Thumb Author Alejandro Duarte

Alejandro Duarte

bioteknolog


Kandidatexamen i bioteknik. Alejandro Duarte har omfattande kunskaper inom cell- och molekylärbiologi. Han har även deltagit i olika forskargrupper och har arbetat som SEO-redaktör för artiklar med vetenskapligt tema, särskilt inom medicin och hälsa.

Om författaren

Examen i bioteknik från University of León (2017). Idag studerar för en magisterexamen i läkemedelsforskning och marknadsföring på Teófilo Hernando Foundation i samarbete med det autonoma universitetet i Madrid.

I 17 månader har han deltagit i olika forskargrupper vid fakulteten för biologiska vetenskaper vid universitetet i León. Dessutom har han arbetat i flera kliniska analyslaboratorier. Därtill har han erfarenhet som innehållsredaktör för artiklar inom området hälsa och välmående.

Idag arbetar han på IQVIA, en multinationell organisation som utför kliniska prövningar.

Han har ett starkt intresse för molekylär biomedicin vilket lett honom till en karriär inom klinisk forskning.