Förhållandet mellan takykardi och ångest

Takykardi och ångest är nära besläktade och de är båda tecken på att du inte hanterar dina känslor på ett fungerande sätt. Detta är en väckarklocka mer än ett allvarligt hälsoproblem i sig.
Förhållandet mellan takykardi och ångest

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Takykardi på grund av ångest är något man ser ganska ofta på läkarmottagningar och vårdcentraler. Detta beror på att vår moderna livsstil ofta är full av stress. En typ av stress som leder till alla möjliga typer av fysiska och psykiska problem. Läs om förhållandet mellan takykardi och ångest i den här artikeln.

I princip är takykardi på grund av ångest i sig själv inte ett allvarligt hälsoproblem och leder vanligtvis inte till några svåra konsekvenser. Men ångesten kan bli kronisk och är då en riskfaktor vid andra allvarligare tillstånd.

Denna typ av takykardi varar vanligtvis bara några minuter innan den försvinner. Trots detta kan en del som upplever det tro att det är en hjärtinfarkt eller något annat farligt tillstånd. Därför är det viktigt att lära sig att känna igen och hantera detta när det händer dig.

Ångest och hjärthälsa

Människor med ångest är mer benägna att utveckla långvarig hjärtsjukdom. För det första är ångest normalt när det inträffar som svar på en stimulans som innebär risk eller fara. Nästan alla har upplevt en episod som detta under sin livstid.

Det är dock en helt annan historia att vara ständigt orolig, särskilt när det inte finns någon rimlig orsak till det. Du har ett kroniskt ångestsyndrom om du upplever symptom i mer än sex månader. Uppskattningar tyder på att mellan 5 och 11% av befolkningen lider av detta problem.

Kronisk ångest sätter stress på hjärtat och kan försvaga det kardiovaskulära systemet på lång sikt. I svåra fall kan det leda till hjärtinfarkt eller stroke. Detta beror på att hormonerna och substanserna som frigörs i tillstånd av stress ökar blodtrycket eller ökar vasokonstriktionen.

Takykardi och ångest: kvinna ser grubblande ut
Ångest är nödvändig för vår överlevnad, men bara i begränsade doser, inte kontinuerligt.

Läs vidare i den här artikeln: Matsmältningsproblem orsakade av ångest

Takykardi

Takykardi, eller hjärtrusning, definieras som ökad hjärtfrekvens när hjärtat slår snabbare än normalt. En normal puls ligger mellan 60 och 100 slag per minut hos en frisk person som är i vila. Hjärtslagen hos en person med takykardi överstiger dock 100 slag per minut.

Det finns flera typer av takykardier. Man klassificerar dessa i två huvudgrupper, beroende på var i hjärtat de har sitt ursprung:

  • Atriell takykardi härstammar från förmaken (atrium dextrum och sinistrum) i hjärtat
  • Ventrikulär takykardi har sitt ursprung i de nedre kamrarna (ventriklarna, ventriculus dexter och sinister).

Ångesttakykardi är vanligt, men det är inte den enda orsaken till en ökad hjärtfrekvens. Det kan också bero på hjärtsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, sömnapné, sköldkörtelproblem, anemi eller vissa läkemedel. Därför bör du alltid kontakta din läkare om du upplever några symptom.

Takykardi och ångest

Hjärtat kan inte pumpa syresatt blod effektivt till resten av kroppen när hjärtfrekvensen är mycket hög. Andra symptom kan uppstå under dessa omständigheter, som hjärtklappning, andfåddhet, yrsel och vertigo, trötthet, svaghet, bröstsmärtor och förlust av medvetandet.

Ångest är å andra sidan ett tillstånd med nervositet, rastlöshet eller oro som huvudsymptom. Det är en känsla av överhängande fara eller en känsla av att något mycket dåligt är på väg att hända. Bland annat accelererar andningen och det kan förekomma skakningar, svettningar, trötthet och även svaghet.

Andra mindre uppenbara symptom är gastrointestinala problem och sömnsvårigheter. En person med kronisk ångest känner sig orolig och kan inte sätta stopp för hotande tankar. Ångest leder till fysiologiska förändringar och är en riskfaktor för olika patologier.

Takykardi och ångest: man andas i påse
Ångeststörningar har många symptom som kommer av att personen ständigt är på sin vakt.

Ta reda på mer i den här artikeln: Upptäck hur stress påverkar hjärtat

Hantera takykardi och ångest

Takykardi på grund av ångest är vanligt och försvinner inte förrän känslorna är under kontroll. På grund av detta måste du först förstå att denna ökning av hjärtfrekvensen är ett resultat av ångest.

Under dessa tillfällen är det ofta bäst att inta en vilsam position och sedan andas långsamt och djupt i några minuter. Försök också frammana några fina, rofyllda bilder, till exempel ett vackert landskap, en trevlig händelse eller en motiverande person.

Ditt hjärta kommer att återgå till sin normala rytm efter kort tid. Läkare kan rekommendera ett tillskott av magnesium i kosten samt att man minskar sin konsumtion av koffein, alkohol och tobak. Därtill är regelbunden träning bland de bästa metoderna för att minska ångest, liksom ett motståndskraftigt kardiovaskulärt system.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Olivi, R. H. (2013). Apnea del sueño: cuadro clínico y estudio diagnóstico. Revista médica clínica las Condes, 24(3), 359-373.
  • Pablos-Herrero, E., Fabra-Noguera, A. M., & Montserrat-Izquierdo, M. E. (2013). Palpitaciones en situación de estrés. SEMERGEN-Medicina de Familia, 39(1), 56-58.
  • de Matteis, M., & Villamor, I. B. (2015). Protocolo diagnóstico y terapéutico de la ansiedad aguda. Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, 11(84), 5036-5040.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.