Är det hälsosamt att konsumera vätskan i konserver?

Många undrar om det är hälsosamt eller inte att konsumera vätskan i konserver. För att sätta stopp för alla tvivel beskriver vi i den här artikeln när du kan använda den och när det är bäst att kasta bort den. Upptäck det nedan!
Är det hälsosamt att konsumera vätskan i konserver?
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 16 oktober, 2022

Konservering är en effektiv strategi som gör att vi kan njuta av vissa säsongsbetonade livsmedel året om. Konservering är en metod som säkerställer både näringskvalitet och korrekt mathygien. Samtidigt gör det att du kan lagra överskott hemma och undvika att vissa produkter försämras. Men hur är det med vätskan i konserver? Är den hälsosam?

Ibland innehåller denna vätska en bra dos av fördelaktiga mikronäringsämnen. Andra gånger består den dock av tillsatser eller mycket natrium, som är bäst för dig att undvika. I den här artikeln lär vi dig i vilka situationer du kan konsumera denna vätska.

Vätskan i konserver med fisk

När det gäller fiskkonserver är olja den vanligaste vätskan som tillverkarna använder för att garantera en god konservering. Därför, och eftersom fettlösliga vitaminer löses upp i detta medium, är det lämpligt att dra nytta av vätskan för att undvika förlust av näringsämnen.

D-vitaminbrist är väldigt vanligt förekommande i befolkningen. Låga värden för detta ämne är förknippade med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, enligt en vetenskaplig artikel från 2016.

Fet fisk som tonfisk, som vanligtvis äts konserverad, är ett av få livsmedel som ger betydande doser av detta vitamin. Att kasta bort oljan inuti burken innebär därför en avsevärd minskning av tillförseln av detta nödvändiga näringsämne.

Vid andra tillfällen består vätskan i konserverad fisk av saltlake. I denna typ av situation är konsumtionen inte är lika fördelaktig, eftersom den avsevärt kan öka natriumhalterna i din kropp.

Högt natriumintag är kopplat till en ökad risk för högt blodtryck, enligt en artikel publicerad i tidskriften Nutrients. Detta är viktigt att ta hänsyn till när du beslutar om du vill dra nytta av vätskan i konserver.

Denna artikeln kanske intresserar dig: Lär dig att göra utsökta fyllningar med tonfisk

konserverad tonfisk
Du kan konsumera oljan i vissa konserveringar för att ta vara på vitaminer.

Konserverade grönsaker

De flesta konserverade grönsaker innehåller en vätska som består av vatten, askorbinsyra och ibland salt. Av detta skäl är det praktiskt taget ofarligt att inta vätskan, såvida du inte måste reglera ditt dagliga natriumintag.

Man kan hälla bort denna vätska eftersom den kan påverka produktens organoleptiska kvalitet, men den är inte hälsoskadlig.

Det är dock lämpligt att titta på innehållsförteckningen för att identifiera eventuella tillsatser som finns i produkten. Om du ser att produkten innehåller annat konserveringsmedel utöver askorbinsyra rekommenderas det att konsumera denna vätska med måtta.

När det gäller de flesta konserverade grönsaker, såsom baljväxter, kan det vara bra att skölja dem innan man använder dem i matlagningen, eftersom vätskan kan påverka smaken.

Att konsumera vätskan i konserverade grönsaker minskar dock förlusten av vattenlösliga vitaminer, såsom B-vitaminer. Detta beror på att de kan lakas ur i denna vätska under konserverings- och värmebehandlingsprocessen.

konserverade grönsaker
I de flesta fall är det inga problem att använda vätskan i konserverade grönsaker.

Konserverade grönsaker är ett rekommenderat livsmedel

Även om experter prioriterar konsumtion av färska livsmedel framför bearbetade eller förpackade livsmedel, får du inte glömma att konserverade grönsaker är en rekommenderad produkt. De har nästan samma näringsegenskaper som sina färska sorter och den organoleptiska kvaliteten är väldigt likt de färska produkternas.

Dessutom tillåter det dig att konsumera livsmedel som inte är säsongsbetonade. Det ger dig också tillgång till tillräckligt med produkter för regelbunden konsumtion utan att behöva gå till mataffären så ofta. Därtill är de vanligtvis relativt billiga.

Detta bör du komma ihåg om vätskan i konserver

Experter rekommenderar konsumtion av konserver som en del av en hälsosam kost. I allmänhet kan du konsumera vätskan i konserver eftersom den är ofarlig.

Men det är ändå viktigt att analysera livsmedelsetiketterna. Om du hittar konserver som innehåller mycket konserveringsmedel, utöver natrium eller askorbinsyra, bör du begränsa intaget av vätskan i konserven.

Detta är dock ovanligt. Det är däremot vanligt att tillverkare konserverar livsmedel i saltlake, men det är i största utsträckning endast skadligt för personer med högt blodtryck.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Wang TJ., Vitamin D and cardiovascular disease. Annu Rev Med, 2016. 67: 261-72.
  • Grillo A., Salvi L., Coruzzi P., Salvi P., Parati G., Sodium intake and hypertension. Nutrients, 2019.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.