För mycket salt eller socker: vilket är värst för hälsan?

januari 21, 2020
Att konsumera för mycket salt eller socker har kopplats till ökad risk för diverse kroniska sjukdomar. Men vissa undrar vilket av de två som är värre. Upptäck svaret i denna artikel.

I många år har läkare kopplat för mycket salt eller socker till en rad olika sjukdomar och tillstånd. Dagens experter rekommenderar att man begränsar deras intag, men många undrar vilket som är värst.

I många hår kopplade man salt mat och fett till en rad olika sjukdomar, men i takt med att vetenskapen gjort nya fynd har många av dessa uppfattningar visat sig vara fel.

Nuförtiden kopplar man istället många tillståndet till för hög konsumtion av sockerSå vilket är värre? Nedan tar vi en titt på det.

För mycket salt eller socker: vilket är värst?

Salt

Salt brukade associeras med ateroskleros och högt blodtryck. Sanningen är dock att de senaste studierna, såsom den som publicerades i The American Journal of Medicine, ifrågasätter denna koppling.

Salt är ett nödvändigt ämne för att leva och skicka nervimpulser. Till skillnad från socker måste människor konsumera en viss mängd salt för att kroppen ska kunna utföra sina vitala funktioner.

Men kroppen kan inte producera detta ämne på egen hand, så man måste konsumera det via kosten. Ur detta hänseende kan otillräckligt intag resultera i komplikationer, varav vissa är kopplade till sköldkörteln.

Problemen som tidigare kopplades till saltkonsumtion är nu associerade med en generellt ohälsosam livsstil. Detta inkluderar bland annat övervikt, en stillasittande livsstil och kaloririka kostvanor.

Dessa ohälsosamma vanor är riskfaktorer för ateroskleros och ändrat blodtryck.

Salt i saltkar

Det är viktigt att konsumera för mycket salt, men det är även viktigt att säkerställa att kroppen får den mängd den behöver för att utföra sina vitala funktioner.

Socker

Detta är en av livsmedelsindustrins favoritingredienser. Tack vare dess smak och konsistens innehåller merparten av alla bearbetade livsmedel den. Världshälsoorganisationen slår inte fast en rekommenderad minimimängd, utan endast en maxgräns.

Socker består mestadels av glukos, som är en nödvändig substans för liv och energimetabolism. Det är dock ett ämne som kroppen kan syntetisera på egen hand från proteiner och fettsyror. Det är alltså inte ett essentiellt näringsämne.

I dagsläget är befolkningens konsumtion av socker på det stora hela alldeles för hög.

Detta överdrivna intag associeras med ökad risk för övervikt och fetma, och det är även riskfaktorer för andra komplexa sjukdomar, som diabetes och cancer, vilket påpekades i en studie som publicerades i tidskriften PLoS One.

Missa inte: Åtta naturliga alternativ som kan ersätta socker

För mycket salt eller socker: vilket är värre?

Definitivt socker. Detta eftersom det inte är ett essentiellt ämne och att dess intag associeras med flera sjukdomar. Det är bara ett nödvändigt näringsämne i sportsituationer, men salt är också nödvändigt i dessa omständigheter.

Att minska sitt sockerintag eller till och med minimera det har många hälsofördelar. Färre personer skulle drabbas av övervikt, vilket skulle innebär mindre risk för typ 2-diabetes, bara för att nämna ett exempel.

Vi skulle även undvika många andra problem kopplade till övervikt och fetma, som hjärtproblem och vissa former av cancer.

Strösocker och sockerbitar

Experter kopplar förhöjt sockerintag med ökad risk för kroniska sjukdomar. Det är värre än salt eftersom det inte är ett essentiellt ämne, och du kan utesluta det ur kosten för att få många fördelar.

Hur man minskar sin sockerkonsumtion

Ett av de huvudsakliga problemen med att försöka skära ned på sockret är att dina smaklökar har vant sig vid det. Det bästa du kan göra är att försöka ersätta sockerrika bearbetade produkter med andra varianter.

Att börja göra egna varianter hemma med bättre ingredienser är ett väldigt bra alternativ. Du kan till exempel använda frukt för att få dina rätter att smaka sött. Även om de innehåller socker så är det mycket mindre än bearbetade produkter.

I början kan det vara svårt eftersom dina smaklökar gillar bearbetade livsmedel, men till slut kommer ditt ”behov” av att äta industrialiserade produkter att försvinna och din hälsa kommer förbättras.

Angående debatten kring för mycket salt eller socker så är huvudsaken att man inte äter för mycket av något av dem. Det bästa man kan göra i livet är att göra saker med måtta.

En flexibel kost som tillåter ansvarsfullt intag av socker och salt utgör inte något problem för hälsan.

  • Frisoli TM., Schmieder RE., Grodzicki T., Messerli FH., Salt and hypertension: is salt dietary reduction worth the effort? Am J Med, 2012. 125 (5): 433-9.
  • Fuchs MA., Sato K., Niedzwiecki D., Ye X., Saltz LB., Mayer RJ., Mowat RB., Whittom R., Hantel A., Benson A., Atienza D., et al., Sugar-sweetened beverage intake and cáncer recurrence and survival in CALGB 89803 (Alliance). PLos One, 2014. 9 (6).
  • Gupta L, Khandelwal D, Dutta D, Kalra S, Lal PR, Gupta Y. The Twin White Herrings: Salt and Sugar. Indian J Endocrinol Metab. 2018;22(4):542–551. doi:10.4103/ijem.IJEM_117_18
  • Wada J. Salt and sugar: Bad company. J Diabetes Investig. 2017;8(1):32–33. doi:10.1111/jdi.12553