Tips för en dag fylld med motivation och glädje

Lycka är något personligt, ett subjektivt koncept som är beroende på individen och hennes omgivning. Till slut är dock lycka ett val.
Tips för en dag fylld med motivation och glädje

Senaste uppdateringen: 26 februari, 2019

När man var ung verkade allting mycket enklare, roligare och fyllt av glädje. När man växer upp är det dock lätt att livets väg leder till att man glömmer sina drömmar.

Med tiden programmerar vi oss själva till att falla in i en ond spiral av bekvämlighet.

På detta sätt blir vi slavar under våra rutiner. Vi tappar visionen som vi hade om oss själva och vårt mål om att leva ett meningsfullt liv fyllt med glädje och tillfredsställelse.

Vi har dock alla i oss den kraft som behövs för att bestämma över vårt eget välbefinnande och den rutt vi tar i livet.

“Vårt sinnestillstånd bestämmer livets väg. Du bestämmer i vilket sinnestillstånd du är i; du är chefen av din egen lycka.”

Alfredo Culebro

Glädje, lycka och motivation

Motivation

Matthieu Ricard, världens lyckligaste man, definierar lycka såhär: “Lycka är en djup känsla av lugn och fullständighet.”

Ricard påstår att alla kan finna sann lycka. Detta finner man genom visdom, altruism, medkänsla och genom att bli av med mentala gifter. Dessa är bland annat hat, girighet och ignorans.

På liknande sätt har Dalai lama påstått i sin bok The Book of Happiness att människor själva orsakar omständigheterna som minskar glädje och lycka. Detta är på grund av negativa mentala mönster, emotionella reaktioner eller oförmågan att uppskatta och använda sina interna källor.

Å andra sidan är människor precis lika kapabla att skapa lycka som de är att skapa lidande.

Enligt Dalai lama finner man nyckeln till lycka inom sig själv. Det inkluderar också våra attityder och reaktioner i vårt dagliga liv.

En fundamental faktor i att nå lycka är även motivation.

Som vi nämnde ovan påstår Ricard att människor har kapacitet att få sig själva att känna lycka, glädje och tillfredsställelse när de vill ha det.

Om våra mål är altruistiska och ärliga är det mycket mer sannolikt att vi får njuta av varje dag med passion. Detta kan dessutom smitta av sig på andra människor.

Vad borde man göra för att bli lyckligare?

Michael Fordyce var en av pionjärerna inom positiv psykologi; metoderna och aktiviteterna som har syftet att kultivera positiva känslor, handlingar och tänkande.

Han var den som skapade programmet som kallas “14 grundläggande principer för lycka”.

Detta program har som syfte att folk ska ska kunna följa de grundläggande principerna som är karaktäriserande för lyckliga människor och därmed finna lycka själva.

De 14 principerna är följande:

 • Att vara aktiv och hålla sig sysselsatt.
 • Socialisera mera.
 • Vara produktiv i ett meningsfullt jobb.
 • Vara organiserad och planera sin tid.
 • Undvika oro.
 • Sänka sina förväntningar och sitt strävande.
 • Utveckla optimistiska och positiva tankemönster.
 • Leva i nuet.
 • Jobba på en hälsosam personlighet.
 • Utveckla en extrovert och social personlighet.
 • Vara sig själv.
 • Eliminera negativa känslor och problem.
 • Nära relationer är den viktigaste komponenten för lycka.
 • Värdesätta lycka.

Vid sidan om dessa principer finns det även andra viktiga aspekter som man bör ta i beaktande.

Ligger på gräsmatta

Man bör ta i beaktande att orsaken till apati kan ligga i till exempel någon sjukdom, sköldkörtelproblem, stress, kemiska eller psykologiska rubbningar, medicin eller till och med klimakteriet.

Att avsätta tid till fysisk aktivitet är också oumbärligt. Motionens påverkan på kroppen och psyket är oändlig. Därför är en av nycklarna till att nå ett liv av lycka och motivation att ta hand om kroppen.

Undvik avundsjuka

Avundsjuka tar plats då man lägger för mycket betoning på materialism. Som ett resultat är det omöjligt att finna mental ro. Effekten av avundsjuka kan fräta sönder vilken typ av relation som helst. Det kan innebära mental och fysisk förstörelse.

Därför är det viktigt att kultivera känslor som producerar lycka och mental ro. Exempel på dessa är kunskap och erfarenhet. På detta sätt får vi vårt fokus att ligga på våra sanna värderingar.

Njut av positiva känslor

Positiv

Alla känslor har en positiv funktion, de låter oss nämligen lära känna oss själva.

Positiva känslor som förlåtelse, hopp, generositet och tacksamhet hjälper oss dessutom att neutralisera de negativa känslorna. De ger oss inte bara välbehag, de förbättrar även vår personliga, intellektuella, fysiska, psykologiska och sociala kapacitet.

Acceptera smärtsamma erfarenheter

Negativa känslor är oundvikliga i livet eftersom vi går igenom förlust, misstag och misslyckanden.

Lycka handlar inte om frånvaro av lidande, utan om balansen mellan positiva och negativa känslor.

Att acceptera smärtsamma erfarenheter förstärker självkontroll och psykologisk flexibilitet. Detta hjälper oss att fortsätta växa trots tragedi.

Som slutsats kan man säga att glädje och motivation som ger oss lycka i livet kräver viljestyrka, mod och arbete. Men att leva med lycka innebär att man lever mer och bara därför är det värt att sträva efter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.