6 typer av hjärtsjukdomar och de symptom de orsakar

Hjärtsjukdomar utgör mycket allvarliga livshotande tillstånd för dem som lider av dem. I den här artikeln går vi igenom sex vanliga typer av hjärtsjukdomar och deras huvudsymptom för att hjälpa dig snabbt kunna identifiera dem.
6 typer av hjärtsjukdomar och de symptom de orsakar

Senaste uppdateringen: 23 januari, 2021

Många tillstånd eller typer av hjärtsjukdomar påverkar hjärtat eller blodkärlen. De är mycket vanliga och är den främsta dödsorsaken i flera länder. I den här artikeln går vi igenom sex vanliga typer av hjärtsjukdomar och de symptom de orsakar.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) berodde 30% av de dödsfall som registrerades 2017 på hjärt- och kärlsjukdomar. Det är normalt att en sjukdom som påverkar hjärtats funktion är en orsak till oro. Därför berättar vi i den här artikeln om de vanligaste hjärtsjukdomarna och de viktigaste symptomen på dessa.

1. Högt blodtryck

En av de vanligaste typerna av hjärtsjukdom är högt blodtryck eller hypertoni. Under normala förhållanden utövar blodet ett specifikt tryck mot blodkärlens väggar, kallat blodtryck.

I flera situationer kan detta tryck vara så högt att det kan skada kroppens organ. Det kan bero på en ökad volym av cirkulerande blod eller en minskning av artärernas diameter.

Enligt uppgifter från European Society of Cardiology lider en person med systoliskt blodtryck över 140 mmHg eller diastoliskt blodtryck högre än 90 mmHg av högt blodtryck. Lyckligtvis är detta tillstånd lätt att diagnostisera och behandlingen är lättillgänglig och väl tolererad för de flesta.

Läs vidare för att lära dig mer: 5 naturliga kurer för att motverka högt blodtryck

Symptom

Detta tillstånd orsakar inte ett specifikt symptom. Därför kan många människor lida av det utan att ens veta om det. Vissa patienter kan känna av olika symptom när blodtrycket stiger. Dessa inkluderar huvudvärk, yrsel, andfåddhet och näsblod.

Men alla dessa symptom är ospecifika, varför läkare ofta missar att de beror på högt blodtryck.

typer av hjärtsjukdomar: man med ont i hjärtat
Bröstsmärta är ett symptom på flera hjärtsjukdomar.

2. Typer av hjärtsjukdomar: Kranskärlssjukdom (CHD)

Kranskärlssjukdom är ett tillstånd som påverkar artärerna som är ansvariga för att tillföra blod till hjärtat. Blodkärlens lumen minskar av olika skäl, vilket leder till en otillräcklig tillförsel av syre och blod till hjärtat.

Plack i artärerna är en av huvudorsakerna till trängre artärer. Detta är lipid- eller fettformationer som byggs upp på artärernas väggar, som kan minska blodflödet i, eller helt blockera, ett kärl.

En av de vanligaste komplikationerna av denna sjukdom är en hjärtinfarkt. Det inträffar när artären är helt blockerad, vilket innebär att blodtillförseln är otillräcklig. Som ett resultat får cellerna inte tillräckligt med syre och dör inom några minuter.

Symptom

De huvudsakliga symptomen på kranskärlssjukdom är bröstsmärtor. I de flesta fall ger sig dessa tillkänna efter intensiva fysiska aktiviteter. De är lokaliserade till mitten av bröstkorgen, är sammandragande och försvinner vanligtvis efter några minuters vila.

Förutom smärta i bröstet kan vissa patienter också drabbas av följande symptom:

 • Trötthet
 • Andnöd
 • Svaghet i hela kroppen
 • Huvudvärk
 • Yrsel

3. Typer av hjärtsjukdomar: Hjärtsvikt

En av de allvarligaste typerna av hjärtsjukdom är hjärtsvikt. Detta är ett kliniskt syndrom där hjärtat inte pumpar tillräckligt effektivt, vilket leder till att en låg eller otillräcklig blodvolym pumpas ut från hjärtat. Med andra ord är blodtillförseln otillräcklig till kroppens vitala organ.

När hjärtsvikt förekommer är det vanligt att muskulaturen i hjärtkamrarna är mycket svag. Därför drar hjärtat inte ihop sig korrekt. Många olika strukturella eller funktionella förändringar kan orsaka detta. I själva verket är det det sista stadiet av vissa hjärtsjukdomar.

Denna sjukdom kan drabba en enda av hjärtkamrarna eller hela hjärtat. När en person har kommit till denna punkt, finns det oftast tyvärr ingen väg tillbaka. Patienten kan dock förbättra sin situation genom att ta mediciner och göra livsstilsförändringar.

Symptom

Symptomen på hjärtsvikt varierar beroende på det drabbade området i hjärtat. När det påverkar hjärtats högra ventrikel, upplever patienten ofta andningsproblem. Följande är några av symptomen:

 • Andnöd
 • Oförmåga att andas när du ligger ner
 • Hostar upp rosa slem
 • Paroxysmal nattlig dyspné (PND)

Å andra sidan, om hjärtats vänstra kammare påverkas, upplever patienten systemiska symptom. Följande symptom utmärker sig:

 • Svullnad i underbenen
 • Trötthet
 • Förstoring av halsvenerna
 • Ascites

4. Medfödda hjärtsjukdomar

En av de vanligaste orsakerna till hjärtproblem hos barn är medfödd hjärtsjukdom. Det är strukturella fosterskador som har sitt ursprung under graviditeten när barnets hjärta bildas. De är alltså en hel uppsättning defekter, och inte bara en.

Tyvärr är det omöjligt att fastställa en specifik orsak till dessa patologier, eftersom det finns många situationer som kan påverka hjärtformationen. Tack vare vetenskapliga framsteg är det en större sannolikhet att barn som lider av detta överlever idag. I själva verket når nästan alla vuxen ålder.

Den här artikeln kan intressera dig: Kännetecken för medfödd hjärtsjukdom

Symptom

Symptomen på medfödd hjärtsjukdom uppträder vanligtvis under de första dagarna efter födseln. Några av dem är snabb andning, blå läppar, svårigheter att äta och tillväxtproblem.

Å andra sidan drabbas personer som är födda med medfödd missbildning och når vuxen ålder av arytmier, andfåddhet, blåaktig missfärgning av huden, trötthet och inflammation i underbenen.

5. Typer av hjärtsjukdomar: Reumatisk hjärtsjukdom

Olika systemiska sjukdomar kan också påverka hjärtat. Ett exempel på dessa är reumatisk feber. Detta är en typ av hjärtsjukdom som uppträder som ett resultat av en infektion av stafylokocker som attackerar bindväven och ger upphov till en autoimmun reaktion.

På så sätt påverkar det musklerna och hjärtklaffarna, vilket kan orsaka stor skada vid reumatisk hjärtsjukdom. Dessa skador är så allvarliga att de kan leda till svår hjärtsvikt och till och med dödsfall.

Symptom

Denna sjukdom är svår att diagnostisera. Därför baserar man diagnosen på patientens symptom och närvaron av specifika antikroppar i blodet. Nedan följer de viktigaste tecknen på reumatisk feber:

 • Feber som inte överstiger 38°C
 • Muskel- och ledvärk
 • Generell svaghet
 • Kräkningar
 • Artrit

6. Kardiomyopatier

typer av hjärtsjukdomar: operation
Vissa typer av hjärtsjukdomar, såsom medfödda hjärtsjukdomar, kräver ett kirurgiskt ingrepp.

Kardiomyopatier är hjärtsjukdomar som påverkar hjärtmuskeln. De ändrar formen och fördelningen av cellerna som utgör hjärtat, vilket leder till ett onormalt hjärta.

De tre vanligaste typerna av kardiomyopatier är utvidgande, hypertrofiska och begränsande. I den första blir ventriklarna förstorade. I den andra blir kammarväggen förtjockad. Slutligen är restriktiv kardiomyopati när hjärtats väggar (ventriklarna) är styva på grund av infiltration av bindväv.

Symptom

Även om de kan vara asymptomatiska till en början kommer volymen blod som blir utpumpat från hjärtat att vara reducerad i slutskedet. Således liknar symptomen som uppträder symptomen som förekommer vid andra hjärtrelaterade sjukdomar. Några av dessa symptom är:

 • Andfåddhet efter fysisk aktivitet
 • Svullnad i underbenen
 • Trötthet
 • Hjärtklappning
 • Yrsel och svimning

Hjärtsjukdomar förvärras över tiden

Som du kan se är de viktigaste symptomen på hjärt- och kärlsjukdomar andfåddhet, arytmier och svullnad i underbenen. Därför är det väldigt viktigt för dig att uppsöka en läkare när dessa symptom uppträder, särskilt om ingen annan sannolik orsak kan detekteras.

Å andra sidan, om du lider av en eller flera hjärtsjukdomar, bör du ha kontakt med din läkare regelbundet. Det är viktigt att komma ihåg att de flesta av dessa störningar är degenerativa och kroniska. Därför är det troligt att ditt tillstånd kommer att förvärras med tiden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • American Heart Association. What is Cardiovascular Disease? [Internet]. www.heart.org. 2017. Available from: https://www.heart.org/en/health-topics/consumer-healthcare/what-is-cardiovascular-disease.
 • Mesa, Isis Laura Vázquez, et al. “Caracterización de la epistaxis.” Revista Cubana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 3.2 (2019).
 • Valentín Rodríguez, Aymara. “Cardiopatías congénitas en edad pediátrica, aspectos clínicos y epidemiológicos.” Revista Médica Electrónica 40.4 (2018): 1083-1099.
 • Castro, Sofía Teresa Valdez, Antonella Fanny Montenegro Villavicencio, and Lucía Andrea Jiménez Rivera. “Cardiopatía reumática diagnóstico y tratamiento.” RECIAMUC 3.4 (2019): 41-55.
 • Ciapponi, Agustín, et al. “Carga de enfermedad de la insuficiencia cardiaca en América Latina: revisión sistemática y metanálisis.” Revista Española de Cardiología 69.11 (2016): 1051-1060.
 • Williams B, Mancia G, Spiering W, Rosei E, Azizi M, Burnier M et al. Guía ESC/ESH 2018 sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial. Revista Española de Cardiología. 2019;72(2):1-78.
 • Martínez-Paz, E., Gonzalo Barge-Caballero, and María Generosa Crespo-Leiro. “Protocolo diagnóstico de las miocardiopatías genéticas.” Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado 12.43 (2017): 2585-2588.
 • Chen M. Coronary heart disease [Internet]. MedlinePlus Medical Encyclopedia. 2020. Available from: https://medlineplus.gov/ency/article/007115.htm.
 • Sionis A, Sionis Green A, Manito Lorite N, Bueno H, Coca Payeras A, Díaz Molina B et al. Comentarios a la guía ESC 2016 sobre el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Revista Española de Cardiología. 2016;69(12):1119-1125.
 • Personal de Mayo Clinic. Enfermedad cardíaca congénita en adultos [Internet]. Mayo Clinic. 2018. Available from: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/adult-congenital-heart-disease/symptoms-causes/syc-20355456.
 • Cáceres G, Aceval S, Campos G, Ponce L, Echavarría M. Fiebre Reumática. Revista de Posgrado de la VIa Cátedra de Medicina. 2009;194:14-20.
 • Coll Muñoz, Yanier, Francisco Valladares Carvajal, and Claudio González Rodríguez. “Infarto agudo de miocardio. Actualización de la Guía de Práctica Clínica.” Revista Finlay 6.2 (2016): 170-190.
 • Suboc T. Introducción a la miocardiopatía – Trastornos del corazón y los vasos sanguíneos [Internet]. Manual MSD versión para público general. 2019. Available from: https://www.msdmanuals.com/es-ve/hogar/trastornos-del-coraz%C3%B3n-y-los-vasos-sangu%C3%ADneos/miocardiopat%C3%ADa/introducci%C3%B3n-a-la-miocardiopat%C3%ADa.
 • CURTO, SERGIO, Omar Prats, and MARIO ZELARAYAN. “Mortalidad por enfermedades cardiovasculares: Uruguay, 2009.” Revista Uruguaya de Cardiología 26.3 (2011): 189-196.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.