Sulfiter i livsmedel: allergier och känslighet

Sulfiter är en tillsats som man vanligtvis använder i bearbetad mat. De sägs vara ofarliga, men kan ändå leda till en del biverkningar hos vissa människor.
Sulfiter i livsmedel: allergier och känslighet
Anna Vilarrasa

Skriven och verifierad av nutritionist Anna Vilarrasa.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Sulfiter är kemiska föreningar man använder i livsmedel. Redan på de antika grekernas och romarnas tid så använde man sulfiter som konserveringsmedel. För närvarande använder livsmedelsindustrin dem för att förhindra oxidation av fetter och oljor i bearbetade livsmedel. Det gör nämligen så att livsmedel kan bibehålla sin ursprungliga färg (det förhindrar att de mörknar) och förhindrar också bildandet av mögel, bakterier och oönskad fermentering.

Du kan se om ett livsmedel innehåller sulfiter genom att läsa innehållsförteckningen. Tillverkare måste ange vilken funktion dessa ämnen uppfyller i livsmedlen och sedan lista dem med deras namn, eller med deras E-nummer. De sträcker sig från E220 till E228.

Det är obligatoriskt med märkning av livsmedelsprodukter eftersom sulfiter tillhör en grupp ämnen som är kända för att kunna orsaka överkänslighet, vilket visas i Codex Alimentarius.

Kvinna läser på en livsmedelsetikett.
Livsmedlens innehållsförteckningar listar näringsinformation om produkterna.

Vilka typer av livsmedel innehåller sulfiter?

Användning av sulfiter är tillåten i följande livsmedelsgrupper:

 • Torkad frukt och bakverk
 • Fruktsaft, öl, vin, cider och andra jästa varor
 • Gelé och sylt
 • Salladsdressingar
 • Korvar och charkuteri
 • Köttersättningsprodukter, fisk och kräftdjur
 • Färska, frysta och djupfrysta kräftdjur

Förutom i livsmedelsprodukter finns sulfiter också i vissa farmaceutiska och kosmetiska produkter.

Amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) har dock förbjudit användning av sulfiter i färsk frukt och grönsaker, förutom potatis, år 1986. Och de är inte heller tillåtna i färskt kött, fisk eller skaldjur eftersom detta tillsatsmedel förstör det tiamin – eller vitamin B1 – som förekommer i dessa livsmedel.

Är sulfiter säkra?

Som vi redan har nämnt tillåter livsmedelsindustrin användning av sulfiter. De finns i vissa fermenterade varor, till exempel vin och öl. Faktum är att sulifter förekommer naturligt, även om det är i minimala mängder, i dessa produkter.

Alla livsmedelstillsatser som är tillåtna är i princip säkra och ofarliga. De använda mängderna regleras och det maximalt tillåtna värdet är långt under de värden som visats kunna innebära hälsoproblem. Det säkra dagliga sulfitintaget bestämdes 1974, och ligger på 0,7 mg per kg vikt per dag.

Intaget av sulfiter kan emellertid vara problematiskt hos vissa personer med allergiska reaktioner. Och detta är anledningen till att vissa myndigheter som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och Food Standards Australia New Zeland (FSANZ) har utsett expertkommissioner för att se över användningen av sulfiter i livsmedel.

Huvudsakliga slutsatser från de senaste revisionerna

Efter att ha analyserat de senaste recensionerna drog både EFSA och FSANZ liknande slutsatser angående användningen av sulfiter i livsmedel.

För närvarande fasthåller de fortsättningsvis att sulfiter inte borde oroa oss konsumenter. Båda myndigheterna har dock observerat hur lätt det är för många människor att överskrida den rekommenderade maximala mängden 0,7 mg per kg. Dessa är mestadels vuxna och barn som konsumerar stora mängder sulfitinnehållande livsmedel.

Det är därför de betonar att “vi behöver fler studier för att utvärdera effekterna av sulfiter i kroppen eftersom vissa människor kan få biverkningar.

Samtidigt anser de att innehållsförteckningarna på olika livsmedel tydligt ska återspegla halten sulfiter i slutprodukten. Detta för att personer som är känsliga för sulfiter kan begränsa sin konsumtion. Att granska etiketter är ett av de bästa sätten som känsliga människor kan undvika överdriven eller oförutsedd exponering.

Hyllor med bearbetad mat i en affär.
Internationella livsmedelsmyndigheter studerar ständigt halten av sulfiter i olika livsmedelsprodukter för att ge lämpliga rekommendationer till konsumenter och de affärer som säljer dem.

Vilka människor är mest känsliga för sulfiter i livsmedel?

Man har sett många dokumenterade allergiska reaktioner efter sulfitintag under de senaste decennierna. Men det är inte alla som upplever dem eftersom vissa konsumentgrupper är mer känsliga för sulfiter. Reaktioner hos känsliga personer leder vanligtvis till uppkomsten av olika allergiska symtom såsom:

 • Dermatit
 • Urtikaria (nässelutslag)
 • Stickande känsla
 • Buksmärta med diarré
 • Kliande hals, rinnande näsa och nysningar

Du kanske också är intresserad av: Tolv livsmedel som förvärrar migrän

Sulfiter kan dock vara farligt i stora mängder. De kan irritera luftvägarna och orsaka ytterligare problem för personer med astma. Mellan 4 och 8% av personer med astma upplever biverkningar av sulfiter.

Reaktionsmekanismen är ännu inte klarlagd, men det verkar som att vissa föreningar leder till bronkokonstriktion. Det leder till symtom som hosta, andnöd, väsande andning och heshet.

Sammanfattningsvis kan ett för stort intag av sulfiter vara ett problem för vissa astmatiker och för särskilt känsliga personer. Medan vi väntar på nya uppdateringar om de maximala rekommenderade doserna, så bör dessa människor vara mer uppmärksamma på konsumtionen av livsmedel som innehåller detta ämne.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Food Standards Australia and New Zeland. Risk and Technical Assessment Report. Benzoates and sulphates permission on food.
  • Franco R et al. Antioxidant versus food antioxidant additives and food preservatives. Antioxidants. 2019. 8(11):542.
  • Gobierno de Canadá. Sulphites. Priority Allergens 2016. ISBN: 978‐0‐660‐05127‐7
  • Panel on Food Additives and Nutrient Sources Added to Food. Scientific Opinion on the re-evaluation of sulfur dioxide (E 220), sodium sulfite (E 221), sodium bisulfite (E 222), sodium metabisulfite (E 223), potassium metabisulfite (E 224), calcium sulfite (E 226), calcium bisulfite (E 227) and potassium bisulfite (E 228) as food additives. EFSA Journal. Abril 2016.
  • Vally, H y La Misso N.  Adverse reactions to the sulfite additives. Gastroenterology and Hepatology from bed to bench. Invierno 2012. 5(1): 16-23.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.