinnor

Din sköldkörtel är en fjärilsformad körtel som, även om den inte är särskilt stor, kan ha en stor inverkan på hela kroppen. Både män och kvinnor kan drabbas av sköldkörtelcancer, men det är vanligare hos kvinnor.
Möjliga symtom på sköldkörtelcancer hos kvinnor

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

En stor andel av befolkningen lider av sköldkörtelproblem, och de flesta av dem är kvinnor. Denna viktiga körtel kan göra att din ämnesomsättning kommer ur balans, vilket kan leda till olika sjukdomar, såsom sköldkörtelcancer.

Att känna till alla symtom kan hjälpa dig att upptäcka cancern innan det är för sent.

Vad du bör veta om din sköldkörtel

Den reglerar många av kroppens funktioner. Den är ansvarig för att producera hormoner som tyroxin och trijodtyronin, som är involverade i nästan allt som händer i din kropp. Förändringar i sköldkörteln leder direkt till förändringar i kroppen.

Om sköldkörteln är överaktiv lider du av hypertyreos. Enligt forskning från Peter Giesecke på Danderyds Sjukhus kan hypertyreos dessutom leda till högre risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Några vanliga symtom på detta problem är:

 • Rastlöshet
 • Överhettning
 • Överdriven aptit
 • Viktminskning

Om sköldkörteln istället är underaktiv lider du av hypotyreos. Några av tecknen här är:

 • Depression
 • Trötthet
 • Viktökning
 • Muskelvärk
 • Stort håravfall
 • Dåsighet
 • Minnesförlust
 • Förstoppning
 • Intolerans mot kyla
 • Dövhet
Kvinna med halsont

Hypotyreos drabbar oftast kvinnor över 40 års ålder. Behandlingen involverar att äta en kost rik på jod, särskilt fisk och skaldjur.

Vad är sköldkörtelcancer?

Sköldkörtelcancer är inte särskilt vanligt. Det inträffar när en tumör utvecklas i halsområdet. I de flesta fall resulterar rätt behandling i en godartad diagnos. Det är viktigt att diagnosen är mycket exakt.

Kvinnor löper större risk för sköldkörtelcancer när de går igenom klimakteriet samt under åren som följer.

Symtom som kan tyda på sköldkörtelcancer är:

 • En knöl på halsen (som påminner om struphuvudet)
 • Ofta förekommande smärta i öronen
 • Svullna lymfkörtlar i halsen
 • Ihållande halsont
 • Svårigheter att svälja (odynofagi)
 • Svårt att andas normalt
 • Astma
 • Heshet
 • Sluddrigt tal
 • Hosta som inte kan sättas i samband med något annat hälsotillstånd

Vilka är de främsta orsakerna till sköldkörtelcancer?

Undersökning av halsen
 • Exponering för strålning under barndomen (antalet tumörer ökar med mängden mottagen strålning)
 • Höga nivåer av TSH-hormon, särskilt hos personer med struma
 • Ärftlighet (om någon i din familj har drabbats av sköldkörtelcancer)
 • Hashimotos sjukdom
 • Att vara kvinna 40 år eller äldre, eller man 70 år eller äldre

Det finns fem typer av sjukdomen:

Papillär sköldkörtelcancer

Detta är den vanligaste typen (70% av alla fall). Tumören är klart definierad och kan ha förkalkningar närvarande.

Hos patienter med avancerade stadier av denna typ av sköldkörtelcancer kan den metastasera till livmodern. Tillväxten av knutor är långsam och smärtfri.

Follikulär sköldkörtelcancer

Detta är den näst vanligaste typen, som visas hos människor som lider av struma, särskilt över 50 år. Tumören kan växa till att bli lika stor som sköldkörteln själv, men är ofta svår att upptäcka.

Det kan spridas genom blodsystemet, och metastasera till lungorna och skelettet. Det sprids också via det lymfatiska systemet. Knutorna är smärtfria samt hårda vid beröring.

Anaplastisk sköldkörtelcancer

Cancerceller

Denna variant utgör endast 10% av alla fall av sköldkörtelcancer. Det är en mycket elakartad typ som visas hos patienter över 65 års ålder, som oftast har haft tidigare problem med struma eller papillär och follikulär sköldkörtelcancer.

Denna tumör visar sig som en massa som invaderar hela körteln. Den kan metastasera via det lymfatiska systemet. Den är smärtsam och växer mycket snabbt, och är hård vid beröring.

Medullär sköldkörtelcancer

Denna variant har ett ursprung som skiljer sig från resten. Den är lätt att upptäcka under en normal histologisk undersökning. Den kan utvecklas i alla åldrar och drabbar oftast kvinnor, och risken ökar efter 50 års ålder.

Den kan metastasera tidigt via cirkulationssystemen. I vissa fall är förekomsten ärftlig.

Sköldkörtellymfom

Denna cancer börjar i celler som kallas lymfocyter, som utgör en del av kroppens immunförsvar. Dess tillväxt är mycket långsam och den uppkommer oftare hos äldre kvinnor som har haft andra sköldkörtelrelaterade sjukdomar, såsom Hashimotos sjukdom.

Tester för att upptäcka sköldkörtelcancer

Om du upplever något av symtomen vi beskrivit ovan är det en bra idé att boka tid hos en endokrinolog, som kan köra några diagnostiska tester och undersöka dig för att avgöra om du har sköldkörtelcancer. De vanligaste screeningmetoderna är:

Ultraljudsundersökning

Ultraljud av halsen

Under en ultraljudsundersökning undersöker din läkare hela halsområdet (som inkluderar sköldkörteln) för att se om där finns några knölar eller klumpar. Om de upptäcks kan läkaren avgöra om de är fast i form eller fyllda med vätska. Cystor i sköldkörtelområdet är inte nödvändigtvis cancerogena – oftast är de godartade.

Biopsi

En nålbiopsi utförs genom att ta ett litet vävnadsprov från knölen eller cystan, som sedan undersöks i ett patologilaboratorium. Din läkare använder ultraljud för att styra nålen, och du får då lokalbedövning.

Detta test utförs endast om en knuta har upptäckts.

Datortomografi (CT)

Detta test undersöker inte bara halsområdet utan också bröstregionen för att söka efter tecken på cancer i andra delar av kroppen, speciellt i lungorna.

Målet är att bestämma om cancern har spridit sig till andra mjuka vävnader.

Sambandet mellan sköldkörtelcancer, kvinnor och fortplantning

Undersökning av kvinna

Studier visar att kvinnor som har fött barn under de senaste fem åren är mer benägna att drabbas av papillär sköldkörtelcancer. Det beror på att denna körtel producerar mer hormoner när du är gravid, vilket kan få bestående konsekvenser långt in i framtiden.

Risken ökar ännu mer om du har flera graviditeter inom en kort tidsrymd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.