Hjälper zinktillskott mot luftvägssjukdomar?

Om du är benägen att drabbas av luftvägssjukdomar kan ett zinktillskott eventuellt vara något att lägga till i kosten. Vi ska berätta allt om det.
Hjälper zinktillskott mot luftvägssjukdomar?
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 03 november, 2022

Zinktillskott kan vara fördelaktigt för att bekämpa vissa luftvägssjukdomar. Detta element deltar i differentieringen av vita blodkroppar, som är avgörande för att garantera immunsystemets effektivitet.

Det idealiska är att hålla zinknivåerna inom tillräckliga intervall för att förhindra problem. Men också när en infektion redan uppstått kan detta tillskott hjälpa dig att återhämta sig.

Flera näringsämnen deltar i kroppens försvarsfunktioner. C-vitamin, som framför allt finns i citrusfrukter, sticker också ut.

Zink och immunförsvaret

Generellt sett finns zink i stora mängder i kött och nötter. Det är ett viktigt mikronäringsämne, och det är viktigt att inkludera det i vår kost för att förhindra brister som kan påverka fysiologins normala funktion.

Enligt en studie publicerad i tidskriften Nutrients är detta element involverat i många signaleringsprocesser och inducerar epigenetiska modifieringar som visat sig vara fördelaktiga för vårt försvar.

Enligt forskning publicerad i tidskriften Advances in Nutrition fungerar zink som ett antiviralt medel och en brist på det kan öka förekomsten av infektioner. Det skyddar inte bara andningssystemet, utan låga nivåer kan dessutom vara relaterade till en högre risk att smittas av humant immunbristvirus (HIV). Av denna anledning har zinktillskott etablerats för att förebygga och behandla sjukdomar orsakade av virus, som bland annat luftvägssjukdomar.

Men som med andra mikronäringsämnen finns det en optimal dos. Komplettering kan vara fördelaktigt, så länge som man inte överskrider en viss nivå.

Som framgår av en artikel publicerad i Journal of Trace Elements in Medicine and Biology innehåller människokroppen cirka 2 till 3 gram zink. Att överskrida denna nivå kan leda till negativa effekter. Den dagliga omsättningen av mineralet är cirka 0,1%.

Den rekommenderade dagliga dosen zink är enligt Livsmedelsverket mellan 7 och 11 milligram för barn och vuxna, beroende på sammanhanget. Kvinnor behöver vanligtvis lite mindre än män, med undantag för ammande kvinnor som behöver mer. Män behöver mer än icke ammande kvinnor eftersom detta element är en del av syntesen av testosteron i testiklarna.

Ett kosttillskott ge upp till 15 milligram av mineralet; en mängd som inte anses vara giftig för organismen. Hur som helst bör du alltid vara uppmärksam på tillverkarens kommentarer på etiketten.

En källa till zink.
Nätter innehåller betydande mängder zink och är lätta att lägga till i kosten.

Hur kan zinktillskott hjälpa till mot luftvägssjukdomar?

Zinktillskott hjälper inte bara till att förebygga luftvägssjukdomar orsakade av virus, utan är också avgörande för att minska symtomens svårighetsgrad. Detta underlättar behandlingen och förbättrar patientens livskvalitet.

Närmare bestämt så föreslår man zinktillskott för att minska infektioner från dag 3 och framåt. Således kan det leda till en tidig remission av tecknen på sjukdomen.

I vissa fall har man kunnat se en 28 % lägre risk för luftvägssjukdomar vid användning av zinktillskott som en förebyggande mekanism. Man kan även ta en mycket låg dos som en nässpray för att begränsa risken för sjukdomsprogression.

När allt kommer omkring är denna behandling inte bara säker, utan också mycket minimalt invasiv. Du kan ta till den vid vanliga förkylningar. På så sätt undviker du att ta för många läkemedel, som ju inte är utan biverkningar och därigenom kan störa leverns normala funktion. Detta gäller inte för zink.

Tillskott av mikronäringsämnen tolereras väl av nästan alla människor. De är billiga och toxiciteten är väldigt låg.

Detta betyder dock inte att det är tillrådligt att konsumera dem i alla sammanhang. De kan också ha vissa kontraindikationer.

Det är alltid bäst att konsultera en läkare eller nutritionist först.

Zinktillskott.
Kosttillskott är vanligtvis ofarliga, men man måste respektera den maximala doseringen som blivit fastställd för varje ämne.

Zinktillskott är säkra och billiga

Zinktillskott är lämpligt för att förebygga och hjälpa till att kontrollera luftvägssjukdomar. Det är ett hållbart, billigt och naturligt alternativ med låg risk.

Dessutom är zink viktigt för många andra processer som äger rum i kroppen dagligen. Därför är det viktigt att se till att nivåerna ligger inom lämpliga intervall.

En viktig del för att upprätthålla ett gott hälsotillstånd ligger i näringen. Du förhindrar inte bara icke-överförbara sjukdomar, utan också de av smittsam natur. När näringsförråden är i tillfredsställande intervall för kroppen, är det mindre sannolikt att virus och bakterier får tillgång till blodomloppet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Read SA, Obeid S, Ahlenstiel C, Ahlenstiel G. The Role of Zinc in Antiviral Immunity. Adv Nutr. 2019;10(4):696-710. doi:10.1093/advances/nmz013
  • Wessels I, Maywald M, Rink L. Zinc as a Gatekeeper of Immune Function. Nutrients. 2017;9(12):1286. Published 2017 Nov 25. doi:10.3390/nu9121286
  • Maret W, Sandstead HH. Zinc requirements and the risks and benefits of zinc supplementation. J Trace Elem Med Biol. 2006;20(1):3-18. doi:10.1016/j.jtemb.2006.01.006

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.