Kroniska sjukdomar: vad du borde veta

Kroniska sjukdomar är ett stort folkhälsoproblem över hela världen. Att vi har en stor åldrande befolkning är en av de främsta orsakerna till varför det är så utspritt. I dagens artikel förklarar vi den aktuella situationen och hur du kan förebygga dessa sjukdomar.
Kroniska sjukdomar: vad du borde veta

Senaste uppdateringen: 18 november, 2020

Kroniska sjukdomar är sjukdomar som kroppen lider av under en lång period. De innebär att man har symtom som förekommer i över sex månader.

I allmänhet utvecklas kroniska sjukdomar långsamt. Därför kan de försämra de olika kroppssystemen och organen. Det är också vanligt att en kronisk sjukdom kopplas till en annan. I själva verket är detta fallet med arteriell hypertoni, eftersom det ofta existerar tillsammans med diabetes. Hypotyreos är också ofta associerad med olika hormonella tillstånd.

Uppskattningar indikerar att kroniska sjukdomar leder till cirka 75% av dödsfallen över hela världen. Hjärtproblem, cancer, diabetes och andningsskador utgör mer än 60% av dessa dödsfall. Sammantaget dör en tredjedel av personer över sextio av kroniska tillstånd. Detta är dock inte uteslutande ett problem som drabbar äldre. I själva verket är det också många yngre som drabbas.

När det gäller diabetes är dess koppling till fetma mycket alarmerande. Diabetes blir allt vanligare eftersom det finns fler överviktiga människor runt om i världen. Uppskattningar indikerar att antalet diabetiker i de flesta länder kommer att fördubblas under de nästkommande 10 åren.

De vanligaste kroniska sjukdomarna

Det finns många vanliga kroniska sjukdomar och de orsakar flest dödsfall. Men de fyra mest relevanta sjukdomarna i denna grupp är:

 • Cancer i alla dess former. Denna sjukdom utgör en betydande del av allvarliga hälsoproblem som drabbar den allmänna befolkningen.
 • Akut hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke är exempel på kroniska hjärtsjukdomar som inte bara leder till döden, utan ofta lämnar de som överlever i ett svagare tillstånd. Funktionsnedsättningarna som härrör från dessa tillstånd påverkar hela familjer.
 • KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) inkluderar astma, kronisk bronkit, emfysem och atelektas. Rökning är den vanligaste riskfaktorn förknippad med dessa.
 • Slutligen är det svårt att ignorera diabetes, både juvenil – typ 1-diabetes; och åldersdiabetes – typ 2-diabetes. Det beror tyvärr på att antalet sjuka för närvarande ökar.

Problemet med fattigdom

Det finns en utbredd tro att kroniska sjukdomar är ett problem i världens industrialiserade länder, men detta är en myt. Statistiken visar nämligen att fattiga länder faktiskt är de som är mest drabbade av kronisk sjukdom. Till följd av dessa sjukdomar inträffar s ammantaget cirka 80% av dödsfallen i utvecklingsländer, och endast 20% i rikare länder.

Hälften av dessa dödsfall inträffar också hos personer under 70 år. Det är alltså många unga människor som drabbas. I utvecklingsländer är det ofta många som blir sjuka och går bort långt före sin tid.

En person håller fram sina smutsiga händer.
Kroniska sjukdomar är vanligare i fattiga länder än i rika.

Riskfaktorer för kroniska sjukdomar

Kroniska sjukdomar går hand i hand med många riskfaktorer. Riskerna beror ofta på de unika egenskaperna hos miljön, eller personen, som gör dem mer mottagliga för sjukdomar. Riskfaktorerna är – för det mesta – välkända, och hälsoorganisationer vidtar många åtgärder för att försöka hålla dem i schack. Om vi kunde kontrollera alla riskfaktorer skulle vi ha upp till 80% färre fall av hjärtsjukdomar och diabetes, och 40% färre fall av cancer.

Bland de mest relevanta riskfaktorerna kan vi hitta:

 • Alkohol. Konsumtionen av detta ämne leder till cirka tre miljoner dödsfall per år över hela världen. Alkohol är ansvarig för många olyckor, trauman, levercancer och cirros.
 • Övervikt och fetma. Dessa tillstånd leder också till cirka tre miljoner dödsfall per år. Sammantaget beror de på dålig kost och en stillasittande livsstil. En person med fetma har en mycket högre risk att utveckla en funktionsnedsättande, långvarig kronisk sjukdom.
 • Tobak. Rökning påverkar de människor som röker, såväl som de som finns runt omkring. Man uppskattar att det är dubbelt så många människor som dör på grund av rökning jämfört med alkoholrelaterade tillstånd – cirka sex miljoner dödsfall per år.
 • Kost. Övervikt och fetma är inte den enda följden av en dålig kosthållning. Otillräcklig näring kan innebära att en kost innehåller ett överskott av salt, cancerframkallande komponenter eller inte tillräckligt med fiber. I många fall ligger denna typ av kost bakom arteriell hypertoni och känslig tarm.
 • En stillasittande livsstil. Fysisk inaktivitet leder till fetma och bidrar till utvecklingen av kroniska sjukdomar.
Man sitter i soffan och slötittar på TV.
En stillasittande livsstil är i dagsläget en av de vanligaste riskfaktorerna för kronisk sjukdom.

Att kontrollera riskfaktorerna för kroniska sjukdomar ligger i dina händer

Som du ser kan alla dessa faktorer avsevärt öka dina risker att utveckla en kronisk sjukdom. Lyckligtvis ligger kontrollen av riskfaktorerna helt i dina händer. Du kan begränsa din risk att utveckla kronisk sjukdom g enom att anta hälsosamma vanor och eliminera riskfaktorer. Som en bonus kommer du samtidigt hjälpa till att göra världen till en friskare plats.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Espinosa Brito AD. Recomendaciones educativas para la prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares. Finlay. 2011;1(1):31-8.
 • Ezzati M, Riboli E. Can noncommunicable diseases be prevented? Lessons from studies of populations and individuals. Science 2012;337:1482-7.
 • Durán, Adriana, et al. “Enfermedad crónica en adultos mayores.” Universitas Médica 51.1 (2010): 16-28.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.