Kronisk och akut diarré: orsaker och behandling

Både akut och kronisk diarré är väldigt obehagliga matsmältningsbesvär som även kan få andra symptom.
Kronisk och akut diarré: orsaker och behandling
Alejandro Duarte

Granskad och godkänd av bioteknolog Alejandro Duarte.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

I de flesta fall definieras diarré som en plötslig förändring i tarmtömningarna. I denna artikel ska vi titta på två typer: kronisk och akut diarré, som skiljer sig både inom orsaker och behandlingar.

Akut diarré är den vanligaste och varar i mindre än två veckor. Kronisk diarré varar i sin tur i mer än två veckor och har en flerfaktorisk källa.

Kronisk diarré

Kvinna på toaletten
Till skillnad från kronisk diarré orsakas akut diarré vanligtvis av en infektion.

Kronisk diarré är ett vanligt problem, både i primärvården och hos specialiserade kliniker.

Som du säkert redan vet kännetecknas detta tillstånd som en avsevärd variation i tarmflödet. Dessa förändringar utvärderas i enlighet med patientens tidigare tarmtömningar.

De kan utvärderas enligt volym, frekvensen hos tarmtömningarna eller mer flytande konsistens.

Orsaker

Till skillnad från akut diarré är kronisk diarré alltid skadlig för kroppen. Generellt innebär den att det finns en ändring i vattentransporten i tarmarna.

Därför kan en minskning av vattenretentionen på endast 1% vara orsaken till denna typ av diarré, och därför är den sällan infektiös.

Men den kan även orsakas av parasiter som ansvarar för kroniska symptom eller infektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar

Kronisk diarré tenderar att vara ett symptom på vissa sjukdomar, inklusive:

 • Koloncancer
 • Ulcerös kolit
 • Crohns sjukdom
 • Diabetes
 • Addisons sjukdom

Det kan även vara en bieffekt av läkemedel.

Behandling

Behandling av kronisk diarré involverar behandling av den grundläggande orsaken.

Om den till exempel orsakas av celiaki så bör patienten följe en glutenfri kost. När den orsakas av någon form av infektiös enterokolit så kräver behandlingen istället antibiotika.

Läkare använder globala, mindre specifika behandlingar för tre situationer:

 • Inledande eller temporär behandling tills man fått en diagnos.
 • När flera diagnostiska tester inte ger en definitiv diagnos.
 • I fall där det finns en korrekt diagnos men ingen specifik eller effektiv behandling.

Akut diarré

Man med en brännande känsla i magen.
Risken med diarré ligger i risken för uttorkning

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) består akut diarré av elimineringen av flytande eller halvflytande avföring minst tre gånger på 24 timmar.

När det kommer till barn så är tillståndet svårare att identifiera. Detta eftersom barn kan ha flytande avföring utan att det pekar på ett problem.

Akut infektiös diarré inkluderar inflammation eller dysfunktion hos tarmarna. En mikroorganism eller gifter är vanligtvis orsaken.

Generellt varar akut diarré i mindre än 14 dagar, men den involverar tre eller fler tarmtömningar per dag.

Dessa tarmtömningar är generellt mer flytande än vanligt och kan inkludera andra symptom, som illamående, kräkningar, buksmärta och feber.

Akut infektiös diarré utgör den största eller näst största dödsorsaken i de flesta utvecklingsländer. Det inträffar primärt hos barn som ett resultat av uttorkning.

Men till skillnad från kronisk diarré består akut diarré av kroppens egna försvarsmekanismer. Av denna anledning är diarrén själv inte skadlig eftersom dess syfte är att “hota” infektionen.

Orsaker

Den huvudsakliga orsaken till akut diarré är en infektion. Folk drabbas vanligtvis eftersom de ätit kontaminerad mat eller vatten.

Oftast är episoderna självbegränsande, vilket innebär att de upphör på egen hand utan behov av behandling. De huvudsakliga mikroorganismer som orsakar infektiös diarré varierar beroende på ålder och hälsa.

Bland de vanligaste hittar man:

 • Rotavirus (hos barn)
 • Adenovirus
 • Aeromonas
 • Campylobacter sp
 • Escherichia coli
 • Salmonella sp
 • Giardia

Behandling av akut diarré

Det grundläggande målet är att förebygga eller motverka uttorkning, förbättra symptom och kontrollera infektionen.

Ersättning av vätskor är ett gemensamt inslag för alla diarrébehandlingar. Läkare kan administrera den oralt eller intravenöst.

Användning av antibiotika är också bra. Detta eftersom den ökar mängden bakterier som är bra för tarmarna genom att hjälpa till i elimineringen av infektiösa inslag.

Detta är tillsammans med en strikt och lätt kost den huvudsakliga behandlingen i fall av akut diarré.

Å andra sidan tenderar diarrémedicin som loperamid att minska antalet tarmtömningar och begränsa förlusten av vatten samt elektrolyter. Dessa läkemedel minskar motaliteten och saktar ned tarmtransiten.

De har även en viss verkan för att minska tarmsekretet. I vissa fall är det dock bäst att inte använda dessa läkemedel eftersom de hindrar kroppar från att utföra sin naturliga rensning.

Avslutningsvis är det viktigt att nämna att antibiotikabehandlingar är kontroversiellaDe flesta fallen av akut diarré är lindriga och självbegränsande, så de behöver inte dessa läkemedel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.