Botulinumtoxin – ett dödligt gift

mars 20, 2019
Denna substans är 600 miljoner gånger giftigare än cyanid. Läkare har dock funnit ämnet att vara användbart.

Botulinumtoxin är ett exotoxin som produceras av anaeroba bakterier som heter Clostridium botulinum.

Exotoxiner är molekyler som utsöndras extracellulärt av mikroorganismer som är kapabla av att orsaka en hel del skada till sin värd.

Det finns flera olika klassificeringar för dessa molekyler. Till exempel då det kommer till vävnaden som de påverkar kan de vara neurotoxiska, cardiotoxiska, neumotoxiska med mera.

I generella termer ses exotoxiner som antigener till värdens immunsystem. Många är däremot väldigt giftiga (som är fallet med patogena clostridium bakterier). Dessa kan bli livshotande för en individ innan immunsystemet kan utveckla ett försvar.

Botulinumtoxin produceras av bakterien Clostridium botulinum. 

Farorna med botulinumtoxin

Detta är den giftigaste gift som existerar, till och med giftigare än gifter gjorda av människor. Till exempel är en molekyl av detta toxin 600 miljoner giftigare än cyanid. Bara ett gram av botulinumtoxin är tillräckligt för att ta död på en miljon marsvin.

Denna mängd av toxinet har klassats som ett massförstörelsevapen. Därför har det förbjudits av Genèvekonventionen och av konventionen om förbud mot kemiska vapen. Detta är ett internationellt avtal om vapen som gör det olagligt att producera, förvara och använda kemiska vapen, och till vilken majoriteten av världens länder har bundit sig (192 av 195), undantagen är Nordkorea, Egypten och Södra Sudan.

Det finns sju olika serotyper av Clostridium botulinum: A, B, C, D, E, F och G. De är alla serologiskt olika och producerar distinkta typer av botulin. Serotyperna C och D är de ända som producerar mer än en typ av toxin. De mest patogena toxinerna är A, B och E.

Endast dessa bakterier kan producera exotoxinet som kan ge botulism åt människor. Detta är en väldigt ovanlig matförgiftning som kommer från att man ätit något som har förgiftats med dessa substanser.

Det innebär progressiv förlust av muskelfunktion på grund av botulinets neurotoxiska effekt. Detta kan naturligtvis leda till döden om det kommer att påverka musklerna som tar del i andningsfunktionerna.

Tills inte så länge sedan var dödlighetsnivån för denna sjukdom väldigt hög. Men efter att de upptäckte ett motgift har sannolikheten för att dö minskats med 20%.

Aktionens mekanism

Synapser

Botulinumtoxin har en neurotoxisk effekt. Det innebär att den attackerar nervsystemet hos den påverkade individen. För att sätta detta i kontext måste man veta hur en neuron fungerar och hur överföringen av en nervimpuls tar plats.

Neuroner har två funktioner: överföring av aktionspotential vilket är känt som en nervimpuls, och dess överföring till andra neuroner.

Överföringen av aktionspotentialen genom neuronens axon är en elektrisk företeelse. Däremot är överföringen av nervimpulser från en neuron till en annan beroende av specifika neurotransmittorer som binder sig till specifika receptorer.

Vissa droger kan modifiera kvantiteten av neurotransmittorer som frigörs i överföringen av nervimpulser. Detta är något som också sker då man är kär till exempel, och detta händer med botulinumtoxinet. Neuronerna som ansvara över att överföra nervimpulserna till musklerna är de första som påverkas av detta toxin.

Botulin utövar dess aktion i kolinerga receptorer. Därmed hindrar den utsöndring av acetylkolin som är en viktig neurotransmittor som styr muskelkontrahering. Därför blir de påverkade musklerna helt oanvändbara.

Hur viktigt botulinumtoxin är inom medicin

Botulinumtoxin

Detta toxin kan orsaka mycket skada hos människor. Några decennier sedan upptäckte dock forskare att en väldigt liten mängd av botulinumtoxinet kan ha otroliga terapeutiska fördelar. Det är faktiskt användbart då det kommer till att behandla spasticitet som är en sjukdom som karaktäriseras av kroniska och ofrivilliga muskelkontraheringar.

Om man finner muskeln som påverkas av spasmer och använder en liten mängd botulinumtoxin till den kan problemet nästan helt och hållet behandlas. Det här är dock inte den enda sjukdom som det används för. Mera avantgardistiska läkare har funnit att det är användbart för behandling av vindögdhet, hyperaktiv urinblåsa och till och med migrän.

Denna substans har dessutom blivit väldigt populär i det estetiska området. Det välkända namnet botox är inget annat än ett kommersiellt namn för botulinumtoxin typ A. Dess popularitet har uppstått tack vare dess förmåga att minska rynkor och andra linjer i ansiktet som håller i flera månader då man använder en liten mängd botulin i muskeln som är ansvarig för rynkan.