Thumb Author Saúl Sánchez Arias

Saúl Sánchez Arias

Nutritionist och dietist


Examen i Human Nutrition and Dietetics. Saúl Sánchez Arias arbetar för närvarande som en klinisk nutritionist med ansvar för att utveckla personliga planer för idrottare med specifika krav. Han håller också föredrag och workshops för fotbollstränare och spelare om hälsosamma matvanor samt arbetar som hälso- och kostredaktör för olika medier.

Om författaren

<p><strong>Examen i Human Nutrition and Dietetics</strong> fr&#229;n <a href="https://www.usc.gal/es" rel="noopener" target="_self">University of Santiago de Compostela</a> (2016). Han har en <strong>doktorsexamen i genetiska, milj&#246;m&#228;ssiga och n&#228;ringsm&#228;ssiga villkor f&#246;r utveckling och tillv&#228;xt</strong> vid samma universitet (2018) och en certifiering som <strong>universitetsexpert i sportn&#228;ring</strong> fr&#229;n <a href="https://www.unirioja.es/" rel="noopener" target="_self">University of La Rioja</a> (2019).<br><br> Mellan 2016 och 2018 arbetade han som nutritionist vid <a href="https://www.abacoruna.com/">Bulimia and Anorexia Association of A Coru&#241;a (ABAC)</a> och p&#229; <strong><a href="https://xxisantiago.sergas.es/Paxinas/web.aspx?tipo=paxtab&amp;idLista=3&amp;idContido=183&amp;migtab=174%3B183&amp;idioma=es" rel="noopener" target="_self">Hospital Cl&#237;nico Universitario de Santiago</a></strong> som en del av sina praktikperioder p&#229; grund- och forskarniv&#229;.<br><br> Han har samarbetat som artikelf&#246;rfattare om kost, ergogena hj&#228;lpmedel, h&#228;lsa och sport i bloggen f&#246;r Prozis-tillskottets varum&#228;rkeswebbportal. D&#228;rut&#246;ver har han &#228;ven jobbat som <strong>skribent och redigerare av texter om kost och h&#228;lsosamma levnadsvanor i olika digitala medier</strong>.<br><br> <strong>Mellan 2018 och 2021 arbetade han som nutritionist f&#246;r <a href="https://www.rcdeportivo.es/">Real Club Deportivo de La Coru&#241;a SAD</a>:s ledande lag</strong>, d&#228;r han bland annat ansvarade f&#246;r utformningen och &#246;vervakningen av rese- och matmenyer, uppr&#228;ttandet av kosttillskott samt riktlinjer och utarbetande av planer anpassade f&#246;r spelare med specifika krav.<br><br> <strong>Sa&#250;l S&#225;nchez arbetar f&#246;r n&#228;rvarande som klinisk nutritionist</strong>. &#196;ven om han &#228;r specialiserad p&#229; elitidrottare och t&#228;vlingsidrottare, anpassar han ocks&#229; olika behov och krav hos m&#228;nniskor som vill uppn&#229; en k&#228;nsla av v&#228;lbefinnande.</p>

Senaste artiklar